تیم احمدی نژاد:خامنه ای مانع اصلی حضور زنان در ورزشگاههاست+ سند

تیم احمدی نژاد:خامنه ای مانع اصلی حضور زنان در ورزشگاههاست+ سند

گوناز تی وی:اخیرا و با بالا گرفتن بحث بر سر حضور زنان در استادیوم ها در ایران تیم احمدی نژاد نامه ای از خامنه ای در خصوص ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاهها منتشر کرده است.

در یادداشت منتسب به علی خامنه ای که توسط تیم احمدی‌نژاد منتشر شده است،خامنه‌ای مخالفت خود با حضور زنان در ورزشگاه را اعلام میکند و از احمدی‌نژاد میخواهد نظرش درباره آزاد کردن ورود زنان به ورزشگاه را تصحیح کند.

 به دنبال فشارهای بین المللی برعلیه رفتارهای تبعیض آمیز ایران ایران به طور فرمالیته برخی از قوانین ومقررات بین المللی را قبول مکند اما در عمل هیچکدام را اجرا نمیکند.

لازم به ذکر است که بر اساس قوانین ایران زنان حق ورود به ورزشگاه را ندارند و در مواردی حضور زنان در ورزشگاهها جرم تلقی می شود. حتی در مواردی نیز از ورود دختران زیر 7 سال به ورزشگاه برای تماشای مسابقه خودداری شده است. 

علاوه بر ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه های به عنوان تماشاگر، زنان در ایران حق دوچرخه سواری را نیز ندارند. درواقع حکومت ایران همواره بر اساس احکام و قوانین سنتی اسلام حقوق زنان در خانه و اجتماع راضایع کرده و تبعیت آنان از مردان در دستور کار نهادهای دولتی ایران قرار گرفته است.

 

گوناز تی وی
M.Y


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید