با هیات‌های مذهبی زنان در خیابانها برخورد می‌شود

با هیات‌های مذهبی زنان در خیابانها برخورد می‌شود

 

گوناز تی وی: رییس بسیج زنان از برخورد با هیات‌های مذهبی زنان که در سطح خیابان‌ها حضور پیدا کنند، خبر داد. عزدارای زنان باید در محیط های سربسته و محدود صورت گیرد.

 

به گزارش ایرنا مینو اصلانی با مخالفت «برپایی دسته‌های عزاداری بانوان در سطح خیابان»، گفت: «سال گذشته در یکی، دو مورد شاهد حضور بانوان در داخل دسته‌های عزاداری بودیم که برخوردهایی هم صورت گرفت.»

 

مینو اصلانی افزود: «برپایی هیات عزاداری بانوان در سطح خیابان پسندیده زنان و عرف جامعه نیست چراکه احتمال سوءرفتار و برخوردهای سلبی در آن بسیار است.»

 

وی همچنین تاکید کرد که: «عرف جامعه ما این گونه نبوده و عزاداری‌ها معمولا به صورت جمعی مردانه در صف‌های سینه‌‎زنی صورت می‌گیرد و بانوان هم با فاصله آنان را همراهی می‌کنند».

 

رهبر حکومت‌ایران، خامنه ای نیز پیشتر در خصوص اینکه خانم‌ها هم دنبال دسته عزا راه بیافتند و دسته عزاداری راه بیاندازند گفته بود: «این شایسته نیست که خانم‌ها دسته عزاداری داشته باشند؛ حتی دنبال دسته‌های عزاداری راه بیافتند.»

 

 

گوناز تی وی

M.S


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید