افزایش چشمگیر بودجه تحقیقات فضایی ترکیه

افزایش چشمگیر بودجه تحقیقات فضایی ترکیه

بودجه ترکیه در زمینه تحقیقات فضایی در دوره 5 ساله 2014 تا 2018 به میزان 5 برابر افزایش یافت.

 

دولت ترکیه در دوره 5 ساله 2014 تا 2018 برای انجام تحقیقات در زمینه هوا-فضا 160.2 میلیون لیره ترک بودجه اختصاص داده که نشان دهنده 5 برابر شدن آن طی 5 سال گذشته است.

 

به نوشته آناتولی، ترکیه همچنین در چارچوب دستیابی به اهداف سال 2023 به انجام پروژه‌های تحقیقاتی گسترده در این زمینه اهمیت ویژه‌ای قائل شده و اکتشاف فضایی و استفاده از فضا بخش دیگری از فعالیت های کشور را تشکیل می دهد.

 

اکتشاف فضایی، انجام اکتشاف در فضا برای اهداف غیرنظامی، برنامه‌های تحقیقاتی کاربردی، سیستم های راکتی، آزمایشگاههای فضایی و سفر به فضا جزء برنامه های تحقیقاتی دولت ترکیه در زمینه هوا-فضا ست.

 

تحقیقات علمی ترکیه در فضا در 13 دسامبر 2018 با تاسیس آژانس فضایی ترکیه نهادینه شده و اقدامات در چارچوب برنامه ملی فضایی بدون وقفه و به صورت فشرده ادامه یافته است.

 

بر اساس داده های مرکز آمار ترکیه هزینه ای که کشور در دوره پنج ساله 2014 تا 2018 برای تحقیقات علمی در فضا داشته یکصد و شصت میلیون و 209 هزار و 989 لیره ترک بوده است.

 

بر این اساس دولت ترکیه در سال 2014 دوازده میلیون و 918 هزار و 200 و سال گذشته نیز 60 میلیون و 956 هزار و 607 لیره ترک برای این بخش هزینه کرده است. بدین ترتیب هزینه دولت ترکیه برای تحقیقات علمی فضایی طی 5 سال گذشته 5 برابر شده است.

 

مخارج جاری سال گذشته ترکیه برای این بخش 54 میلیون و 470 هزار و 848 لیره ترک ثبت شده و برای تجهیزات و دستگاهها، نرم افزارهای کامپیوتری و مالکیت فکری 6 میلیون و 485 هزار و 760 لیره ترک هزینه کرده است.

 

این در حالی است که تشویق برای اجرای پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری در زمینه هوا و فضا نیز در دوره‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است.

 

گوناز تی وی

M.S


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید