پدیده حجاب در جمهوری اسلامی و اهداف رژیم از ترویج آن

پدیده حجاب در جمهوری اسلامی و اهداف رژیم از ترویج آن

پدیده حجاب در جمهوری اسلامی و اهداف رژیم از ترویج آن

 

حجاب پدیده ای اجتماعی است که در ایران و بعد از انقلاب 57 مرسوم شد و مفهوم آن پوشاندن اندام زنان با روشهای گوناگون گفته می شود. به هنگام اجباری شدن آن، ابداع کنندگان این دلیل آن را مقدس و دینی نامیده و از الفاظ مقدسی چون فاطمه زهرا یا زنان پیامبر و آیه قرآن برای توجیح این عمل استفاده کردند. اما آیا واقعا چنین بود؟

 

با گذشت زمان و تثبیت حاکمیت جمهوری اسلامی با تصویب لوایح و قوانین مختلف ضمن اینکه در میان توده های مردمی این عمل تشدید شد اما خانواده های ابداع کنندگان این پدیده آن را زیر پا گذاشته و کوچکترین اهمیتی به آن ندادند.

 

پس اگر واقعا این پدیده دلیل مذهبی و اعتقادی داشت چرا مرسوم کنندگان آن اعتقادی به آن نداشتند؟ چطور قابل توجیه است که کسی حرفی را بزند اما به آن عمل نکند. پس هدف چیست؟ برای پی بردن به اهداف پدیدآورندگان آن در ادامه به پیآمدهای حجاب اشاره میکنم که احتمال دارد اهداف آنان نیز بوده باشد.

 

1 – افزایش فرهنگ ریا: از پیآمدهای حجاب در جامعه ایران افزایش فرهنگ ریا در جامعه بود بطوریکه هر کسی میخواست کارهای ناشایست خود را بپوشاند یا به استخدام نهادهای دولتی در آید از حجاب استفاده می کرد. البته این موارد عمومیت نداشته و عده ای عوام نیز واقعا به آن اعتقاد پیدا کردند که دلیل آن پوشش دینی و اعتقادی دادن به آن بود.

 

2 – مشغول کردن جامعه: از پیآمدهای دیگر حجاب مشغول کردن ذهن زن و مرد نسبت بهم بود. چون وقتی چیزی پوشیده باشد انسان ذاتا کنجکاو شده و تا کشف آن فکر و ذهن شخص به آن مشغول خواهد بود.

 

لذا از این منظر این تفکر ، تفکری کاملا استعمارگرایانه و استثمار گرایانه بوده و با هدف به استعمار بردن جامعه برای تداوم حاکمیت خود می باشد. تا با مشغول کردن نیمی از جامعه نسبت به نیمی دیگر کل جامعه مشغول و درگیر شده و به مسایل و مشکلات دیگر فکر نکنند.

 

3 – تخریب عزت نفس مردان : پیآمد دیگر حجاب این بود که با پوشاندن بدن زن ، مرد را نسبت به آن حریص تر کرده و از طرف دیگر با رواج مهریه های سنگین و تشدید قوانین مرتبط با خانواده عملا مردان بوسیله زنان به اسارت گرفته شدند. و با این کار هر مرد یک مأمور بنام زن در خانه دارد که بوسیله آن کنترل می شود.

نتیجه آن از بین رفتن احساس مردانگی و عزت نفس و غرور مرد است که می تواند در اعتراضات خیابانی شرکت کرده و تغییرات سیاسی را در جامعه رقم بزند.

 

چنانکه گذشت زمان نشان داد فلسفه حجاب کاملا شکست خورده و نتیجه آن در 40 سال چیزی جز تباهی و بدبختی و فلاکت برای جامعه ایران نبوده است.

 

بطوریکه جوانان امروزی برای فرار از تبعات آن از ازدواجهای سنتی خودداری کرده و به ازدواج های مرسوم غرب چون ازدواج سفید یا ازدواج موقت یا روابط پنهانی روی آورده اند و تبعات آن نیز فروپاشی خانواده ها، کاهش ازدواج و افزایش بیماریهای چون ایدز شده است.

 

با پدیده ها و تبعات و نتایج حاصله از حجاب در جامعه ایران نتیجه می گیریم که چه عمدا و چه سهوا این پدیده از اول اشتباه بوده و الان شکست خورده است و هرچه سریعتر حاکمان جمهوری اسلامی پی به اشتباه بودن آن ببرند تبعات فلاکت بار آن نیز کاهش خواهد یافت.

 

به امید آنروز

«آراز اورمولو» تیر ماه 1398

 


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید