علل فاشیستی بودن طرح “بسندگی زبان فارسی” و راههای مقابله با آن / اومود دوٌزگوٌن – بخش دوم

علل فاشیستی بودن طرح “بسندگی زبان فارسی” و راههای مقابله با آن / اومود  دوٌزگوٌن – بخش دوم

توجیهات بی اساس دولت و ماله کشان اپوزیسون فارس

دولت روحانی: طبق معمول دولت فاشیستی فارس، با دروغ و پنهان کاری از اعلام صریح طرح بسندگی و نحوه اجرای آن خودداری میکند و در پس پرده میخواهد میزان اعتراض خانواده‌های غیرفارس را محک بزند. برای متعارف نشان دادن این طرح فاشیستی، بدروغ ادعا می‌کند که « قصد آنها از تست بسندگی فارسی کاستن از مشکلات آموزشی کودکان غیر فارس زبان و اجرای عدالت است». در حالیکه تحمیل زبان بیگانه فارسی به کودکان خردسال غیر فارس ظلم و تبعیضی عریان و ضد حقوق اولیه کودکان است نه اجرای عدالت. فریبکاری دولت و تکذیب مقطعی اجرای این طرح از طرف مسئولین مزدور استانی، تاثیری در ماهیت مسئله ندارد. این طرح اگر رسماً هم به اجرا در نیاید باز هم اثرات روانی آن بر خانواه‌ها موجب ترس و ارعاب از برچسب خوردن کودکان سالم شان بعنوان عقب مانده ذهنی، آنها را در حالت استیصال قرار خواهد داد. و برای پیشگیری از چنین پیامد تحقیرآمیزی برای کودکان خود، بعضی از خانواده‌ها بجای مقاومت، احتمالاً به همراهی با سیاست زبانکشی نرم رژیم فاشیستی روی خواهند آورد و بجای زبان خود با بچه‌های شیر خواره خود بزبان بیگانه فارسی حرف خواهند زد.

 

جریانات داخل رژیم: جریانات فاشیستی اصولگرا، اصلاح طلب، تحکیم وحدت و وابستگان به سپاه و امثال آنها، جزو عاملان اجرایی این طرح هستند.

جریانات راست داخل: جریانات فاشیستی جبهه ملی، حزب پان ایرانیست، نهضت آزادی و ملی مذهبی‌ها از “طرح بسندگی زبان فارسی” استقبال کردند.

مجاهدین خلق: این فرقه مخوف فاشیستی و پان فارسیستی، بسندگی زبان فارسی را دهها سال استکه نه تنها به کودکان بلکه به اعضای بزرگسال خود در کمپ اشرف تحمیل و اعمال کرده است. و از رژیم فعلی هم فاشیستی تر عمل میکند.

جریانات چپ کمونیستی کلاسیک: بازماندگان ورشکسته فاشیسم لنینیستی-استالینیستی از نوع توده ای ـ اکثریتی، برای انکار فاشیستی بودن این طرح، با پریشان گویی نوشته اند « اینهم طرح جدید دیگر حاکمیت برای دور کردن اذهان توده‌های بجان آمده از افت سطح زندگی و معیشت، و معضلات دیگر زندگی و خواست‌های اصلی و اساسی شان، است.» البته امپریالیسم از یادشان رفته!

کمونیستهای سوسیال بورژوا شده: با انتقاد لطیف از تبعات منفی- روانی طرح بسندگی فارسی، ریشه آنرا ” به تفکرات تفرقه افکنانه و زیانبار فاشیسم دینی” نسبت داده اند! (آدرس غلط دادن). یعنی ریشه آنرا تفکر شوونیزم و فاشیزم فارس نمیدانند! در حالیکه اجرای چنین طرحهای نژادپرستانه عمدتاً در حوزه فرهنگی و سیاسی صورت میگیرد نه مذهبی. در عمل هم می‌بینیم که فاشیسم مذهبی نه در حوزه علمیه و نه در مساجد و عبادات و نه در عزاداریها مشکلی با زبانها ندارد و از کسی تست بسندگی فارسی نمیگیرند.*

 

فریبکاری رژیم حول اجرای اصل ۱۵مربوط به زبانها

بخش اول اصل ۱۵ قانون اساسی رژیم که مربوط بزبان فارسی است بیش از صد در صد اجرا شده و برای شکوفایی آن فراتر از مرزها با پول ملل غیرفارس در افغانستان و تاجیکستان نیز هزینه میشود. اما بخش دوم و ناقص این اصل چهل سال استکه معلق مانده و هرگز اجرا نشده است. در عین حال، معلق نگه داشتن این اصل توسط رژیم، زمینه مناسبی در آستانه انتخابات برای نامزدهای ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس فراهم میکند که با دادن وعده‌های دروغین اجرای کامل اصل ۱۵ به کسب آرای مناطق ملی دست یابند. لذا گامهای کوچک برداشته شده همیشه لرزان و بی نتیجه بوده است و با وجود نیت فریبکارانه دولت ایران، طرحهای قطره چکانی وزارت آموزش و پرورش، مورد اعتراض فاشیستهای پانفارس هر دو جناح رژیم و فاشیستهای پانفار س اپوزیسیون داخل و خارج قرار گرفته است.*۲

 

ترفند تازه رژیم: آموزش ۲ ساعته تورکی- بصورت آزمایشی!

یکی از ترفندهای کثیف رژیم در مورد زبان مادری، فرار از آموزش “بزبان مادری” غیر فارسها و کم اهمیت جلوه دادن “آموزش زبان مادری” غیر فارسها در ایران است. طبق شواهد بسیار طرح آموزش زبان مادری غیر فارسها که کلنگ افتتاح آن چندین بار در طول چهل سال گذشته در بعضی از دانشگاهها و اخیراً در بعضی از مدارس زده شده است فریبکارانه بوده و حاصلی جز اتلاف وقت در برنداشته است زیرا هدف اصلی طراحان باز دارندگی اعتراضات مدنی مردم است. خواست مردم مناطق ملی غیرفارس، رفع ممنوعیت زبانشان در همه عرصه‌ها و اجرای آموزش بزبان مادری با برخوداری از امکانات دولتی یکسان (با زبان فارسی) است. اما آنچه در توشه بذل و بخشش اندک رژیم می‌بینیم، وعده‌های توخالی، و منحرف کردن اذهان مردم، برای مدیریت بحران آموزشی و کاستن از اهمیت و حساسیت سیاسی مسئله زبآن است. لذا در طرح اخیر هم رفتار با زبانهای ملل غیرفارس کاملاً غیر خودی و مثل رفتار با زبان بیگانه است. نمونه آن شروع آموزش زبان مادری از کلاس سوم و بلاتر در این طرح است.

در صورتیکه آموزش هر زبان مادری قاعدتاً باید از مقطع پیش دبستانی باشد نه مقطع سوم ابتدایی و یا بالاتر. بنا به اعتراف استاندار آزربایجان شرقی« …این آموزش زبان مادری است نه تدریس بزبان مادری- آموزش تورکی مثل آموزش زبان (بیگانه) انگلیسی و عربی، از یک و نیم ساعت درهفته فقط سه ربع اش آموزش تورکی خواهد بود تا حربه از دست بعضی‌ها گرفته شود!» بدین ترتیب، متصدیان رژیم فاشیستی فارس با وقاحت بیشرمانه ای کودکانی که روحشان خبری از زبان فارسی ندارد را دو زبانه میخوانند! و با منت گذاری سخیف میخواهند از طریق زبان بیگانه فارسی، زبان مادری تورکی، کوردی، بلوچی و غیره را تدریس کنند در حالیکه در دنیای امروز روش آموزش حتی برای دو زبانه‌ها، همانند تعلیم هر زبان خارجی با استفاده انحصاری از خود آن زبان است. اما فاشیسم فارس بقصد آسان کردن راه آسیمله، جمله بندی مطالب کتاب درسی را عمدتاً بزبان فارسی با افزودن افعال تورکی به آن و ذکر اسامی بعضی از اشیاء و غیره بزبان تورکی بسنده خواهند کرد و ملغمه ای بنام زبان جعلی “فاذری ” از خود بیرون خواهد داد. همان زبان من در آورده ای که امروزه مختص گویشوران مزدور حکومتی و شبکه‌های استانی صدا و سیما در آزربایجان جنوبی است که میخواهند آنرا به فرزندان و مردمان عادی تحمیل خواهند کرد. البته برای اینکه مطمئن شوند همین فوق برنامه دو ساعته، به تورکی آموزی واقعی سوق داده نشود از قرار تعلیم و تدریس دو ساعت در هفته «فاذری» را اختصاصاً به معلمآن کم لهجه و بدون لهجه ادبیات فارسی خواهند سپرد! نه به معلمان مسلط بزبان و ادبیات تورکی آزربایجانی!*۳

 

عدم امضای سند ۲۰۳۰ سازمان ملل بخاطر امنیتی شدن مسئله زبان

از بخت بد رژیم فاشیستی، مسئله آموزش بزبان مادری از سال ۱۹۹۹ میلادی، از یک مسئله ی صرفا داخلی به دغدغه مهم جهانی تبدیل شده است و در سال ۲۰۱۶ سازمان ملل با انتشار « سند ۱۷ ماده ای ۲۰۳۰ توسعهٔ پایا » در بند ۴ اجرای عدلت آموزشی و برابر برای همگان را تصویب و به امضای ۱۹۳ کشور رساند. در اجلاس یونسکو ایران متعهد به اجرای این سند شد. اما در پی بررسی سند توسط وزرای آموزش و پرورش- علوم، هیت دولت و مجلس، آن سند رد شد. و بالاخره در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ دلیل امضا نکردن آنرا نپذیرفتن ماده ۴ سند ۲۰۳۰ یونسکو، از جمله گسترش آموزش‌های دوزبانه و چندزبانه در جوامع چندزبانه اعلام کرد. و سید علی حسینی خامنه اعتراف کرد که مخالفتش با سند ۲۳۰ صرفاً اسلامی نیست بلکه حفظ هژمونی زبان فارسی است. این سند « حتی اگر هیچ مورد واضحِ خلاف اسلام در آن وجود نداشت، باز هم نظام آموزشی نباید در بیرون از کشور نوشته شود» یعنی علی خامنه ای سر دسته پانفارس حکومتی تلویحا آنرا در تضاد با پانفارسیسم دانسته است. دولت روحانی هم گفته:«بخش مربوط به آموزش سند ۲۰۳۰ با اولویت‌های ملی (فاشیسم فارس) در تناقض است».

 

پیامدهای جبران ناپذیر سیستم آموزش فاشیستی فارسی

بعد از ممنوعیت آموزش بزبانهای غیر فارس در ایران، کودکان غیرفارس را مجبور کردند تا در سیستم آموزشی که برای سوادآموزی کودکان فارس طراحی شده بود تحصیل کنند و بجای زبان مادری خود، زبان آموزی فارسی و سوادآموزی بزبان فارسی که مختص کودکان فارس است وهیچگونه پیوند عاطفی و تعلق فرهنگی بدان ندارند را متحمل شوند. یعنی کودک غیرفارس را بجای یادگیری زبان مادری خود مجبور به یادگیری زبان بیگانه فارسی و بجای سواد آموزی بزبان مادری خود مجبور به سواد آموزی بزبان بیگانه فارسی میکنند آنهم نه در مهاجرت خارج از وطن بلکه در زادگاه و وطن خود، و با دارا بودن زبان غنی خود و هویت تاریخی هزاران ساله خود.

آز طرفی تحقیقات روانشناسان نشان میدهد که قرار گرفتن کودکان در چنین سیستمی و تحمیل زبانی که پیوند عاطفی و تعلق فرهنگی بدان ندارد عوارض عاطفی پایدار بر کودکان را بهمراه دارد. علاوه بر آن طبق اعتراف مقامات آموزش و پرورش، از نظر  کمی و کیفی نتایج شکننده ای را بهمراه داشته و موجب افت تحصیلی، تکرار پایه و نرخ بالای ترک تحصیل دانش آموزان غیرفارس زبان در ایران را در برداشته است.

 

علل پافشاری فاشیسم فارس بر ادامه سیستم آموزشی تک زبانه فارسی

واقعیت این استکه اجرای صادقانه و صحیح عدالت آموزشی در ایران، در یک دوره تحصیلی ۱۲ ساله نتایج غیر قابل قبولی را برای تمامیت خواهان و برتری طلبان فرهنگ و زبان حاکم فارسی در برخواهد داشت و به هژمونی فارسی در تمام عرصه ها پایان خواهد داد. متاسفانه بعلت غیر دمکراتیک بودن ساختار سیاسی و فرهنگ عمومی، ناسیونالیستهای فارس بدرستی تصور دارند که تدریس به زبان‌های مادری و چند زبانه کردن نظام آموزشی موجب ایجاد شکاف بین اقلیت‌های ملی و قومی در ایران خواهد شد که فدرالیستهای غیرفارس به غلط انرا رد میکنند. دلیل اصلی آنستکه فارسها بدرستی میدانند که بعلت در اقلیت بودن (۳۰ درصد)، با آزادی آموزش بزبانهای دیگر (۷۰ درصد) در میدان رقابت تبدیل به بازیگری کوچک شده و هژمونی فارسی خود را در بازار بزرگ فرا ملی و فرا قومی ایران در تمام عرصه‌ها از جمله سیاست و فرهنگ و حتی اقتصاد از دست خواهند داد. اما اندک ساده دلان و خوش باوران فدرالیست ملل غیرفارس میخواهند به ظن خود سر “کلاه بردار” کلاه بگدارند! یا متوجه نیستند که مثلاً در کشور سویس زبانها بطور موازی و یکسان رشد کرده اند. در حالیکه زبان فارسی بزور و با هزینه غصب شده دیگر ملیتها چاق شده و زبانهای دیگر بلاجبار نحیف و لاغر شده اند و اگر این زبانها بتدریج جان بگیرند دیگر نیازی به زبان فربه شده و قلدر فارس نخواهند داشت زبان چاق در کوتاه مدت لاغرتر شده و همتراز زبانهای دیگر در خواهد آمد و با رشد زبانهای دیگر، زبان فارسی بعلت محدود شدن در جمعیت اقلیت فارس، بزبان کمتراز تبدیل و به حاشیه زده خواهد شد.

 

چه باید کرد؟

پیشروان حرکت ملی آزربایجان در مقابل انواع هجومهای فاشیستی رژیم نباید واکنشی عمل کنند. با خواهش و تمنا و همینطور با داد و بیداد نمیشود کاری را به پیش برد.  باید با برنامه ریزی دقیق نسبت به نوع حمله دشمن بزبان مادری و نوع حمله دشمن بحرکت ملی مان، طرح دفاعی، خنثی سازی و حتی در صورت امکان باید طرح هجومی و آلترناتیو خود را ارائه بدهیم. تا بتوانیم هر اتفاق ناخوشایند و حرکت خصمانه دشمن را بر ضد خودش و بنوعی بنفع حرکت ملی تبدیل کنیم. همچنانکه در طی سه دهه گذشته هوشمندانه عمل کرده ایم و توانسته ایم در مقابل تهاجمات پانفارسیم و عوامل نفوذی رژیم فاشیستی که قصد انحراف و از بین بردن حرکت ملی آزربایجان را داشتند محکم ایستادکی کنیم.

 

راهکارهای مقابله با طرحهای قتل عام زبان مادری- نمونه آزربایجان جنوبی

اعتراضات سیاسی مداوم در مدارس، دانشگاهها، محل کار و غیره موثرترین سلاح برای مقابله با سیاستهای جنوساید زبانی رژیم اقلیت فارس میباشد چرا که بدون دستیابی بحقوق سیاسی، احیای حقوق زبانی و فرهنگی در سیستم فاشیستی فارس غیرممکن است. در کنار آن میتوان از راههای فرهنگی مختلف، به مقابله با طرحهای زبان کشی فاشیسم فارس اقدام کرد.

الف – مقابله عملی روزمره

۱- خوداری از هرانچه به تقویت زبان قاتل یعنی فارسی کمک میکند. از جمله تحریم خرید کالاهای فرهنگی که مبلغ زبان فارسی هستند از قبیل کتاب و مطبوعات فارسی، فیلم و موسیقی فارسی. عدم استفاده غیر ضروی از برنامه های رادیو و تلویزیونی فارسی زبان.

۲- اعتراض مداوم و سرپیچی از طرحهای فاشیستی مانند تست بسندگی زبان فارسی و خودداری معلمان بومی و دانش آموزان از اجرای بخشنامه ممنوعیت صحبت کردن به تورکی در کلاس.

۳- تشکیل کلاسهای موازی آموزش دروس بزبان تورکی در خانه و مکانهای خصوصی و تدارک ایجاد مدارس پارالل و موازی.

۴- تدوین،نشر و توزیع کتابهای تورکی بخصوص برای کودکان.

۵- تدوین برنامه آموزشی تورکی در سطح مدرسه با استفاده از تجربه یکساله حکومت ملی پیشه وری و آزربایجان شمالی جهت استفاده در مدارس خصوصی پارلل.

۶- انتشار روزنامه ها و مجلات بزبان تورکی، تبلیغ و خرید محصولات زبان تورکی از قبیل کتاب، مطبوعات و موسیقی، فیلم تورکی

۷- نوشتن تابلو های مغازه و اسامی کالاها و بنرهای تبلیغی بزبان تورکی.

۸- تشکیل و گسترش کلاسهای موسیقی و رقص و آواز بزبان تورکی.

۹- پافشاری در حفظ و احیای اسامی تورکی، پرهیز از بکارگیری غیر ضروری زبان فارسی در مکاتبات، چت کردن و مکالمات. عدم استفاده گفتاری فارسی در اعداد، مخصوصا در شماره تلفن و پرهیز از بکارگیری لغات و اصطلاحات فارسی در نوشتار و گفتار تورکی.

۱۰- خنثی کردن خط قرمز زبان فارسی با طرح و نشان دادن خط قرمز زبان تورکی «تورک دیلی بیزیم قیرمیزی خطیمیزدیر – تورک دیر دیلیم حیثیتیم».

۱۱- حمایت، تبلیغ و شناساندن رسانه های ملی موجود نظیر گونآز تی وی و تلویزیونهای اینترنتی تورکی زبان و استفاده از کانالهای تلویزیونی آزربایجان شمالی و تورکیه.  استفاده از فرستنده های تورکی زبان رادیو مخصوصاّ در اتومیبل و محل کار.

۱۲- اسثفاده از زبان تورکی در رساندن پیام روزمره از طریق فیسبوک، توییتر، اینستاگرام، تلگرام و دیگر کانالها. تهیه فیلم و کلیپ بزبان تورکی، پخش آن در یوتوب و سایر سایت ها و رسانه های مل

ب – مقابله بمثل روانشناختی

انتشار طرحهای متقابل تستهای بسندگی اخلاقی برای بزرگسالان فارسها مانند:

۱- تست بسندگی آداب و معاشرت نرمال

۲- تست بسندگی فحش خواهر مادر ندادن جلوی بچه ها

۳- تست بسندگی  توهین نژادی نکردن در استادیومها

۴- تست بسندگی توهین و تحقیر نکردن به ملیتها در فیلمها، رادیو و تلویزیون و مطبوعات و کتابهای درسی.

۵- تست بسندگی قابلیت زبان – با برداشتن حروف ، لغات و صرف و نحو زبان عربی از زبان فارسی.

۶- تست بسندگی کاربرد علمی و فلسفی و قضایی زبان فارسی.

۷- تست بسندگی ارزش و کاربرد جهانی زبان فارسی

۸- تست بسندگی ارزش واقعی کاربرد زبان فارسی در داخل کشور

۹- تست بسندگی از کیفیت آموزش و پرورش و نهضت زبان کش سواد آموزی فارسی.

۱۰- تست بسندگی شعور انسانی از وزرای آموزش و پرورش و نهضت سواد آموزی که در طول یکصد سال گذشته بدون استثنا همه از ملیت فارس بوده اند.

 

سخن آخر

سخن آخر اینکه طرح بسندگی زبان فارسی نه یک حرکت اتفاقی از طرف این وزیر و آن مسئول آموزشی، بلکه زاییده تفکر شوونیستی- فاشیستی پانفارسیسم است.  خوشبختانه، بعلت بیداری ملی و نقش محوری زبان در مطالبات ملیتهای غیر فارس، نحوه برخورد به مسئله زبان، از فاز مطالبه نرم « اجرای اصل ناقص ۱۵» عبور کرده است. و با تاکید بر اجرای صحیح وعلمی آموزش بزبان مادری در تمام سطوح مدرسه و دانشگاه، به اعتراضات مدنی روزانه خود ادامه داده و وارد فاز« مقاومت عملی » یعنی؛ چاپ و پخش کتابهای درسی بین کودکان و آموزش خصوصی در خانه شده است. و در صدد برپایی مدارس پارالل بزبان مادری خود میباشند. واقعیت این استکه، شکوفایی روزافزون زبانهای غیر فارس در جغرافیای ایران، فاشیسم فارس را در خطر از دست دادن مخاطبان تحمیلی اش یعنی میلیونها غیرفارس، بسیار نگران کرده است. با وجود بی خاصیت شدن نگاه شوونیستی به مسئله زبان و فراهم شدن شرایط نسبتا خوب و استثنایی برای استفاده از زبانهای مادری، و شکست پروژه کلان پان فارسها، هنوز تفکر غالب در میان شوونیست های فارس بعد از تلاش نافرجام صد ساله در قتل عام زبانهای غیر فارس، توسل به زور و ادامه سیاستهای فاشیستی میباشد. عجیب اینکه در عصر انفورماتیک، متوهمان نژادپرست فارس هر روز بدنبال ابداع طرح فاشیستی تازه ای هستند و هنوز رویای از بین بردن کامل زبانهای غیر فارس را در سر می پرورانند. غافل از اینکه، ماشین سرکوب فاشیسم فارس در حال فرسوده شدن و قرار گرفتن در مسیر فروپاشی ایران است.

 

پیوست:

۱* مشخصات و مزایای برنامه« مدل ۱۰در۹۰ »:

– زبان آموزشی « مدل ۱۰در۹۰ » انگلیسی- اسپانیولی و یا بزبان دیگر مثل زبان فرانسوی، چینی و … می باشد.

– این برنامه از دوره مهد کودک تا کلاس ۱۲(دیپلم) اجرا میشود.

– این برنامه با تقسیم زمان آموزشی بر اساس محتوا ، دوره کلاس ، مربی ، روز ، هفته ، واحد یا ترم ، شرایط برابر برای هر زبان تعیین میشود.

– در این برنامه از کلاس پنجم به بعد ۵۰٪ کتابها  و دروس به زبان انگلیسی و ۵۰٪ به زبان اسپانیایی (یا سایر زبانهای هدفمند) تدریس میشود.

– در این مدل بخاطر ارائه همزمان آموزش در هر دو زبان برای همه دانش آموزان، آنها میتوانند از لحاظ گفتاری و نوشتاری و سواد علمی به هر دو زبان مسلط و ادغام شوند.

 The Salt Lake Review/

/Sherman Oaks Elementary School is now implementing a 90/10 Dual Language Immersion Model-Spanish/Eng ,

The majority of dual language programs in the United States teach in English and Spanish, although increasing numbers of programs use a partner language other than Spanish, such as Arabic, French, Hawaiian, Japanese, Korean, or Mandarin.

۲* اصل ۱۵ (تبعیض آمیز و ناقص): «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد. ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است». در تعیین رسمی و مشترک بودن  زبان‌ فارسی نظر ۷۰ در صد مردم لحاظ نشده است. این قانون اشاره کرده که مطابق آن استفاده از زبان‌های مادری آزاد است اما نحوه پیاده کردن و استفاده از امکانات دولتی برابر ذکر نشده و همچنین وظیفه و ضمانت اجرایی در آن قید نشده است.

 ۳ * اعتراض فاشیستهای جبهه ملی: ( مهر ماه ۱۳۸۲) جبهه ملی ایران(فارس) به وزارت آموزش و پرورش در رابط با طرح دادن اختیارات به استانها در مورد « …تالیف  و چاپ کتابهای درسی دبستانی و راهنمایی طبق رسوم و شرایط اقلیمی و فرهنگی و اجتماعی هر منطقه ….» و احتمال استفاده از زبانهای غیرفارسی اعتراض کرد. و آنرا « در راستای جداسازی و تجزیه کشور» دانست و بجای آن پیشنهاد « …یک درس دو واحدی درباره زبانها و گویشهای مختلف کشور و خرده فرهنگها برای آشنایی با غنای فرهنگ ایران زمین… » کرد. نهایت فریبکاری دولت اقلیت فارس طبق نظر این فاشیستها عمل کرد و بجای مدارس در چند دانشگاه دو واحد اختیاری آموزش زبان تورکی و کوردی گذاشتند. سران امضاء کننده جبهه ملی ایران اینها بودند: دکتر پرویز ورجاوند، ادیب برومند، مهندس عباس امیرانتظام، دکتر داود هرمیداس باوند، مهندس نظام الدین موحد.

۴* نمونه ای از یک متن« زبان فاذری»: یکی از کاربران فیسبوک  بنام Dervishoglu Halvayili تشبیه جالبی از زبانیکه احتمالاً در این کلاسهای دو ساعته آموزش زبان تورکی که مردم به آن « زبان فاذری» میگویند و توسط مسئولان گماشته شده ادا میشود که یک زبان جعلی است با ساختار و کلمات فارسی۸۰ -۹۰ درصدی و افعال و کلمات تورکی ۱۰ درصد ی.

مژده ———– مژده ————— مژده

” در پی اجرای طرح تحصیلی زبان ترکی آذری به لهجه تبریز به عنوان رشته تحصیلی دانشگاهی، که در سال گذشته به همت رئیس جمهور محترمیمیز به مرحله اجرایه گتیریلدی. تحصیل به زبان مادری ترکی آذری، بو سال تحصیلینین آغازیندان کلاس اول دبستاندان مورد اجرایه قویولاجاق. بو باره ده اؤز خوشحالی میزی حضور محترم رئیس جمهوروموزا و مسئولینه و مخصوصا نمایندگان منتخب میللتیمیزه، کی مجلیسده طرح ایجاد آذربایجان مرزی وئریبلر و آتش سوزی جنگلهای قاراداغدان کاملا بی اطلاع تشریفلری وار و یا برای مبارزه و محار کردن آتش سوزی در مناطق جنگلی قاراداغ اؤز سکوتلاریینان اقدامات موثری ائله ییبلر اطلاع وئریریک.”

۵* توهم سمپاتهای شبکه مهران بهاری رژیم

پابپای پانفارسهای نژادپرست، تورکچوهای دروغین ساخته رژیم (شبکه مهران بهاری) برای منحرف کردن اذهان از سیاستهای نژادپرستانه سردسته نژاد پرستان پانفارس حکومتی یعنی، سید علی حسینی(خامنه) و عوامل مزدور داخلی اش در سرکوب زبان و هویت تورکی ملت آزربایجان، سعی در فرافکنی و دادن آدرس غلط از جمله؛ علل ممنوعیت زبان تورکی را «… توطئه جهانی قدرتهای بزرگ ضد تورک، صهیونیستها و ماسونها و الیمنادی های ضد تورک در کائنات دیگر و…» نسبت داده! و غرق در توهم توطئه ای بزرگ برعلیه تورک ائلی ایران و جهان! در اصل« پان ایرانیسم » زمین و زمان را بهم بافته (برای به استیصال در آوردن و نا امید کردن از مبارزه و بسکوت کشاندن فعالین ملی) اما خریداری نیافتند!  بلاخره  مجبور شدند سری به فضای مجازی زده و توسط اندک سمپات خود با تلطیف خاصی، ” فاشیستی” بودن تست بسندگی زبان فارسی را تنها به « عدم مطابقت طرح با کنوانسیون حقوق کودک» تقلیل دهند!(برای درک ماهیت این مزدوران میتوانید به مقاله تحقیقی« کالبدشکافی شبکه فاشیستی مهران بهاری رژیم» مراجعه کنید).

 

۶* عقب نشستن میلیمتری تعداد انگشت شماری از شونیست ها

بعد از سالها مبارزه بر علیه یکسانسازی زبانی در ایران، مخصوصاً طی ۲۰ سال گذشته، بلاخره  تعداد اندکی از باصطلاح “کنشگران حقوق بشری” فارس خارج نشین که هنوز هم مدعی برتری ازلی و ابدی زبان عقیم فارسی هستند. بخاطر مواجه شدن با مشکلات زبان مادری خود در خارج از ایران و مشاهده برخورد انسانی و مترقی کشورهای دمکراتیک غربی با مسئله زبان مادری، اندکی عقب نشسته و به این نقطه رسیده اند که باید حق را پذیرفت و آموزش به زبان مادری را حداقل در حرف هم که شده به رسمیت بشناسند.

۷* ضرورت تشکیل کلاسهای موازی بزبان مادری خود در تمام مدارس

رژیم فاشیستی اقلیت صرب یوگسلاوی در سالهای ۹۲ -۱۹۸۹ تمام اختیارات ایالتها را لغو و آموزش بزبانهای غیر صرب را ممنوع  اعلام کرد. اما مردم و نخبگان غیر صرب مقاومت کردند حتی در منطقه کوسوا که جزو ایالت صربستان بود. و در تمام مدارس کلاسهای موازی بزبان مادری خود تشکیل دادند.  لذا ضروری است که ملل غیر فارس نیز بفکر تشکیل کلاسهای موازی بزبان مادری  خود در تمام مدارس باشند.

۸* سرنوشت رژیم اقلیت فارس در ایران همانند رژیم اقلیت صرب در یوگسلاوی سابق

 البته سرسختی رژیم اقلیت فارس در ایران همچون رژیم اقلیت صربها شکننده است و تفکر فاشیستی بعداز فروپاشی هژمونی فارسی، بخاطر ضعف، سرکرده گان شوونیزم فارس چرخش ۱۸۰ درجه ای کرده همانند فاشیستهای صرب، دموکراسی خواه ، منادی حقوق بشر و پرچمدار حمایت از زبانهای مادری نه تنها در فارسستان بلکه در جهان خواهند شد و کتبیه کوروش در حمایت از زبانهای مادری میخی، بابل، سامی و  یهودی هیبرو …جعل حواهند کرد!

۹* فرهنگستان زبان تورکی یا زبان‌” فاذری”

تاسیس «فرهنگستان زبان و ادب تورکی» یعنی آغازی برای کساد کردن کاسبی دکانداران بنجول فروش تولیدات « فرهنگستان زبان و ادب فارسی» به ۳۵ میلیون تورک آزربایجانی، که بدرستی با واکنش تند ( دکانداران) اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی روبرو شده است. اگر فرهنگستان تورکی واقعی برپا شود آغاز پایانی بر تحمیل زبان بیگانه فارسی و هژمونی فاشیستی فارس در جغرافیای ایران خواهد بود. لذا اجازه تاسیس فرهنگستان زبان تورکی و زبان‌های غیرفارس دیگر را نمی‌دهند و بجای آن بنیاد فرهنگ و ادب آزربایجان برای ” فاذری” کردن زبان تورکی میکنند. خواسته های مشروع ۷۰ درصد از مردم غیرفارس را توطئه غرب و تجزیه طلبی مینامند.

۱۰*برای اجرایی کردن عدالت آموزشی مورد نظر یونسکو ، آموزش به زبان مادری نباید تنها مختص مدارس باشد. بلکه باید در مراکز دانشگاهی، ادارارات دولتی، دادگاهها، ارتش و مراکز کار و کارخانه ها، رادیو تلویزیون و مطبوعات و اینترنت و همه حوزه های فرهنگی، هنری و ورزشی پیاده شود.

۱۱* تظلم خواهی از ظالمان

 در مقابل پروژه فاشیستی ممنوعیت زبان مادری و نابودی زبان و هویت غیر فارسها در ایران ، تعدادی از قربانیان خوش باور باصطلاح عدلت آموزشی! هم بودند که در یکصدسال گذشته به تظلم خواهی از قاتلان زبان مادری خود دست یازیدند اما هیچ نتیجه ای هم نگرفتند. نمونه اخیر چنین تظلم خواهیها از ظالمان را در نوشته  درد دل گونه یک نویسنده آزربایجانی با روشنفکران، نخبگان، اندیشه‌وران، هنرمندان و روزنامه‌نگاران فارس‌ یعنی دوستان خیالی فارس زبانش را میتوان دید.

 درددلی با دوستان فارس‌زبان درباره رنجی که «ما» می‌بریم

« پیگیری حق آموزش زبان مادری در مدارس وظیفه انسان فارس‌زبان ایرانی هم هست. روشنفکران، نخبگان، اندیشه‌وران، هنرمندان و روزنامه‌نگاران فارس‌زبان باید بسیار جدی‌تر از «ما» ی آذربایجانی برای تحقق حقوق زبانی ما تلاش کنند. آنان اگر «ما» را از خود می‌دانند، آنان اگر می‌خواهند انسان آذربایجانی در کاهش رنج‌های آنان شریک شود، آنان اگر می‌خواهند انسان ایرانی قدرتمندتر شود، آنان اگر می‌خواهند ایران را یکپارچه و متحد ببینند، باید به «رنج» ویرانگر هم‌وطنان ترک خود بیندیشند و برای کاهش این رنج مدام، آموزش زبان مادری را با صدایی بلندتر از آذربایجانی‌ها مطالبه کنند. حداقل به خاطر جان‌فشانی‌های ما در همیشه تاریخ، یک هدیه دوستانه به ما بدهند…»

۱۲* رضالت نامه اصلاح طلبان ورشکسته در آزربایجان

نمونه دیگر تظلم خواهی از نوع در یوزگی و رضالت است که آنرا در نوشته اخیر اصلاح طلبان ورشکسته در آزربایجان میتوان دید. کسانیکه در ده سال گذشته هیچ فعالیتی در باب خواسته های ملی آزربایجان نکرده اند و در سرکوب فعالان حرکت ملی اگر مستقیماً هم  دست نداشته باشند با سکوت خود در مقابل غارت منابع، تخریب محیط زیست ( دریاچه اورمیه و جنگلهای قره داغ و…) تجاوز نمایندگان و مسئولان به حقوق زنان، کارگران و کودکان و زندانیان سیاسی ملی(با عدم اعتراض) در کنار رژیم فاشیستی اقلیت فارس بودند. این جماعت از پیش باخته برای مطرح کردن خود دست نیاز به فاشیسم فارس بلند کرده و خواهان حقوق شهروندی زبانی شدند. گویا هنوز درک نکرده اند که حق آموزش بزبان مادری بالاتر از حقوق بشر فردی و یا شهروندی است و شامل حقوق گروهی آن فرد هم میشود. استمرار طلبانی که دم تک تک آنها به تشکلها و احزاب پانفارس تهران وصل است نوشته اند:

«آنچه که بر ما فعالان دموکراسی‌خواه آذربایجانی گران می‌آید این است که در جبهه فعالین دموکراسی خواه ایران تفکرات انحصارطلبانه و رویکرد حذفی نسبت به مسئله هویت همچنان دست بالا را دارد. ما عمیقا متاسفیم که جریان و محفلی مشکوک‌الحال به اذهان دوستان دموکراسی‌خواه، احزاب اصلاح‌طلب و اهل رسانه خط می‌دهد و با ادبیات نفرت پراکنانه و نژادپرستانه سعی در ایجاد تفرقه و درگیری‌های قومیتی می‌کند….ما جمعی از فعالان دموکراسی‌خواه آذربایجانی ضمن محکوم کردن برخوردهای امنیتی صورت گرفته علیه فعالان مدنی کشور اعم از زنان، کارگری، معلمان، دانشجویی، فعالان زیست‌محیطی و حصر رهبران جنبش سبز به احکام قضایی صادر شده علیه فعالان هویت‌طلب آذربایجانی معترض هستیم و همچنین به دوستان و عزیزان دموکراسی‌خواه‌مان همدلانه یادآوری می‌کنیم که نبایست نگاه آنان بیشتر از اینکه نگرانی برای تمامیت ارضی و پاسداشت تمام عناصر تشکیل‌دهنده کشورمان باشد به تلاشی برای حفظ انحصار فرهنگی و هویتی بر حول اندیشه های باستان‌گرایانه و نژادپرستانه تبدیل گردد. برای اعتلای ایرانی دموکراتیک، چند فرهنگی و چند زبانی، با حفظ فاصله از نیروهای تندرو، متحد شویم.»

۱۳* در جا زدن عقلای فارس – محسن رنانی

با وجود گذشت یک قرن از اجرای پروژه فاشیستی یکسانسازی و نتایج اسفبار آن، و با جهانی شدن مقوله های دمکراسی ، عدالت خواهی و حقوق بشری، هنوز حرکت خاصی برای تغییر در نگاه شوونیستی از طرف عقلای فارس دیده نشده است. البته موارد استثنائی چون اضهارات محسن رنانی در مورد حق اموزش زبان مادری در خور تحسین بوده اما یک بعدی است. او بخطا کودکان مناطق ملی غیر فارس را دو زبانه میداند و بیشتر نگران کم سرعت شدن آنها در توسعه کشور و سیستمی است که کمر به شکستن و نابودی  زبان و هویت آنان بسته است.

رنانی مینویسد:«  « ما خطای دیگری نیز مرتکب شدیم و آن حذف نیمی از جمعیت کشورمان از حضور فعال و بهنگام در فرایند توسعه بود. بر اساس یک سیاست کاملا خطا و نژادپرستانه، … اقوام غیرفارسی زبان کشورمان، را مجبور کرده‌ایم که از سال اول دبستان زبان فارسی بیاموزند و به زبان فارسی آموزش ببینند. فاز صفر توسعه در هر کشوری در دوران کودکی، در دبستان و پیش دبستان،‌ شکل می‌گیرد. هر چه ما برای آینده کشورمان می خواهیم، باید بذر آن را در این سنین بکاریم. ما با تحمیل آموزش زبان فارسی به کودکانی که زبان مادری‌شان فارسی نیست، آنان را با یک توقف چند ساله در حساس‌ترین سالهای عمر در فرایند اجتماعی شدنشان روبه رو می‌کنیم. این که ۶۷ درصد مردودی دانش‌آموزان پایه یک و دوی دبستان متعلق به ۹ استان دو زبانه کشور است…در واقع ما با تحمیل آموزش زبان فارسی، فرایند تکامل ذهنی و شخصیتی نزدیک به نیمی از جمعیت کشور خود را برای چند سال کُـند یا متوقف می کنیم و فرصت های آنان را به سود کودکان فارسی زبان، تخریب می کنیم. و بدین ترتیب فرصت های عمومی حضور در فرایند توسعه در استانهایی که جمعیت آنها غیرفارسی زبان است را فرو می‌کاهیم. این شکل از بی عدالتی آموزشی نیز یک بی‌عدالتی ویرانگر است که ما در هفتاد سال گذشته، بی سروصدا و آرام بر اقوام ایرانی غیرفارسی زبان تحمیل کرده ایم.»

۱۴*انشاء نویسی خنثی! توسط فارسی نویس (ناشناس) آزربایجانی!

نوشتن رمان از زبان کودکان و یا فرستادن پیام سیاسی- فرهنگی چیز بدی نیست. اما انشاء نویسی به سبک محفل « غروب آخشاملاری» آنهم نه بزبان حیدر بابایش (شهریار) بلکه بزبان فارسی از زبان کودک تورک آزربایجانی که هیچ فارسی نمیداند! در نوع خود عجیب است. رومانتیسم این چنینی نه تنها غروب را به تاریکی شب وصل میکند بلکه به ایجاد تردید در روشنی روزهم میکند. (مجله غروب- محفل شبهای غروب در تبریز است). این نامه یادآور نامه رمانتیک چند آزربایجانی مقیم سوئد  به حجت الاسلام سید محمد خاتمی در سال ۱۳۷۷است که سید خندان به ریش انها خندید و جوابی دریافت نشد!

نامه ای به زبان فارسی به “جناب مهر” و “آقای مدرسه” از زبان یک کودک آذربایجانی

 جناب مهر  و آقای مدرسه

من را شناختید؟ من هستم ! بچّه ی ان آذربایجان غیور ، همان آذربایجانی که در روزهای شوم و گرفتاری سر ایران است… سلام! این هم یکصدمین بار “چشم!” گفتن به فرمان شما و یک صدمین سالگرد نیاوردن روح خودم به مدرسه! این هم یک صدمین سال تقلّب کردنم به دستور شما در مقابل خدای بزرگم که زبانم را آفریده و مدرسه را خانه ی دوّم و معلم را پدر و مادر دوّمم نامیده…باز امسال هم اطاعت میکنم جناب مهر و حضرت مدرسه! هم ، زبان پدربزرگم “امینی” ، هم لهجه ی پدرم “باکری” را در قلبم گذاشته و به مدرسه می آیم… مدرسه هایی که هر کدامشان به اسم یکی از عزیزان همکلاسیان ترک من است…زحمت گشتن کیفم را نکش…من میخواستم وقتی بزرگ شدم معلّم بشوم. ولی، آقای وزیر فرموده است که “لهجه دارها” را استخدام نخواهد کرد! من به “امام حسین” (ع) هم که به غیر از عربی نمی دانست به تورکی نوحه می خوانم و او اعتراض نمی کند. با خدایم به زبان مادریم صحبت می کنم و او دعاهای مرا برآورده می کند! ولی فقط شما دو نفر یعنی جناب “مدرسه” و آقای “مهر” حرفهای من را باور ندارید…آیا با صد سال آزمایش و اصرار و… به این نتیجه نرسیدید که زبانم لال شما بزرگتر از خداوند و امام حسین و پدران شهیدم باکری و امینی نیستید؟

بگذارید زبانم را به مدرسه ام بیاورم!..

بگذارید معلّمم محرم دلم باشد نه مترجم زبانم!

بگذارید همچنان پیش هم بمانیم!

بگذارید مثل همه ی کودکان دنیا خانه ی دوّم و زبان مادریمان را دوست بداریم…

توضیح: منظور از فاشیسم فارس ملت فارس نیست بلکه درصد کمی از فارسهای افراطی که بیشتر جزو طبقه مرفه، رانت خوار شاه و شیخ، سیاسیون و تحصیلکرده گان همان سیستم شوونیستی فارس هستند که افکارشان شوونیستی، فاشیستی و هجومی است. تعداد گروها و طیفهای سیاسی فارس مبتلا به بیماری نژاد پرستی بقدری زیاد است که قابل شمارش نیست. البته در میان آنها شوونیست و فاشیست فارس کاسه داغتر از آش که از نسل دوم و سوم اسمیله شده با ریشه‌های غیر فارس و اجیر شده گان وابسته به رژیم از ملیتهای غیر فارس هم وجود دارد. لذا توضیح و تفکیک هر کدام در متن مقاله ممکن نیست. چون تمامی این طیفها خودشان را منتسب به ملت فارس تعریف میکنند بناچار شوونیزم و فاشیسم فارس خطاب میشوند. همانطور که فاشیسم و نازیسم ژرمن گفتن و مافیای ایتالیایی گفتن منظور ملت آلمان و یا ایتالیا نیست. البته شکی نیست که در هر ملتی عده ای شوونیست و نژادپرست پیدا میشوند اما تبدیل نژاد پرستی به ایدئولوژی غالب و بکارگیری آن بصورت سیستماتیک دولتی و اعمال آن به فاشیسم می‌انجامد.

 اومود  دوٌزگوٌن

 


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید