هویت واقعی مدعیان آزادی و ایران گلوبال در یک نگاه

هویت واقعی مدعیان آزادی و ایران گلوبال در یک نگاه

مقدمه

 

در یک صدسال اخیر مبارزات سیاسی و هویت طلبی حرکت ملی آذربایجان به اشکال مختلف در صحنه سیاسی ایران از دوران مشروطیت تاکنون ادامه داشته و دارد. این جنبش با توجه به ظرفیتهای زمانی و مساعد با شرایط به حیات خود با تمام تناقض ها ادامه داده است. از نقش سوسیال دمکراتهای قفقاز گرفته که منشور واقعی آن را حیدرعمواوغلی ها و محمد سعید اردوبادیها نمایندگی میکردند و جریان فکری ان را ملانصیرالدین تهیه و تنظیم و به رشته تحریر درمیاورد. هیجان انگیزترین دوران ملانصیرالدین به مدیریت میرزا جلیل محمد قلیزاده در تبریز بود، زمانی میرزا جلیل به به تبریز وارد میشود، قیام شیخ محمد خیابانی در ان سرکوب شده بود. اما تصمیم میرزا جلیل آن بود که ملانصیرالدین را در تبریز پایتخت آذربایجان  منتشر کند. این امر حاکی از آن است که مرزهای سیاسی نتوانسته بود بر تفکر وحدت گرایانه مردم تاثیری داشته باشد و  پیوند فرهنگی و ملی آنها را ازهم بگسلاند. حدود یک سال ملانصرالدین در تبریز به نشر خود میپردازد. شیخ محمد خیابانیها، پیشه وریها، اسکوییها، نابدلها، دهقانیها، صمد بهرنگی ها، علی تبریزیها، دکتر جواد هیئت ها و... به همان راه ملانصیرالدین تداوم بخشیده وبه تکمیل آن آرمانهای میهن پرستی حرکت ملی آذربایجان جامعه عمل می پوشانند. این شیر مردان صحنه سیاسی آذربایجان تدوین گران اساسی مبنای این حرکت بوده و می باشند که با همه اختلافات نظری در تاکتیکها غافل از مسایل ملی آذربایجان نبوده و در روند مبارزه ملی و مدنی آن هرکدام در زمان خود نقشی بنیادی داشته اند. تکامل امروزی حرکت ملی حاصل آن مبارزات این مردان شیردل  بوده و هست.

 

امروزه ما نقدهای درخور توجهی نسبت به فعالیت آنها داشته و داریم. همچنانکه آیندگان نیز سیاستهای فعلی حرکت ملی را که اکنون وجود دارد، به چشم انتقادی مورد بررسی قرار خواهند داد و این امررا نباید غیرعادی تلقی شود. این پدیده را بایستی در طلب و مقتضیات زمان جستجو کرد. همانطوریکه نظریه مسایل ملی علیرضا نابدل در شرایط کنونی نمیتواند راهگشای مشکلات حرکت ملی آذربایجان باشد، تفکر ما نیز در اینده حرکت قطعا با همین مشکلات روبرو خواهد شد. اما این  به منزله نفی شخصیت بزرگ علیرضا نابدل نبوده و نمی باشد، بلکه این امر را  ناشی از طلبات و شرایط آن زمان باید دانست.

 

میراث داران حرکت ملی آذربایجان در داخل که با همه وجودشان و حتی زیرپاگذاشتن عاطفه های خانوادگی در تبعیدگاهها و شکنجه های حاکمیت نژادپرست ایران از همه چیز خود در اعتلای این حرکت دریغ نکرده و نمیکنند. فعالین حرکت ملی آذربایجان درخارج نیز پا به پای فداکاریهای  مبارزان داخل در سوز و گداز دوری از وطن امتحان خودرا پس داده ومیدهند. بیشتر این فعالین از همه وجودشان مایه گذاشته و میگذارند و هر کسی به توان خود در این مبارزات نفس گیرنقش خود را ایفا میکند.  چه بسا کسانی بوده اند که میلیاردها ثروت و خانواده خود را ترک کرده و از سیاهچالهای رژیم به خارج پناه آورده اند. کسانی هم هستند که همواره میلیونها دلار صرف اعتلای این حرکت کرده اند. قطعا دوستان ما در داخل مبارزین خارج نشین را که سالها دوش به دوش هم درداخل مبارزه  کرده اند،  فراموش نکرده بلکه  آن را جزئی از پیکره مبارزات خود میدانند. روند دوستی و تشویق به مبارزه خارج نشینان توسط فعالین و گرو ه های زیر مجموعه حرکت ملی آذربایجان در داخل این امررا به اثبات می رساند. مبارزان خارج نشین صدای رسای حرکت می باشند و انگشت گذاشتن و تخریب عوامل پان ایرانیسم روی این مبارزان به طور مستقیم و غیر مستقیم از این امر ناشی میگردد که  آنان همواره در صحنه بوده و به فعالیت خود در راستای توسعه این جنبش ملی و مدنی ادامه می دهند. عملکرد و فعالیت فعالان آذربایجانی در خارج ابتکار عمل را عملا از پان ایرانیست ها سلب کرده، انحصار طلبی و دیدگاه نژادپرستانه و استعماری آنان را نسبت به ترک ها و سایر ملل غیرفارس به چالش کشیده و رعب و وحشت در دل آنها ایجاد کرده است.

 

تخریب حرکت ملی آذربایجان توسط ایران گلوبال

 

سایت ایران گلوبال توسط عده ای از طرفداران سابق  اپورتونیستهای چپ نما ی بقا برمیت اداره میشود( بقا برمیت طبق فتوای ایت الله خمینی میتوان درامر جاریه از مجتهدان مرده  تقلید کرد) که از بدو تاسیس تاکنون به نحوی حرکت ملی آذربایجان را نشانه گرفته و به اشکال مختلف آن را مورد تخریب قرار داده و میدهد. اخیرا که گوناز تی وی تصمیم به ایجاد دیالوگی مابین روشنفکران فارس و همچنین دیگر ملل غیرفارس موجود در ایران گرفته، با توجه به این امر براین تخریبات  شدت خاصی بخشیده اند و با دست اویز قرار دادن دفاع از افراد مسئله دار در حرکت ملی با شدت تمام به تخریب آن ودست اندکارانش پرداخته است. فردی که لایه های بالایی حرکت ملی آذربایجان را بدون استثنا عوامل رژيم جمهوری اسلامی ایران تلقی کرده و اطاق فکر آن را زیر سوال برده و آن را تحت کنترل حکومت ایران و سرویس های اطلاعاتی خارجی میداند، چگونه میتوان چنین افرادی را جز حرکت ملی آذربایجان دانست؟! غیر از ان است که چنین فردی را خائن  به حرکت دانست و الت دست ایران گلوبالی ها که از ان برای کوبیدن حرکت ملی آذربایجان به عنوان ابزار استفاده میکنند. اگر چنین فردی خود را از حرکت ملی آذربایجان میدانست چرا ابزار دست ایران گلوبالی ها میگردید؟! فردی که تا دیروز باعرض معذرت از ملت فارس آنها را... میدانست و شاهنامه را مورد نقد قرار میداد و اکنون نه به ملت فارس بلکه به شوونیستهایی که از چپ نمایی انترناسیونالیستی به ناسیونالیزم فاشیستی آریایی پناه آورده، که با فعالیت ملی و مدنی ملت ترک آذربایجان هرگونه مخالفتی را برنمی تابند و سعی در تضعیف آن دارند،ٍ پناه میبرد. البته قصد من ازاین گفتار نقد کردن آن فرد در این خصوص نیست، بلکه تناقضات ذهنی ایشان را میخواهم بیان کنم.

 

آقای کیانوش توکلی در کامنتها می گویند: من  فلانی را ...... را خوب می شناسم به تنقیدها جواب نمیدهد جالبش اینجاست آقای توکلی فردی را خوب می شناسد که در طول عمر پر برکت چپ نمایی خود یک دفعه هم ایشان را ندیده اند، این امر نشان میدهد که چگونه این فرد در پنجه های ایران گلوبال قرار گرفته است فردی که ۲۰ سال است با ایشان مراوده داشته نمی شناسد، اقای توکلی فردی را با اوصافی که ذکر شد می شناسند. آیا این خط و نشان دادنهای مستقیم و علنی نشانگر این نیست که این فرد الت دست کارکنان ایران گلوبال است، حالا در پشت پرده چه میگذرد با آن کاری نداریم... الله الاعلم.

 

دیگر نکته جالب آن است فردی که در نشریات باکو از غیراخلاقی ترین مسایل را می نوشت و اخیرا در شعری می نویسد "ایتی اوزوه ایشده جیم، توپرجم و سوخاجام " را در ادبیات به کار میگیرد، دم از ضدیت با لمپنیزم می نویسد واقعا چقدر خنده آور است؟! در حالیکه مگر چنین زبانی خود منشا ترویج لمپنیزم نیست؟!

 

مدعیان آزادی بیان ودمکراسی

 

مدیر ایران گلوبال آقای کیانوش توکلی در ویدئویی که در جواب نوشته آقای احمد اوبالی مدیر گونازتی وی منتشر کرده بودند در آنجا نامی هم از بنده برده بودند  به این بسنده نکرده و در بخش دیگاهها هم مدعی شده بودند که سلیمانی از من درخواست کرد که مقاله....... از سایت برداشته شود. بنده پاسخی به ایشان نوشته ونسبت به ایشان با احترام خاصی برخورد کردم.  جالب این است که اقای کیانوش توکلی در کامنتی با دیدگاه تحقیرآمیز آن را به حساب نفهمی من گذاشته اند.

 

آقای توکلی عزیز در مدنیت شما نفهمی حامل چه پیامی و مفهومی می باشد؟ سواد ما به آن نمیرسد لطفا شما توضیح دهید؟

 

همانروز ده ها بار سعی کردم جواب ایشان را در بخش کامنتها بدهم متاسفانه در بخش کامنتها من مسدود شده بودم و ارسال نوشته من غیرممکن بود. هنوزم برایم روشن نیست  این چه مسله ای بوده است؟!

 

از طریق امیل عین کامنت را به اقای توکلی شب همان روز فرستادم بلافاصله کامنت را منتشر کردند.

 

در جواب بنده  آقای توکلی نوشتند این را به حساب بدفهمی من بگذارید... عجبا  برای آقای توکلی مظهر مدنیت و با فرهنگی نفهمی نقل و نبات شده است؟!

 

فردی با نام ایلیار با مقاله بلند بالاپی هر چه از ذهنش گذشته به آقای اوبالی و بنده نوشته اند و گویا ما را به نقد کشیده اند من در کامنتی نوشتم : جناب ایلیار من معمولا به کسانی که با نام مستعار بنویسند، جواب نمیدهم به لحاظ حقوقی چنین نوشته ای فاقد ارزش می باشد. چون نسبت به آن نوشته کسی مسئولیت پاسخگویی ندارد.

 

جناب ایلیار پاسخ بسیار متینی در ایران گلوبال به بنده نوشته اند. احتیاجی به پاسخ شما نیست. عین کامنت جناب ایلیار به شرح زیر می باشد:

 

" فرستاده شده توسط آ. ائلیار در ش., 04/22/2017 - 23:24

نظر:

سلیمانی گرامی، هویت هر فرد در محیط خودش روشن است و نه در جهان.

 

در نوشته ی من هیچ توهینی به شما صورت نگرفته است.

 

من انتظار جواب از شما ندارم.

 

از کسی که بدون هیچ ملاحظه ای مسایل خصوصی دوست و همراه خود را مجرمانه برسر بازار جار میزند.

 

ایده ی بوزقورد گرایی شما، و «کروموزم معیوب»، ماهیت تان را روشن کرده است."

 

جواب من به ایلیار:

 

 فرستاده شده توسط علی سلیمانی در ش., 04/22/2017 - 23:43

 

نظر:

 

"ایلیار عزیز منظورتان کروموزوم منتشرکنندگان این کامنت بود. بلی شما توهین گر نیستید... قضاوت دیگر اینجا با مدیر سایت و مردم می باشد که این قوم از کدام جنس هستند. حرکت ملی آذربایجان با چنین کسانی طرف هستند با نام دوست میخواهند تیشه به ریشه ما بزنند. تو که جرات افشای نام خود را نداری، نمیتوانی حرفی بزنی. جواب ابلهان خاموشی است."

 

 

اینجاست که آقای کیانوش توکلی با دمکرات منشی و صداقت انسانی به قضاوت می نشیند. عینا کامنت اقای توکلی در زیر آورده می شود.

 

علی سلیمانی به همکار ما توهین کرده:

 

فرستاده شده توسط کیانوش توکلی در ی., 04/23/2017 - 08:22

نظر:

"جناب علی سلیمانی گرامی ، متاسفانه علیرغم توهین به همکارایران گلوبال (ایلیار) کامنت شما منتشر شد. دوست عزیزم ایلیار یکی از چهره های قدیمی فعالین آذربایجانی است که دوستی اش با محفل صمد بهنرگی می زند. و صد ها نوشته در خصوص اذربایجان دارد که تنها بخشی از ان درآرشیو ایران گلوبال موجود است. آیا نامی بهتر از آثار نویسنده می توانی بیابی؟ گیرم نام مستعار؛ بهتر نبود که نام را بهانه نمی کردید و بجای پاسخ؛ توهین نمی کردید. جهت اطلاع شما اینجانب دهها کامنت توهین امیز علیه شما و احمد اوبالی را عدم انتشار زده ام. متاسفم برای شما که به یکی از فرزندان مبارز آذربایجان توهین می کنید."

 

بلی آقای توکلی باید عرض کنم مانع توهین نوشتن دیگران می شوید اما برای خودتان حاشیه ای امن برای نوشتن توهین قرار میدهید لطفا اول خودتان را اصلاح کنید بعد به دیگران بپردازید و دیگر آنکه گویا کسی که در دوران صمد بهرنگی  بوده آزاد است به ملتی  توهین کند و از آن گذشته بنده اغلب  خود و دوستانم با افراد بسیار نزدیک به صمد بهرنگی آشنایی داریم و حتی خود بنده  با مرحوم اسد  و جعفر بهرنگی و دیگر اعضای خانواده بهرنگی افتخار اشنایی دارم. آیا این امتیازی برای بنده محسوب میشود ودیگر آنکه من هویت فردی  که مرا مورد نقد قرار داده پرسیده ام آیا این امر جرم است؟! چه چیزی اینجا وجود دارد که ایشان خودرا از افکار عمومی پنهان میکنند به لحاظ امنیتی مشکلی دارند بگویند ما هم قانع شویم مثلا بگویند من به ارومیه رفت و امد می کنم برایم مشکل ایجاد میکنند. حالا باید از آقای توکلی پرسید شما که خود اعتراف می کنید آقای ایلیار همکار شماست با توصیفی که از آقای ایلیار کرده اید قطعا شناخت کافی از ایشان دارید و همچنین جانبداری شما از ایشان با ان تعریف و توصیف حاکی از تخریبات سازمان یافته شما به حرکت ملی آذربایجان نمیباشد؟!

 

سکوت شما در برابر توهین جناب ایلیار به ملت آذربایجان چه علتی دارد و چرا به توهین او اعتراض نکردید آیا عدل و انصاف شما این است؟!

 

من که می گویم صداقت شما حداقل در برابر بنده زیر سوال رفته با این اوصاف بنده حق ندارم نسبت به صداقت شما تردید کنم؟! اما دیگر اینجا  باید قضاوت عمومی را در نظر گرفت. شما اگر ادم منصفی بودید حداقل به ایشان تذکر میدادید که این کار درستی نیست. دیگر آن وقت نیازی به کامنت بنده نیز نبود و از آن گذشته بنده توهینی نکرده ام. تنها اکتفا به یک ضرب المثل کرده ام وآن را باید واکنش طبیعی بنده پنداشت که در برابر این همه توهینهای سایت ایران گلوبال که زمینه را برای افرادی چون ایلیار فراهم میکند که ملت آذربایجان را مورد بدترین اهانتها قرارمی دهد.

 

کروموزوم بحث فردی نیست، بلکه آن متعلق به یک ملت است که حتی خود ایلیار هم به آن تعلق دارد. این توهین به خلقی است که آن فرد به آن تعلق دارد. بوزقوردچیلار هزاران انسانهایی هستند که در برابر حاکمیت فاشیستی جمهوری ملایی پان ایرانیسم جهت احقاق حقوق ملی و مدنی خود مبارزه میکنند. آیا اهانت به کروموزم گروهی و یا دسته ای اهانت به ملت آذربایجان نیست؟!

 

آقای توکلی وقتی ما میگوییم شما تریبونی برعلیه ملت آذربایجان شده اید، ایا تردیدی به این امر دارید؟  باور من این است که شما نا آگاهانه و بدون حساب و کتاب این کار را نمیکنید. باید چنین پنداشت که توطئه ای در کار است. من بعید میدانم شما مسئله کروموزوم را بحث فردی حتی گروهی بدانید و اطلاق آن نه به من بلکه به ملتی خطاب است که بوزقورد را سمبل مبارزه خود میدانند. نقطه مضحک کارتان اینجاست، همواره دم از آزادی بیان و عقاید و احترام به دمکراسی را شعار خویش قرار داده  و خود را پشت ان پنهان میکنید، اگر چنین است چرا بوزقوردچی ها را با این نوشته تان مورد تحقیر قرار میدهید آیا دمکراسی خواهی شما این است؟ هم جناب ایلیار و هم خود حضرتعالی عمدا چنین توهینی را میکنید و دیگر آنکه اطلاق اردوغانیسم به حرکت ملی آذربایجان هم از آن دروغهای بزرگی است که به مبارزان آذربایجانی وارد میشود.  اما من همکار شما را ملاحظه کردم که در سایت باصطلاح دمکراتیک ایران گلوبال در این خصوص نوشته و منتشر کرده اند آن چیزی که برایم اهمیت داشت این بود جناب ایلیار در خصوص نوشته من ضمن نوشتن ده ها کامنت و حتی مقاله ای در نقد آن نوشته اند. چرا یک کامنتی در نقد نوشته اردوغانیسم برای همکارتان ننوشتید؟!  تحت چنین شرایطی بود که ما هم به صداقت شما پی می بردیم و میگفتیم غرض ومرضی درکار نیست.

 

 

حالا اینجاست به قسم حضرت عباس آقای توکلی باور کنیم یا به دم خروس؟!

 

درخاتمه با توجه به اینکه گردانندگان سایت ایران گلوبال نوشته های ما را دست آویز قرار داده و حرکت ملی آذربایجان را مورد بدترین تهمت ها و دشنامها قرار میدهند، از درج آن در این وبسایت امتناع کرده و در سایت گونازتی وی و همچنین صفحه فیسبوک خود منتشر می کنم. خواهشمند است از درج آن در سایت ایران گلوبال جدا خودداری شود.

 

علی سلیمانی

 

 


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید