لزوم ایجاد جنبش دانش آموزی در حرکت ملی آذربایجان - ائلچین حاتمی

لزوم ایجاد جنبش دانش آموزی در حرکت ملی آذربایجان - ائلچین حاتمی

دانش آموزان مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در نقاط مختلف آذربایجان جنوبی همواره از دقت فعالین، گروه ها و طیف های مختلف حرکت ملی آذربایجان بدور بوده است. در حالی که این مکان های تحصیلی پتانسیل بزرگی برای جنبش های سیاسی، مدنی و اجتماعی محسوب می شود.

 

در سیستم های توتالیتر و نژادپرست که فعالان مدنی و ملی جنبش که چاره ای جز سرنگونی و تغییر چنین سیستم هایی از طریق انقلاب ندارند بیشتر به مدارس متوسل می شوند و بیشتر نیروهایشان را از مدارس جذب می کنند. زیرا در چنین حکومت هایی که زیرساخت ها و منابع اقتصادی دست دولت است و اکثر دانشجویان به شغل دولتی بعد از فارغ التحصیلی فکر می کنند، بسیج کردن دانشجویان حول محور ایده ها و اهداف جنبش چندان راحت به نظر نمی رسد. بسیاری از دانشجویان هم در مکاتب و ایسم های غربی غوطه ور می شوند که قانع کردن آنان بر اساس ایدئولوژی ملی و اتحادشان در مقیاس کلان مشکل است. البته تاثیر مثبت جنبش های دانشجویی را علیرغم انتقادهای موجود در پیشبرد انقلابات نمی توان نادیده گرفت.

 

دوران دانش آموزی مصادف است با دوران نوجوانی بین 10 الی 18 سال که رشد فکری انسان در این دوره شکل می گیرد. اکثریت دانش آموزان که از محدودیت های سیستم توتالیتر خسته می شوند، تزریق هر تفکر مدرن نظیر اندیشه های لیبرال و ایده های آزادیخواهانه جنبش مطابق با استانداردهای دموکراتیک امروزی می تواند تاثیر مثبتی در شکل گیری اندیشه و بسیج آنان در راستای اهداف و برنامه های هر جنبش انقلابی داشته باشد.

 

 

 

 

در آذربایجان جنوبی هم دانش آموزان قشر عظیمی از جمعیت این منطقه را تشکیل می دهند که از تبعیض ها و نابرابری های دولتی و ستم ملی حکومت فارس محور رنج می برند. در حقیقت آنان خواهان تحقق آزادی های اجتماعی و سیاسی هستند. هر گونه تبلیغات و سرمایه گذاری در مدارس در جهت اهداف و برنامه های حرکت ملی آذربایجان هم می تواند رشد فکری دانش آموزان مطابق با این ایده ها و آموزه های مدرن پرورش دهد که تغییر چنین ایده هایی با تبلیغات سوء حکومتی مشکل است. زیرا اکثریت دانش آموزان از برنامه ها و اردوهای عقب مانده بر اساس محوریت ایدئولوژی دینی و زبان و فرهنگ فارسی خسته شده اند و دنبال برنامه های جدید و مدرن هستند که آنان را از این بحران فکری که حکومت گرفتار کرده است برهاند.

 

 

 

 

حرکت ملی آذربایجان ضروری است که بخش مهمی از فعالیت های ملی و مدنی خود را به مدارس معطوف سازد. برای تحقق این امر ایده ها و اندیشه های مدرن نظیر آزادی، دموکراسی، سکولاریسم، ارزش های ملی مانند احیای زبان، هویت و فرهنگ ترکی، حق تعیین سرنوشت و... بایستی توسط فعالین و گروه های موجود در زیر مجموعه حرکت ملی به مدارس تزریق شود. در صورت تداوم چنین اقداماتی دانش آموزان کنونی می توانند در آینده کادرها، مبارزین و تئوریسین های اصلی حرکت ملی را تشکیل دهند. این امر یک پیامد مثبتی هم دارد و آن این است که تحت مهیا شدن چنین شرایطی در آینده ممکن تشتت و اختلافات فکری به شیوه امروزی را نخواهیم داشت که مانع اتحاد و شکاف در صفوف مختلف جنبش شود.

 

در حرکت ملی آذربایجان جای خالی مدارس و جنبش دانش آموزی در فعالیت های مدنی بطور کلی حس می شود. مشارکت تدریجی دانش آموزان در فعالیت های رهایی بخش ملی در حرکت ملی آذربایجان در آینده می تواند سهم وافری در توسعه و پیشرفت حرکت ملی هم در ابعاد ملی یعنی مردمی شدن و بین المللی داشته باشد، البته به شرطی که فعالیت گروه ها و طیف ها بایستی مطابق با نیازهای روز نوجوانان باشد و تا اینکه حرکت ملی بتواند جذب حداکثری از دانش آموزان را به داخل جنبش داشته باشد. در غیر اینصورت یعنی عدم تطابق اهداف و برنامه های حرکت با نیازهای روز و خواسته های نوجوانان و تبلیغ و ترویج ایده های سنتی محدود کننده آزادی می تواند آنان را به جای مشارکت در فعالیت های مدنی و ملی در جهت احقاق حقوق ملی و انسانی ترک های آذربایجان به علیه جنبش وادارد و آینده جنبش تحت چنین شرایطی به مخاطره افتاده و جذب نیروهای جدید مشکل می شود.

 

 

ائلچین حاتمی 

 

 


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید