فاجعه ۲۱ آذر ۱۳۲۵ و جشن انسان کُشی شوونیسم! - حسن راشدی

فاجعه ۲۱ آذر ۱۳۲۵ و جشن انسان کُشی شوونیسم!  - حسن راشدی

شوونیسم فارس روز ۲۱ آذر ۱۳۲۵ را به نام «روز نجات آذربایجان»جشن می گیرد! روزی که وحشیانه ترین جنایات را ارتش شاه و عواملش در آذربایجان مرتکب شدند و ۲۵۰۰۰ نفر را قتل عام کردند.

 

حتی ۲۵۰۰- ۲۰۰۰ سال پیش و در زمان بربریت هم وحشی ترین جنایتکاران در میدان جنگ هم دست به چنین جنایت وحشیانه نزدند اما ۷۲ سال پیش و در عصر مدنیت، ارتش متجاوز حکومت مرکزی در ۲۱ آذر ۱۳۲۵ و روزهای بعد با وحشیگری تمام و بدون هیچگونه محاکمه ای، انسانهای بی گناه آذربایجانی را جلو افسران متجاوز ارتش شاه در شهر خوی و پیش خود شاه در اردبیل سر بریدند و هلهله کنان شادی کردند!!!

 

رژیم نژادپرست شاه در آن زمان و ایادی امروزی وی نام این وحشیگری تاریخ را «روز نجات آذربایجان» گذاشتد و هنوز هم بر این وحشیگری و بریدن سر انسانها در مقابل محمدررضا پهلوی و ایادی اش با گذشت چهل سال از انقلاب اسلامی هلهله شادی سر میدهند و سوزاندن کتابهای ترکی را در ۲۶ آذر همان سال موفقیت و سربلندی خود می دانند اما از سوزانده شدن کتابهای نداشته خود در زمان سرنگونی حکومت ساسانی بدست اردوی اسلام و ۱۴۰۰ سال پیش و در عصر بیسوادی را وحشیگری اعراب تبلیغ می کنند؟!

 

در تصویر یک، شاهد عینی از بریدن سر انسان آذربایجانی در جلو ارتش شاه می گوید و تصویر دوم مزار " سریه" زن قهرمان شاهسون در روستای « سومرین » اردبیل است که یک تنه با اسلحه خود چند روز در مقابل سربازان تا دندان مسلح حکومت تهران ایستاد و تسلیم نشد و آخر سر با نیرنگ مهاجمین در روستای سومرین، وی را به شهادت رساندند.

 

در تصویر سوم هم عده ای هر چند اندک کشتن ۲۵۰۰۰ انسان بی گناه و آواره کردن ۳۰ هزار نفر از مردم آذربابجان و بریدن سر انسانهای آذربایجانی جلو پای شاه و ارتش متجاوز در ۲۱ آذر ۱۳۲۵ و سوزاندان کتابهای ترکی را « روز نجات آذربایجان» نامیده و این روز راجشن گرفته و مراسم برگزار می کنند!!

 

 

 

 


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید