سواره و پیاده نظام رژیم ایران در مقابل عباس لسانی چه سودایی در سر دارند- سعیدختایی

سواره و پیاده نظام رژیم ایران در مقابل عباس لسانی چه سودایی در سر دارند-  سعیدختایی

تفهیم به معنای فهم عمیق است یعنی متهم باید دقیقا بفهمد که موضوع اتهام او چیست و چرا بازداشت شده است ، چرا که اصل بر برائت است و قاضی باید از طریق بیان دلایل موضوع اتهام را برای متهم روشن سازد.

 

ولی آنچه برای عباس لسانی مبارز خستگی ناپذیر حرکت ملی آزربایجان طی ماههای گذشته رقم زده شده، پروسه ای برای تکمیل اتهام زنی بوده تا تفهیم، با بررسی نحوه و شرایط مکانی دستگیری عباس لسانی که مصادق واقعی آدم ربایی از جانب نیروهای امنیتی در محل دادخواهی و عدالت بوده است ،گرچه از عدالت فقط نام تهی در سیستم  قضایی ایران مانده است.

 

 اجرای سناریوی از پیش طراحی شده برای مبارز آزربایجانی از لحظه دستگیری کلید زده شده و بازیگران این سناریو را بازجویان امنیتی وعوامل سایبری  در فضای مجازی بر عهده دارند که هر دو اینها از اتاق فکر وزارت اطلاعات رژیم ایران اداره می شود.

 

طرح سناریو مبارزه مسلحانه از جانب اتاق فکر امنیتی رژیم بر علیه مبارز آزربایحانی را نباید اتهامی تنها متوجه عباس لسانی دانست، بلکه در این سناریو شخص عباس لسانی نشانه و هدف اصلی مسیر مبارزاتی حرکت ملی آزربایجان جنوبی می باشد.

 

رژیمی که تبحر خاصی در سرکوب و رادیکالیزه  کردن جنبش ها با سرپوش مبارزه مسلحانه و ترور را دارد، بطوریکه با نگاهی  اجمالی به حیات رژیم های پهلوی و جمهوری اسلامی در ایران خود از موفق بودن این ترفند برای رژیم های دیکتاتور در مقابل جنبش های مدنی که نابهنگام در دام مبارزه مسلحانه افتاده اند را دارد.

 

حرکت ملی آزربایجان جنوبی که خود در بطن دانشگاهها، جنبش دانشجویی و حلقه روشنفکران  متولد شده است و بصورت همه جانبه  بر مبارزه مدنی تاکید دارد، استراتژی اساسی خود را در مبارزه فرهنگی ،آگاهی بخشی به عامه مردم می داند و بیداری ملی  را گفتمان اول حرکت  ملی در مسیر مبارزاتی برای تحقق تجلی اداره ملت آزربایجان می داند، که همه اصول مبارزاتی در سخنرانی ها و یادداشت های شخص عباس لسانی نیز انعکاس یافته و تا به امروز هیچکدام از فعالین ملی- مدنی آزربایجان از این استراتژی اصلی حرکت دور نشده اند و این درحالیست که تجویز نسخه مبارزه مسلحانه از جانب رژیم ایران برای حرکت ملی نوعی تلاش برای به انحراف کشیدن مسیر مبارزاتی ملت آزربایجان است.

 

درحالیکه عباس لسانی در زندان رژیم ایران قرار دارد، سربازان سایبری و پیاده نظام رژیم عوامل دیگر این سناریو با همراه کردن اندک مجاهدین ورشکسته در حرکت ملی در قالب تاکید بر اهمیت مبارزه مسلحانه و تولید محتوا برای پرونده اتهامات عباس لسانی تلاش می کنند، و اینکه در قسمت پروپاگاندای رسانه ای مشاهده میشود که مدیر کل اطلاعات آزربایجان شرقی در مصاحبه خود "از دستگیری عده ای به اصطلاح تجزیه طلبان میگوید که در چتر  اطلاعات آنها به دنبال تهیه سلاح بودند" می گوید.

 

رژیمی که ید طولانی در ارگانیزه کردن تروریست ها در چهار گوشه دنیا را دارد و از جانب سایر دولت ها  به رژیم تروریستی در دنیا شهره است، حال در صدد است که برچسب مبارزه مسلحانه را با هدف قرار دادن عباس لسانی به حرکت ملی آزربایجان جنوبی منتسب کند حرکتی که خود الگوی مبارزات مدنی در منطقه و دنیاست.

 

سعیدختایی

 


بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید