از شط العرب تا ساوالان، زندان در زندان ايران- يوسف عزيزى بنى طرف

از شط العرب تا ساوالان، زندان در زندان ايران- يوسف عزيزى بنى طرف


امروز سه شنبه اول اكتبر، سعيد مقدم (ابوشروق) را در محمره (خرمشهر) دستگير كردند و دادگاه تجديد نظر، مدت حبس عباس لسانى را در اردبيل از هشت سال به پانزده سال افزايش داد. اولى دبير رياضيات دبيرستان هاى محمره است و قصه نويس و دومى فعال مدنى. اما اين دو از نظر دادگاه هاى ايران دو جرم اساسى دارند، يكى عرب است و ديگرى ترك كه حاضر به تمكين در برابر پارسى سازان دينمدار حاكم نيستند. شك نداشته باشيد كه تجزيه طلبى، سر شاخ اتهام هاى اين دو انسان شريف است. سعيد مقدم نويسنده است و از آلام مردم زادگاه ويرانش مى نويسد و عباس لسانى با قاطعيت از هويت مليت خود در برابر برترى طلبان دفاع مى كند. هر دو، جز قلم و زبان خويش سلاحى ندارند. اولى صرفا كار فرهنگى مسالمت آميز مى كند و دومى فعاليت مدنى مسالمت آميز. سعيد مقدم به خيل روشنفكران و اهل قلم عرب زندانى پيوسته است و عباس لسانى هم ماه ها و سال هاست پرومته وار شعله آزربايجان را به دوش مى كشد. براى رهايى اين دو و ديگر زندانيان سياسى بكوشيم،از آراز تا شط العرب


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید