تبعیض جنسیتی علیه دانشجویان و نوازندگان دختر در ایران

تبعیض جنسیتی علیه دانشجویان و نوازندگان دختر در ایران

گوناز تی وی: کارگروه موسیقی دانشگاه کاشان نوازندگی دانشجویان دختر را به‌شرط اینکه "مجرد نباشند، استفاده از هدبند، حجاب اسلامی، جز نوازندگی حرکت اضافه‌ای نداشته باشند و در حاشیه یا پشت سایر اعضای گروه بنشینند" مجاز اعلام کرد.

 

تصویری که از این مصوبه کارگروه موسیقی دانشگاه کاشان منتشر شده شرایط نوازندگی برای دانشجویان دختر را مشخص کرده است. در این مصوبه تبعیض جنسیتی مضاعف علیه دانشجویان و نوازندگان دختر اعمال شده است.

 

البته این تبعیض جنسیتی تنها مختص به دانشگاه کاشان نیست، به دلیل نحوه مدیریت سیستم آموزشی ایران که بر اساس قوانین سنتی اسلام و شریعت بنا شده، نابرابری مضاعف جنسیتی در این کشور را به همراه داشته است.

 

از تبعیض جنسیتی علیه دانشجویان دختر در جغرافیای ایران می‌توان به جداسازی کتاب‌های درسی بر اساس جنسیت، محرم سازی برخی مدارس دخترانه به شیوه ایجاد حیاط اندرونی، سهمیه‌بندی جنسیتی رشته‌های دانشگاهی، کنترل و فشار مضاعف در حوزۀ آزادی‌های فردی و پوشش دختران دانشجو، حجاب اجباری در خوابگاه‌ها، محدودیت در رفت و آمد و ساعت‌های ورود و خروج به خوابگاه‌های دختران، برخوردهای سلیقه‌ای حراست با دختران دانشجو از طریق تماس‌های تهدیدآمیز و ایجاد فضای ارعاب نزد ایشان، نگاه قیم‌مآبانۀ مسئولان و سوءاستفاده از روابط عاطفی خانواده‌ها برای محدودسازی بیشتر دختران، تحت فشار قرارگرفتن دانشجویان دختر از جانب برخی اساتید و ... شاره کرد.

 

گوناز تی وی

E.Y


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید