گرافیتی سیاسی در دیوارهای اردبیل + تصویر

گرافیتی سیاسی در دیوارهای اردبیل  + تصویر

گوناز تی وی: ملت ترک آذربایجان جنوبی همواره تحت سیاست های بی رحمانه حاکمیت فارس محور ایران،  تا کنون گرفتار سختی های گوناگون و مصیبت های سنگین قرار گرفته است. این سیاست های نژادپرستانه و تبعیض آمیز هنرمندان گرافیتی را برآن داشته تا بعنوان راهی برای مقاومت در برابر چنین سیاست هایی، از طریق هنر اقدام نمایند.

 

هنرمندان شهر اردبیل، با طرح های ابتکاری در حوزه هنر خیابانی، بعنوان راهی برای تعامل با مردم، در برابر مهاجرت اجباری و گرایشات سانترالیسم مدرن ایران، دست به اجرای گرافیت هایی بر برخی دیوارها در این شهر زده اند.

 

در این گرافیت اجرا شده نوشته شده که هر ساله بیش از 80000 نفر در آذربایجان جنوبی  به اجبار گم می شوند. کنایه ای است به مهاجرت گسترده از مناطق مختلف آذربایجان جنوبی که در اثر ظلم و بی عدالتی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به مناطق مرکزی فارس نشین مهاجرت کرده و در آنجا آسمیله می شوند.

 

 

گوناز تی وی

E.H

 

 


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید