پخش مستقیم مذاکره حول پرچم مشترک حرکت ملی آذربایجان جنوبی امشب از گوناز تی وی

 پخش مستقیم مذاکره حول پرچم مشترک حرکت ملی آذربایجان جنوبی امشب از گوناز تی وی

گوناز تی وی: امشب به تاریخ جمعه اول تیرماه سال 97مصادف با 22ژوئن 2018" گفتگوی زنده در خصوص پرچم حرکت ملی آذربایجان جنوبی" در ساعت 21 به وقت تبریز و 19:30 به وقت آنکارا در تلویزیون آذربایجان جنوبی گوناز تی وی صورت خواهد گرفت.

 

این گفتگو با حضور آقای احمد اوبالی موسس و مدیر گوناز تی وی و عضو هیئت مدیره تشکیلات گاماج، آقای دکترمحمودعلی چهرگانی رئیس تشکیلات گاموح وآقای مهدی نعیمی فعال ملی ومدرس با سابقه زبان ترکی در آذربایجان جنوبی صورت خواهد گرفت.

 

مذاکرات حول پرچم حرکت ملی آذربایجان جنوبی صورت خواهد گرفت ومدیریت برنامه برعهده آقای جواد اسماعیل بیلی خواهد بود.

 

گوناز تی وی

M.Y


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید