اولین «دختر خیابان انقلاب» آزاد شد

اولین «دختر خیابان انقلاب» آزاد شد

گوناز تی وی : «ویدا موحد» زنی که در اعتراض به قانون حجاب اجباری در ایران کشف حجاب کرده و سپس بازداشت شده بود، آزاد شد.

 

وکیل ویدا موحد، اولین دختر خیابان انقلاب، خبر داد که موکلش پس از کاهش حکم زندان و «با اعطای مرخصی الباقی مدت حبس»، آزاد شده است.

 

پیام درفشان وکیل ویدا موحد در صفحه اینستاگرام خود در این باره نوشته است: «ویدا موحد آزاد شد. مورخ یکشنبه ۵ خرداد مقارن ساعت 20 مسئولین زندان اقدام به آزادی خانم ویدا موحد کردند.»

 

او همچنین آورده است: «بدون نیاز به هرگونه دستورات تکمیلی و بدون نیاز به اینکه آزادی ایشان بخواهد مشروط گردد نسبت به تقلیل مجازات موافقت به عمل آمده و همچنین با اعطای مرخصی الباقی مدت حبس نیز مورد بخشش قرار گرفته است.»

 

آقای درفشان همچنین نوشت که وضعیت جسمی خانم موحد خوب است و توانسته به دختر خردسالش ملحق شود.

 

خانم موحد دو ماه پیش به اتهام «تشویق مردم به فساد و فحشا از طریق کشف حجاب» به 24 ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

 

ویدا موحد 31 ساله در اعتراضات دی ماه 1396 روی سکویی در تقاطع خیابان انقلاب و وصال در مرکز تهران روسری سفید خود از سر برداشت و با نصب آن روی شاخه‌ای که در دست داشت، اعتراض خود را به حجاب اجباری در ایران نشان داد.

 

بعد از خانم موحد، گروهی از زنان در اعتراض به حجاب اجباری، در همان نقطه روسری‌هایشان را از سر برداشتند. این گروه از افراد به "دختران انقلاب" مشهور شدند.

 

او پس از آن به «دختر خیابان انقلاب» مشهور شد. این اقدام، نخستین اعتراض علنی به حجاب اجباری در سال‌های اخیر بود و پس از حرکت او، شمار دیگری از دختران نیز در اعتراض به حجاب اجباری در ایران دست به اقدامی مشابه زدند.

 

 

گوناز تی وی

E.Y

 


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید