حرکت ملی آذربایجان، مطالبات اولیه مردم و اعتصابات – ائلچین حاتمی

حرکت ملی آذربایجان، مطالبات اولیه مردم و اعتصابات – ائلچین حاتمی

 حرکت ملی آذربایجان یک جنبش ملی و هویتی بوده و بر علیه نژادپرستی علیه ترک ها، آسمیلاسیون و الیناسیون هویتی، فرهنگی و زبانی و استعمار همه جانبه این ملت تحت ستم توسط یک سیستم مرکزگرای پان فارسیست پابه عرصه وجود گذاشته است و برای احقاق حقوق و رهایی ملت ترک به شیوه مدنی و مسالمت آمیز مبارزه می کند.

 

همانطوری که اشاره شد این جنبش شیوه مدنی و بدور از خشونت را در مبارزه برگزیده و علیه یک قدرت نابرابر و غیر دموکراتیک فعالیت می کند.

 

نکته قابل توجهی که در حرکت ملی آذربایجان به آن کمتر پرداخته شده، توجه کمتر به زیر بناها یا نیازهای اساسی و معیشتی شهروندان ترک بوده است.

 

فعالین، طیف ها و گروه های مختلف در حرکت ملی آذربایجان جنوبی تاکنون بیشتر بر حق تحصیل به زبان مادری، احیای فرهنگ ترکی، مبارزه با نژادپرستی دولت و اجتماعی علیه ترک ها، استقلال و حق تعیین سرنوشت تاکید داشته اند و پرداختن به مطالبات اساسی مردم در فعالیت آنان کم رنگ تر بوده است.

 

جنبش هایی موفق تر بوده اند که یکی از ارزش های بنیادین آنان پرداختن به مسائل معیشتی و اقتصادی مردم و دفاع از این حق بوده است. نیازهایی نظیر خوراک، پوشاک، مسکن، رفاه، شغل همواره در اولویت مطالبات مردم از حاکمیت ها قرار داشته اند و نیاز های بعدی نظیر نیازهای فرهنگی، اجتماعی و هویتی در رده های بعدی اولویت افراد جامعه قرار داشته اند.  زیرا این باور عمومی وجود دارد که کسی که گرسنه است و با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می کند، فکر کردن بر روبناها نظیر فرهنگ و زبان بر وی سخت به نظر می رسد.

 

در منطقه جغرافیایی به نام ایران که حاکمیت اسلامی فارس محور با توسل به قوه قهره در راس امور قرار دارد، شرایط اجتماعی و اقتصادی موجود نشان می دهد که بشدت تضعیف شده است. فساد اقتصادی مقامات و افراد نزدیک به حکومت، چپاول و غارت مملکت توسط نهادهای خودسر نظیر سپاه پاسداران، نهاد رهبری، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و جانبازان، وزارت اطلاعات، وزارت خانه های و نهادهای تحت نظر قوای مجریه، قضائیه و مقننه و... در کاهش قدرت جمهوری اسلامی ایران و سوق دادن آن به سمت سراشیبی سقوط نقش اساسی را ایفا نموده اند.

 

عدم توانایی حکومت در تامین نیازهای اساسی مردم، اخیرا باعث بروز اعتصابات، اعتراضات گسترده در نقاط مختلف ایران شده که سرکوب گسترده هم نتوانسته است جلوی این حرکت های اعتراضی را به نیازهای اولیه زندگی بگیرد.

 

این شرایط بوجود آمده که نیازهای اقتصادی و معیشتی ترک ها و ملت آذربایجان جنوبی جدا از سایر مناطق نیست برای حرکت ملی آذربایجان هم یک فرصت و هم یک تهدید اساسی می تواند تلقی شود.

 

در صورت سکوت و غیرفعال بودن حرکت ملی آذربایجان در این برهه و در این زمینه ابتکار عمل به دست گروه های پان فارسیست یا در نام دیگر پان ایرانیست خواهد افتاد و آنها سعی خواهند کرد همراه با پرداختن به مسائل معیشتی و مردم و دفاع از آن در آذربایجان جنوبی همراه با تزریق تفکر مسموم پان فارسیستی در جلد ایرانیت به جامعه ترک آذربایجان، پوپولیسم را منحرف کرده به سمت خواسته های نژادپرستانه خود هدایت کنند. در صورت سکوت و غیر فعال بودن فعالین حرکت ملی تهدید اساسی برای آذربایجان و ترک ها همین است.

 

فعالیت برای پیوستن پرشور مردم به اعتصابات و اعتراضات و حمایت از آنها توسط حرکت ملی آذربایجان و دفاع از خواسته های اولیه مردم می تواند بخش اعظم جامعه و توده مردم را با این جنبش ملی همراه سازد. طیف ها و تشکیلات های زیر مجموعه حرکت ملی آذربایجان در کنار پرداختن به مشکلات اقتصادی مردم می توانند مطالبات ملی را پیگیری و ارزش های بنیادین، دیدگاه ها و اهداف حرکت ملی را بر گروه های مختلف صنفی تبیین نمایند.

 

برای تقویت این اقدام ارتباط با گروه های صنفی و سیاسی مختلف نظیر بازاریان، کارگران، معلمان، دانشجویان، کامیون داران، تولیدکنندگان، شرکت های خصوصی، کشاورزان و... ضروری است. جلب حمایت این گروه ها از شروط اصلی لازم برای پیروزی حرکت ملی آذربایجان در آینده است، در غیر اینصورت آنها دنبال جنبش هایی خواهند رفت که در نظر آنان در صورت تغییر رژیم بهتر می تواند مطالبات و منافع شان را برآورده سازند. در حقیقت سکوت و فعال نبودن در این زمینه یک عقب گرد برای حرکت ملی آذربایجان محسوب شده و  تبعات جبران ناپذیری می تواند داشته باشد.

 

 


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید