خود تجویزی و خوددرمانی ایرانی ها بخاطر هزینه‌های پزشکی زیاد

خود تجویزی و خوددرمانی ایرانی ها بخاطر هزینه‌های پزشکی زیاد

بی بی سی:روزنامه ایران چاپ تهران در گزارشی با عنوان "۳۶ درصد ایرانی‌ها خوددرمانی می‌کنند" به مساله خودتجویزی و مصرف خودسرانه داروهای تخصصی از جمله آنتی بیوتیک و انواع داروهای آرامبخش که نیاز به تجویز پزشک دارد، پرداخته است.

 

دراین گزارش آمده که "ایرانی هــا 'خودپزشــک' شــده اند. آنهــا بــرای خودشــان دارو تجویــز می کننــد و بــرای هــم نســخه های متعــدد پزشــکی می پیچنــد."

 

در این گزارش با اشاره به اینکه "ایرانی‌ها به دلیل هزینه‌های پزشکی زیاد و خودتشخیصی علائم بیماری به خودتجویزی دارو روی آورده‌اند" به نقل از قائم مقام وزارت بهداشت می‌گوید: مردم در شرایط فعلی اقتصادی بدون مراجعه به پزشک و داشتن نسخه از داروخانه‌ها درخواست دارو می‌کنند تا هزینه درمان خود را کاهش دهند.

 

در گزارش روزنامه ایران آمده: "آمار خودتجویزی در بین دانشجویان ۶٧درصد،خانوارهای ایرانی ٣۶درصد و سالمندان ۶٨ درصد است و هر ایرانی سالانه ٣٣٩ عدد دارو مصرف می‌کند که رقمی بیشتر از استانداردهای جهانی است."

 

داروهای آرام‌بخش اعصاب و روان از جمله دیازپام، کلروزپام، اگزوزپام، داروی تپش قلب پروپرانول و انواع آموکسی سیلین از جمله این داروهاست.

 

گونازتی وی
M.Y


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید