گوناز تی وی ۳ اسفند ۱۳۹۸: آیا ستیزه‌جویی با زبان های مادری، باعث دشمنی و عقب ماندگی نمی شود؟

گوناز تی وی  ۳ اسفند ۱۳۹۸: آیا ستیزه‌جویی با زبان های مادری، باعث دشمنی و عقب ماندگی نمی شود؟

تکرار این برنامه را میتوانید از لینک های زیر تماشا کنید

 

مجری و مدیر برنامه: انصافعلی هدایت

 

مهمانان برنامه: محمد رحمانی فر،دکتر رضا مریدی، دکتر سعید پیوندی، جلیل آزادیخواه.

 

موضوع

 

گوناز تی وی ۳ اسفند ۱۳۹۸: آیا ستیزه‌جویی با زبان های مادری، باعث دشمنی و عقب ماندگی نمی شود؟(​۱​)

گوناز تی وی ۳ اسفند ۱۳۹۸: آیا ستیزه‌جویی با زبان های مادری، باعث دشمنی و عقب ماندگی نمی شود؟(​۲​)

 

 

 

 

 


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید