نه به سکوت، همبستگی تمام ملل علیه رژیم / حرکت ملی آزربایجان فریب رژیم و اپوزیسیون تمامیت خواه را نمیخورد - اومود دوٌزگوٌن

نه به سکوت، همبستگی تمام ملل علیه رژیم / حرکت ملی آزربایجان فریب رژیم و اپوزیسیون تمامیت خواه را نمیخورد - اومود  دوٌزگوٌن

بدنبال گران کردن سه برابری قیمت بنزین توسط رژیم فاسد ج.ا. ایران تظاهرات اعتراضی که از شهر اهواز شروع شد به اکثر شهرهای کشور سرایت کرده است و رژیم را با یک عصیان سراسری روبرو ساخته است.

 

دلایل زیاد و قابل اثبات را در مورد تحریم و عدم شرکت ملت آزربایجان در جنبش موسوم به سبز استمرار طلبان فارس (۸۸) را دارم که در اینجا لازم بذکر نمیدانم چون تفاوت ماهوی از یکدیگر دارند. خواستگاه اعتراضات اخیر همانند جنبش دیماه ۹۶ نه از یک طیف خاص و نه از استمرارطلبان بدنه نظام بلکه از بدنه محروم و جان به لب رسیده مردم عادی بوده است. تحمیل گرانی کمرشکن بنزین که سبب گرانی اکثر کالای ضروری مردم نیز خواهد شد توان معیشتی تمامی مردم فقیر و قشر متوسط جامعه را نشانه رفته است  و بطور یکسان مناطق ملی و مرکز را زیر فشارهای اقتصادی قرار داده است.  رژیم با اینکار هدف دیگری نیز در سر دارد و بزعم خود میخواهد توان اعتراض و همبستگی تمام ملل اسیر در چنگال رژیم قرون وسطایی را مورد ارزیابی قرار دهد و از اختلافات مرکز و مناطق ملی، فارس و تورک و عرب و کورد وغیره سوء استفاده کرده و بقولی از آب گل آلود برای استمرار حاکمیت فاشیستی خود ماهی بگیرد. از طرفی دیگر اپوزیسیون تمامیت خواه پان فارس، که سعی در سواری گرفتن از ملل غیرفارس در جهت امیال پان فارسیستی خود دارد که این امر همبستگی دائمی بر علیه رژیم را با مشکل مواجه کرده است. اما در شرایط خاص، حرکتهای خودجوش مردمی پتانسیل خوبی در همبستگی مردمی بر علیه رژیم بوجود میاورد و در نهایت به تضعیف ساختار رژیم و تسهیل فروپاشی نهادهای اشغالگر در آزربایجان و کل ایران میشود.


حرکت ملی آزربایجان جنوبی با محوریت قرار دادن خواست ملی ویژه خود در کنار اعتراضات سایر ملل برعلیه رژیم قرون وسطایی تمامیت خواه میایستد. چرا که مانع اصلی رسیدن به حقوق ملی در وضعیت کنونی، رژیم تبهکار جمهوری اسلامی است. رژیمی که علاوه بر شاخصه های بنیادی ستمگری، بی عدالتی، آزادی کشی، تبعیض جنسیتی و مذهبی، دارای تمامی شاخصه های نژاد پرستی ضد تورک، ضد عرب، کورد، تورکمن و بلوچ، لر و هر آنکه در مقابل گفتمان و فرهنگ مرکزگرایان شوونیست و فاشیست مقاومت بکند هست.


فعالین حرکت ملی بخوبی میدانند که تداوم عمر این رژیم حتی یکروز آن، در کل به ضرر انسانیت  و اهداف جنبش رهایی بخش آزربایجان است. چرا که این رژیم به تنهایی و با مهارت خاصی تمامی طرحهای دشمنان ملت آزربایجان را اجرا میکند و جور دیگر فاشیستها را میکشد. از سلطنت طلبان و حزبهای پان ایرانیست و گروههای منسوب به غائب الزمان رجوی و بخش بزرگی از کمونیستهای پان ایرانیست و پیرو آیت الله های ضد امپریالیست گرفته تا استمرار طلبان سبز دوران طلایی! امام و اصولگرایان ولایی و احمدی نژادیهای آریایی، همه دارای طرح و برنامه خاص خود در جهت نابودی هستی فرهنگی و زبانی، هویتی و سرزمینی، محیط زیستی، اقتصادی و سیاسی، تغییر ترکیب جمعیتی و حتی جا اندختن شیعه گری شعوبیه بجای شیعه معتدل سنتی در آزربایجان بوده و میباشند.


در شرایط حساس فعلی ملت تورک آزربایجان ضمن شرکت گسترده در اعتراضات خودجوش عمومی و دادن شعارهاي ملی خود و با درایت و هوشیاري فعالین حرکت ملی مانع به انحراف کشیده شدن مطالبات ملی در هر خیزش و تحولی شده و رسانه هاي معتبر ملی و تشکل هاي حرکت ملی را مرجع خود قرار قرار خواهند داد تا جلوی سوء استفاده مرکزگرایان و تکرار تجربیات تلخ تاریخی گرفته شود. همچنین در مقابل  تحریفات جیره خواران رژیم که خود مبلغ و مشوق توهینهای راسیستی و شوونیستی توسط رسانه های فارس و محفل طیف آدریهای پان ایرانیست رژیم و اطلاعات بوده اند و مردم را با حیله های مختلف به سکوت دعوت میکنند خواهند ایستاد. هر چند رژیم تجربه و ابزار بیشتری در سرکوب اعتراضات در آزربایجان بخصوص شهر تبریز را دارد و پیاده روها را پر از لباس شخصی های مزدور میکند و یگان ویژه از تهران و اصفهان برای سرکوب بیرحمانه مردم همچون سرکوب شدید قیام ملی آزربایجان در اول خرداد ۸۵ میاورد اما حرکت ملی توان عبور از موانع مختلف و ایجاد بستر جدید برای ادامه اعتراضات مدنی خود را دارد و تا رسیدن به اهداف ملی خود از پای نخواهد نشست.

 

اومود  دوٌزگوٌن 

 

گوناز تی وی

E.Y

 


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید