تبریز 2018 نمود بارز دشمنی حاکمیت ایران با آذربایجان جنوبی - سعید ختایی

تبریز 2018 نمود بارز دشمنی حاکمیت ایران با  آذربایجان جنوبی - سعید ختایی

پایتخت گردشگری اسلامی ایده ای که سال ۲۰۱۵ از طرف سازمان کنفرانس اسلامی معروف به سازمان همکاری اسلامی در راستای معرفی شهرهای نمونه جهان اسلام ترتیب داده شد در سومین سال خود پس از فلسطین ، قونیه ترکیه و مدینه عربستان در نهایت تبریز از بین شهرهای تالینگ مالزی، پالقا و سیلد بنگلادش، ماردینگ ترکیه و مدینه که از رقباي شهر تبريز بودند از میان ٩ رأي این تبریز با ٧ رای انتخاب شد.

 

اگر که بگوئیم نام تبریز تنها برای کسب این عنوان کافی بوده بی شک با بررسی جایگاه و گذشته تاریخی این شهر در خاورمیانه و وجود بناهای تاریخی با معماری های دوره های مختلف تاریخی گواهی بر اثبات این موضوع است

 

وزارت فرهنگ و ارشاد حاکمیت ایران که با ارائه پیشنهاد شهرهای اصفهان و یزد در کنار تبریز قصد داشت سیاست های چندین ساله فارس محور را بار دیگر در عرصه بین المللی مطرح سازد جایگاه تاریخی و پر اهمیت تبریز در گذشته بین الملل برای جلب آرا و انتخاب شدن برای تبریز۲۰۱۸ کافی بود.

 

آنچه بدیهی است وقتی شهری بعنوان پایتخت گردشگری اسلامی انتخاب میشود مسئولان شهری و کشوری بایستی در تمامی شاخص های شهری توجه ویژه ای به این شهر داشته و با آماده سازی زیر ساخت های خدمات شهری در نهایت با معرفی پتانسیل های فرهنگی و گردشگری در عرصه بین المللی توریست ها را برای انتخاب این شهر بعتوان مقصد گردشگری خود مجاب کنند.

 

اما آنچه واقعیت تلخ تبریز۲۰۱۸ بود بار دیگر نامهربانی حاکمیت ایران با  آذربایجان و قلب آن تبریز بود حاکمیتی که در ازای غارت منابع  آذربایجان از تخصیص بودجه لازم به رویداد فرهنگی تبریز۲۰۱۸ سرباز زد بنا به گفته بیگی استاندار سابق و نماینده مجلس فعلی دولت ایران هیچگونه بودجه ای به رویداد تبریز۲۰۱۸ اختصاص نداده و تنها به دستگاه‌ها دولتی اختیار داده شده که ده درصد از بودجه خود به این مهم اختصاص دهند.

 

حاکمیت ایران دشمنی خود با رویداد تبریز۲۰۱۸ را تنها با عدم تخصیص بودجه اکتفا نکرده و با وجود گذشت چهار ماه از سال ۲۰۱۸ هر بار به بهانه های مختلف شروع رویداد تبریز۲۰۱۸ را به تاخیر انداخته تا همزمان با سفر نماینده دروغ پراکنی حاکمیت روحانی به تبریز شروع رویداد تبریز۲۰۱۸ را اعلام کند،

 

آنچه باعث بهت و علامت سوال نزد مردم  آذربایجان و بصورت ویژه تبریز در اعلام شروع رسمی رویداد تبریز۲۰۱۸ بعنوان پایتخت گردشگری اسلامی در عرصه بین المللی شد لیست برنامه های فرهنگی این روزهای تبریز۲۰۱۸ بود که بار دیگر عمق دشمنی و نفاق شونیزم فارس را نزد مردم  آذربایجان آشکار ساخت، چرا که یکی از دلایل انتخاب تبریز به عنوان میزبان این رویداد بی شک شاخصه های فرهنگی بوده که متاسفانه از جانب دشمنان آزربایحان پس زده شده و  آذربایجان و تورکها هیچگونه سهمی در تبریز۲۰۱۸ نداشته باشند.

 

این رفتار خبیثانه حاکمیت ایران و مسئولان تهران به گوش با  آذربایجان که اعتراض هنرمندان  آذربایجان را نیز به همراه داشته و سبب رنجش هنرمندان  آذربایجان گردیده برخی از این هنرمندان با انتشار فهرست برنامه های رویداد تبریز۲۰۱۸ در فضای مجازی از نبود برنامه های فرهنگی  آذربایجانی انتقاد و برخی نیز در انتقاد خود به مسئولان اعلام داشتند تبریز۲۰۱۸ را در اصفهان ببرید تا مردمان فارس از شاهنامه خوانی و تورک دوشمن پنداری خود لذت ببرند.

 

از سویی دیگر شونیزم فارس با استفاده از فرصت تبریز۲۰۱۸ و همراهی با لابی گروهگ های تروریستی کردی در قلب  آذربایجان فرهنگ کردهای مهاجر را به نمایش میگذارد، حاکمیت ایران ایرن روزها با تمام وجود دشمنی خود را با  آذربایجان به نمایش گذاشته و سعی در فارس و کردیزه نشان دادن قلب  آذربایجان در عرصه بین الملل است.

 

سعید ختایی

 

 


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید