افغانستان تراشیدن موی سر دانش‌آموزان را ممنوع کرد

 افغانستان تراشیدن موی سر دانش‌آموزان را ممنوع کرد

العربیه: وزارت معارف افغانستان چارشنبه 3 ژوئیه، تراشیدن موی سر دانش‌آموزان را در مکاتب این کشور ممنوع اعلام کرد.

 

داکتر محمد میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف افغانستان، قیچی و تراشیدن موی سر دانش‌آموزان توسط آموزگاران و کارکنان مکاتب را ممنوع اعلام کرده است.

 

وزارت معارف افغانستان می‌گوید این دستور به منظور خودداری از صدمات روحی و روانی بر شخصیت دانش‌آموزان، به روسای معارف ولایات و شهر کابل صادر شده است و تخطی از این قانون برخورد قانونی خواهد داشت.

 

این وزارت بر جایگزینی دیگر شیوه‌های اصلاحی با مشارکت والدین و آموزگاران تاکید کرده است

 


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید