واگذاری بخشی از کمک های مالی مورد تعهد اتحادیه اروپا به ترکیه

واگذاری بخشی از کمک های مالی مورد تعهد اتحادیه اروپا به ترکیه

تی آر تی: کمیسیون اتحادیه اروپا اولین بیانیه در مورد برنامه کمک مالی مربوط به حمایت از پناهندگان سوری در ترکیه را انتشار داد.

 

اتحادیه اروپا  از6 میلیارد یورو کمک مالی را که تعهد کرده بود برای حمایت از پناهنده گان سوری در ترکیه ، به حکومت ترکیه واگذار خواهد کرد ، تنها 2 میلیارد و 35 میلیون دلار را پرداخت کرده است.

 

کمیسیون اتحادیه اروپا اولین بیانیه در مورد برنامه کمک مالی مربوط به حمایت از پناهندگان سوری در ترکیه را انتشار داد.

 

در این بیانیه اعلام گردید : به صندوق یاری به پناهندگان سوری در ترکیه که با هدف حمایت بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی و نیز مصرف به بخش های زیر ساختی شهرداری ها تشکیل یافته ، یک میلیارد و 42 میلیون یورو اختصاص خواهد یافت.

 

در بیانیه مذکور ضمن اشاره به اینکه به صندوق 6 میلیارد یورویی تشکیل یافته در سال 2016 تاکنون 5 میلیارد و 600 میلیون یورو اختصاص یافته است گفته شد : در این چهارچوب معادل 3 میلیارد و 500 میلیون یورو قرار داد امضا شده و به پروژه ها 2 میلیارد و 35 میلیون دلار پرداخت شده است.

 

در چهارچوب اهداف مربوط به تشکیل این صندوق مالی ، بیش از 80 پروژه بمورد اجرا گذاشته شده است.

 

در اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ترکیه به تاریخ 29 ام نوامبر سال 2015 ، این اتحادیه تامین 3 میلیارد یورو به صندوق مورد نظر را تعهد کرده و در اجلاس مورخ 18 ام مارس نیز تصمیم به واگذاری صندوق علاوه سه میلیارد یورویی گرفته شده بود.

 

در اجلاس تصمیم گرفته شده بود تا این کمک های مالی برای اجرای پروژه های تامین نیازهای بهداشتی ، آموزشی ، زیر ساختی ، مواد غذایی و دیگر نیازها مورد استفاده قرار گیرد.

 

ترکیه که از بیشترین تعداد مهاجرین در جهان میزبانی می کند، از اتحادیه اروپا بعلت عدم واگذاری سریع کمک های مالی مورد نظر برای مصرف به سوری های پناهجو انتقاد می کند.

 


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید