آرمان های توسعه پایدار - سازمان ملل متحد

۱۳۹۸-۰۲-۱۴ ۲۱:۱۸

آرمان های توسعه پایدار پیش نویس ترجمه فارسی

با نزدیک شدن به پایان دوره تعیین شده برای تحقق آرمان های توسعه هزاره (دسامبر 2015)جامعه جهانی در سپتامبر 2015 "آرمان های توسعه پایدار1" را به عنوان دستور کار مشترک همه کشورها برای دستیابی به توسعه پایدار به تصویب رساند.

آرمان های توسعه پایدار در 6 زمینه ،17 آرمان و 169 هدف مدت دار  تعریف شده اند.

زمینه های تحت پوشش آن کرامت، مردم، کره زمین، عدالت، مشارکت، و شکوفایی است.

آرمان ها:

هدف 1-  ریشه کن کردن فقر، به هر شکل و در هر جا

هدف 2-  ریشه کن کردن گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی،  بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار

هدف 3- تضمین زندگی سالم و ترویج  رفاه برای همه و در تمام  سنین

هدف 4- تضمین آموزش  فراگیر، منصفانه، و با کیفیت، و پیشبرد فرصت های یادگیری  مادام العمر   برای همگان

هدف 5- دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران هدف 6- تضمین دسترسی همگانی و مدیریت پایدار آب و فاضلاب 

هدف 7- تضمین دسترسی همگانی به انرژی مقرون به صرفه، قابل اتکاء، پایدار و  نوین 

هدف 8- ترویج رشد اقتصادی مطمئن، پایدار و فراگیر، و اشتغال کامل، مولد و آبرومند برای  همگان.

هدف 9-  ایجاد زیرساخت منعطف ، ترویج فراگیر و پایدار صنعتی شدن و تشویق نوآوری.

هدف 10- کاهش نابرابری درون هر کشور و میان کشورها.

هدف 11- فراگیر، ایمن، تاب آور و پایدار ساختن شهرها و سکونت گاه های انسانی                                                     

هدف 12- تضمین  الگوهای   مصرف و تولید پایدار 

هدف 13- اقدام فوری  برای مبارزه با تغییرات اقلیمی و آثار آن*

هدف 14-  حفاظت و بهره برداری پایدار از اقیانوس ها، دریاها و منابع دریایی برای دستیابی به توسعه پایدار

هدف 15-  حفاظت، بازسازی وترویج استفاده پایدار از اکوسیستم های خشکی، مدیریت پایدار جنگل ها، مبارزه با بیابان زایی و متوقف ساختن و معکوس نمودن روند  تخریب زمین و ممانعت از نابودی تنوع زیستی

هدف 16-  ترویج جوامع صلح  آمیز و فراگیر برای دستیابی به توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت قضایی برای همه و برپایی ساختارهای اجتماعی کارآمد،  پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

هدف 17- تقویت  ابزار اجرایی و احیای مشارکت جهانی برای دستیابی به توسعه پایدار

 

اهداف توسعه پایدار

پایان دادن به همه اشکال فقر در همه جا

1-1 از میان برداشتن فقر شدید در میان همه مردم در همه جا تا سال 2030 . در حال حاضر تعریف فقر شدید  در آمد حداقل 25/1 دلار در روز  است.

2-1 تا سال 2030، کاهش  تعداد مردان، زنان و کودکان که در فقر زندگی می کنند در همه سنین حداقل به نصف، در تمام ابعاد بر اساس تعاریف ملی.

3-1 اجرای سیستم ها و تمهیدات تامین اجتماعی برای همه در چهارچوب های ملی، از جمله زمینه سازی های ملی، دستیابی به پوشش  فراگیر فقرا و آسیب پذیران تا سال 2030.

4-1 تا سال 2030 ،تضمین اینکه همه زنان و مردان، خصوصا" فقرا و  گروه های آسیب پذیر  بصورت برابر از منابع اقتصادی، خدمات اولیه، حقوق مالکیت، و کنترل بر زمین و سایر اشکال تملک، وراثت، منابع طبیعی، فن آوری نوین متناسب با آنها و خدمات مالی از جمله اعتبارات خرد برخوردار می گردند. .

5-1 تا سال 2030، ایجاد انعطاف پذیری لازم برای فقرا و افراد  آسیب پذیر و کاهش تاثیرپذیری آنان از شوک های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و فجایع.

1-آ تضمین فراهم کردن قابل ملاحظه امکانات از مجموعه ای از منابع، از جمله از طریق ارتقاء همکاری های توسعه ای برای تهیه وسایل کافی و منابع قابل پیش بینی برای کشورهای در حال توسعه، خصوصا" کمتر توسعه یافته برای اجرای برنامه ها و سیاست های پایان دادن به فقر در تمام ابعاد آن.

1-ب خلق چهارچوب سیاستی قابل اتکاء در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی براساس استراتژی های توسعه ای معطوف به فقرا و حساس به تمایز جنسیتی برای حمایت از افزایش سرمایه گذاری در اقدامات فقرزدایانه.

 

پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و تغذیه بهتر و پیشبرد کشاورزی پایدار

1-2-تا 2030، پایان گرسنگی و تضمین دسترسی همه مردم، خصوصا" فقرا و  افراد آسیب پذیر از جمله نوزادان به خوراک مطمئن، مغذی و کافی در تمام طول سال.

2-2- تا 2030، پایان دادن به همه اشکال سوء تغذیه و دستیابی، تا سال 2025، به اهداف توافق شده بین المللی درباره کوتاه قامتی و  لاغری حاد غ درمورد کودکان زیر 5 سال و تامین نیازهای تغذیه ای دختران نوجوان، زنان باردار یا شیرده و  سالمندان.

3-2- تا 2030،  افزایش بهره وری کشاورزی به میزان دو برابر و درآمد تولیدکنندگان  محصولات کشاورزی  خرد، خصوصا" زنان، مردم بومی، خانواده های کشاورز، روستاییان و ماهیگیران ، از طریق دسترسی مطمئن و برابر به زمین، سایر منابع و نهاد های تولیدی، دانش ،خدمات مالی ، بازارها، و فرصت های ایجاد ارزش افزوده و مشاغل زراعتی.

4-2- تا 2030، تضمین سیستم های پایدار تولید غذا و اجرای روش های انعطاف پذیر

کشاورزی که باعث افزایش بهره وری و تولید شده و به ایجاد اکو سیستم ها کمک کند و ظرفیت تطبیق با تغییرات اقلیمی، آب و هوای بسیار بد، خشکسالی، سیل و سایر بلایا را تقویت نموده و بطور فزاینده ای کیفیت زمین و خاک را بهتر کند.

5-2- تا 2020، حفظ تنوع ژنتیکی بذرها، گیاهان کاشته شده، حیوانات پرورش داده و اهلی شده سایر انواع وحشی وابسته به آنها از جمله توسط بانک های بخوبی مدیریت شده بذرها وگیاهان متنوع منطقه ای و بین المللی را فراهم نموده و دسترسی به سهم عادلانه قابل تقسیم منافع حاصل از آنها و بدست آمده از کاربرد ذخایر ژنتیکی و دانش بومی همراه آن ها را طبق توافق انجام شده بین المللی تضمین نماید.

2-آ- افزایش سرمایه گذاری از جمله از طریق همکاری ارتقاء یافته بین المللی در زیر ساخت های روستایی، تحقیقات کشاورزی و خدمات گسترش یافته، توسعه فن آوری و بانک های ژن های گیاهان و دام برای ارتقاء ظرفیت تولید کشاورزی در کشورهای در حال توسعه، بخصوص کمتر توسعه یافته.

2-‌ب-  اصلاح و ممانعت از محدودیت های بازرگانی و اعوجاجات بازارهای کشاورزی جهانی از جمله بوسیله از میان برداشتن همزمان کلیه اشکال یارانه های صادراتی کشاورزی و تمامی تمهیدات صادراتی با تاثیرات برابر منطبق با احکام "دور توسعه دوحه".

2-‌ج-اجرای تمهیداتی برای تضمین عملکرد مناسب بازار کالاها و فرآورده های غذایی و تسهیل دستیابی بموقع به اطلاعات بازار، از جمله درباره ذخایر غذایی بمنظور  جلوگیری از آسیب پذیری شدید قیمت غذا.

 

تضمین زندگی های سالم و پیشبرد سلامت برای همه در تمام سنین

1-3- تا 2030 کاهش درصد مرگ و میر ناشی از زایمان به کمتر از 70 در یکصد هزار تولد زنده 

2-3- تا 2030 پایان دادن به مرگ و میرهای قابل جلوگیری نوزادان و کودکان زیر 5 سال، در حالی که همه کشورها برنامه ریزی کرده باشند که مرگ و میر کودکان تازه متولد شده را

دستکم تاحد 12 در 1000 تولد زنده، و مرگ و میر کودکان زیر 5 سال را دستکم تا حد 25 در1000 تولد زنده کاهش دهند

3-3- تا 2030 پایان دادن به اپیدمی ایدز، سل، مالاریا، و بیماری های حاره ای فراموش شده2، و مبارزه با هپاتیت، بیماری های  منتقله توسط آب و سایر بیماری های مسری

4-3- تا 2030 کاهش یک سومی مرگ های  نا بهنگام بر اثر بیماری های  غیر واگیر (NCDs) از طریق پیش گیری و درمان، و گسترش بهداشت و سلامت روانی

5-3- تقویت جلوگیری و درمان سوء مصرف مواد، از جمله مواد افیونی و مصرف مضر الکل

6-3- تا 2030  کاهش مرگ ومیر و جراحت های ناشی از تصادفات جاده ای به نصف

7-3- تا 2030 تضمین دسترسی همگانی به خدمات بهداشتی-درمانی مربوط به بهداشت باروری و جنسی از جمله برای  تنظیم خانواده، اطلاعات و آموزش، و لحاظ نمودن بهداشت  باروری دراستراتژی ها و برنامه های ملی

8-3- تامین پوشش  همگانی، از جمله حفاظت در برابر ریسک مالی، دسترسی به خدمات بهداشتی-درمانی  پایه، و دسترسی به داروها و واکسن های ضروری ایمن،   موثر، با کیفیت و مقرون به صرفه   برای همه.

9-3- تا 2030 کاهش اساسی موارد مرگ و میر و بیماری های ناشی از مواد شیمیایی مضر و آلودگی و مسمومیت هوا، آب و خاک.

3-آ- تقویت اجرای " کنوانسیون جامع سازمان بهداشت جهانی در باره کنترل دخانیات" در همه کشورها بشکل متناسب.

3-ب- حمایت از  تحقیق  و توسعه درباره واکسن ها و داروها برای تمام بیماری های واگیر و غیرواگیر که در درجه نخست کشورهای در حال توسعه را تحت تاثیر قرارمی دهند، فراهم کردن دسترسی به واکسن ها و داروهای ضروری مقرون به صرفه، منطبق با "بیانیه دوحه" که طی آن حق کشورهای درحال توسعه برای استفاده کامل از مفاد توافقنامه TRIPS در ارتباط با انعطاف پذیری های لازم برای حفاظت بهداشت عمومی و خصوصا" فراهم کردن دسترسی به دارو را برای همه تضمین می کند.  

3-‌ج-افزایش  چشم گیر  تامین اعتبار مالی  در بخش بهداشت و استخدام، توسعه، آموزش ونگهداری نیروی کاربهداشتی در کشورهای در حال توسعه خصوصا" کشوره های کمتر توسعه یافته ها و  دول جزیره ای  کوچک در حال توسعه .

3-‌د-تقویت ظرفیت همه کشورها، خصوصا" کشورهای درحال توسعه برای هشدار زودهنگام ،کاهش ریسک، مدیریت ریسک های ملی و جهانی بهداشت.

 

تضمین آموزش فراگیر و کیفی منصفانه و پیشبرد فرصت های آموزشی در تمام طول زندگی برای همه.

1-4- تا 2030 اطمینان یافتن از اینکه همه دختران و پسران ،تحصیلات دوره ابتدایی و متوسطه را رایگان، منصفانه و با کیفیت به اتمام برسانند که منجر به دستاوردهای یادگیری مرتبط و موثر گردد.

2-4-   تا 2030 تضمین اینکه تمام پسران و دختران به رشد با کیفیت، مراقبت و آموزش در دوران اولیه کودکی و پیش دبستانی دسترسی  داشته و آمادگی ورود به دوره ابتدایی را  کسب کنند.

 3-4تا 2030 تضمین دسترسی برابر برای همه زنان و مردان به  تحصیلات فنی حرفه ای با کیفیت و مقرون بصرفه و تحصیلات تکمیلی از جمله دانشگاهی.

4-4- تا 2030، افزایش تعداد جوانان و بالغینی که مهارت های مرتبط از جمله فنی و حرفه ای را دارند برای اشتغال، کار شرافتمندانه و کارآفرینی.

5-4- تا 2030 از میان برداشتن نابرابری های جنسیتی در آموزش و  تضمین دسترسی برابر به همه سطوح تحصیلی و آموزش فنی حرفه ای برای افراد آسیب پذیر از جمله معلولین، بومیان و کودکان در شرایط آسیب پذیر.

6-4- تا 2030 تضمین اینکه همه جوانان و بالغین، هم مرد و هم زن، سواد  خواندن و نوشتن و سواد ریاضی را  کسب کرده اند.

7-4- تا 2030 تضمین اینکه همه آموزش دیدگان به مهارت های لازم برای ادامه توسعه پایدار دست یابند از جمله، از طریق آموزش برای توسعه پایدار و روش های زندگی پایدار، حقوق بشر ،برابری جنسیتی، پیشبرد یک فرهنگ صلح آمیز و بدون خشونت، شهروندی جهانی، و احترام بهتنوع فرهنگ ها و خدمت فرهنگ به توسعه پایدار.

4-آ- برپاساختن و ارتقاء امکانات آموزشی  با توجه خاص به کودکان، معلولان  و جنسیت و ایجاد محیط آموزشی امن، بدون خشونت، فراگیر و موثر برای یادگیری همگان.

4-‌ب-  تا 2030 افزایش جهانی تعداد بورس های تحصیلی برای کشورهای در حال توسعه ،بخصوص کمتر توسعه یافته ها ،SIDS ها، و  کشورهای آفریقایی که این افراد مقیم در این کشورها در زمینه های آموزش عالی، از جمله برنامه های فنی حرفه ای ، فناوری اطلاعات و ارتباطات، فنی، مهندسی و علمی ثبت نام کنند.

4-‌ج-   تا 2030 افزایشتامین آموزگاران ذیصلاح، از جمله از طریق همکاری بین المللی برای آموزش معلمان در کشورهای درحال توسعه، خصوصا" کمتر توسعه یافته ها و SIDS ها.

 

دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران

1-5- پایان دادن به همه اشکال تبعیض علیه تمام زنان و دختران در همه جا.

2-5-   از میان بردن کلیه اشکال خشونت علیه همه زنان و دختران در عرصه عمومی و فضای خصوصی از جمله قاچاق و سایر اشکال سوء استفاده جنسی و غیره. 

3-5- از میان برداشتن تمام رفتارهای مضر مانند ازدواج کودکان، در سنین کم و اجباری و ختنه دختران.

4-5- به رسمیت شناختن و تعیین بها برای مراقبت های بدون دستمزد و کارهای خانگی از طریق تصویب سیاست های ساختاری و وضع قوانین حمایت اجتماعی، خدمات عمومی و ارتقاء مسئولیت مشترک درون خانوار و خانواده متناسب با شرایط ملی.

5-5-  .تضمین مشارکت و فراهم شدن فرصت های برابر برای رهبری در تمام سطوح تصمیم گیری در زمینه های سیاسی، اقتصادی و زندگی اجتماعی برای زنان.

6-5- تضمین دسترسی جهانی به  حقوق جنسی و بهداشت باروری آنچنانکه در "برنامه اجراییکنفرانس جمعیت و توسعه قاهره" و " سکوی اقدامات پکن" و اسناد نهایی حاصل از کنفرانس های تجدیدنظر درباره آنها آمده است.

5-آ- انجام تجدیدنظرهایی برای دادن حقوق مساوی به زنان درباره منابع اقتصادی و همچنین دسترسی به مالکیت و کنترل بر زمین و سایر اشکال دارایی، خدمات مالی، ارث، و منابع طبیعی طبق قوانین ملی.

5-‌ب-ارتقاء استفاده از فن آوری های توانمند ساز، خصوصا"  فناوری ارتباطات و اطلاعات برای پیشبرد توانمندی زنان.

5-‌ج-انطباق و تقویت سیاست های موثر و قوانین قابل اجرا برای پیشبرد تساوی جنسیتی و توانمند سازی همه زنان و دختران در کلیه سطوح، انطباق و تقویت سیاست های موثر و قوانین قابل اجرا برای پیشبرد تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران در تمام سطوح.(در متن اصلی نیز یک پاراگراف عینا" دوبار تکرار شده)

 

تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و فاضلاب برای همه

1-6- تا 2030 دستیابی به دسترسی منصفانه جهانی به آب آشامیدنی سالم و قابل خرید برای همه.

2-6-   تا 2030دستیابی به دسترسی کافی  برابر به امکانات فاضلاب و بهداشت برای همه، و پایان دادن به قضای حاجت در فضای باز، بذل توجه خاص به نیازهای زنان و دختران و افراد مستقر در موقعیت های آسیب پذیر.

3-6- تا 2030 بهتر کردن کیفیت آب با کاهشآلودگی ، از میان بردن انباشت زباله و به حداقل رساندن رهاسازی ضایعات و مواد شیمیایی سمی و خطرناک، نصف کردن نسبت پساب های تصفیه نشده، و افزایش بازیافت و استفاده دوباره وایمن درحد %X (که مشخص خواهد شد) در سطح جهان .

4-6- تا 2030 افزایش  چشم گیر بهره وری منابع آبی در تمام بخش ها و تضمین کاهش بهرهبرداری، و تامین منابع آبی پایدار بمنظور پاسخگویی به مشکل  کمبود آب و کاهش پایدار تعداد مردمی که از کمبود آب رنج می برند.

5-6- تا 2030 اجرای مدیریت بهم پیوسته منابع آب در همه سطوح، از جمله از راه همکاری های فرامرزی متناسب.

6-6- تا 2020 حفاظت و بازیابی اکوسیستم های مربوط به آب از جمله کوه ها، جنگل ها ، تالابها ، رودخانه ها، آبخوان ها و دریاچه ها.

6-آ- تا 2030 گسترش همکاری های بین المللی و حمایت از ظرفیت سازی برای توسعه کشورها و برنامه ها در فعالیت های مربوط به آب و فاضلاب از جمله  استحصال آب، شیرین کردن آب، بهره وری آب، تصفیه پساب، فن آوری های  بازچرخانه و استفاده دوباره.

6-ب- حمایت و تقویت مشارکت جوامع محلی برای ارتقاء مدیریت آب و پساب.

 

تضمین دسترسی به انرژی پایدار و مدرن با صرفه و قابل اتکاء برای همه

1-7- تا 2030 تضمین دسترسی جهانی به خدمات انرژی  مقرون به صرفه، قابل اتکاء و  نوین.

2-7-   افزایش اساسی سهم انرژی تجدید پذیر در آمیزه انرژی جهانی تا 2030.

3-7- دوبرابر کردن میزان جهانی بهینه شدن بهره وری انرژی تا 2030.

7-آ- تا 2030 افزایش همکاری جهانی برای تسهیل دسترسی به تحقیقات و فن آوری مربوط به انرژی پاک ، از جمله انرژی تجدیدپذیر، بهره وری انرژی و فن آوری های پیشرفته و پاک تر سوخت فسیلی و افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت انرژی و فن آوری های انرژی پاک.

7-ب- تا 2030 گسترش زیرساخت و ارتقاء فن آوری برای تامین خدمات انرژی مدرن و پایدار برای همه در کشورهای درحال توسعه، بخصوص کشورهای کمتر توسعه یافته و  کشورهای مجمعالجزایری کوچک.

 

ارتقاء رشد اقتصادی پایدار و فراگیر، اشتغال کامل و مولد و کار شرافتمندانه برای همه.

1-8- پایدارسازی سرانه رشد اقتصادی منطبق با شرایط کشوری و بخصوص حداقل  7% رشد سالیانه در کشورهای در حال توسعه.

2-8-   دستیابی به سطوح بالاتر بهره وری اقتصادی از طریق متنوع سازی، ارتقاء فن آوری و نوآوری، از جمله از طریق تمرکز بر ارزش افزوده بالا و بخش های استفاده کننده از کار یدی.

3-8- ارتقاء سیاست های توسعه گرا که فعالیت های تولیدی، خلق کار شرافتمندانه، کارآفرینی ،خلاقیت و نوآوری را حمایت کرده و تشکیل و رشد بنگاه های خرد، کوچک و متوسط و همینطور دستیابی به خدمات مالی را تشویق نمایند.

4-8- بهینه سازی و بهره وری فزاینده تولید ومصرف تا 2030 و تلاش برای جداسازی و رشد اقتصادی از  تخریب محیط زیست در راستای چارچوب برنامه های 10 ساله درباره تولید ومصرف پایدار با رهبری کشورهای توسعه یافته.

5-8- تا 2030 دستیابی به  اشتغال کامل تولیدی و کارشرافتمندانه برای تمام زنان و مردان، از جمله برای جوانان و افراد دارای معلولیت، و دستمزد برابر برای کار با ارزش یکسان.

6-8- تا 2030 کاهش اساسی نسبت جوانان بیکار، تحصیل نکرده ، یا آموزش ندیده.

7-8- اقدام فوری و موثر برای تحقق ممانعت و از میان برداشتن بدترین اشکال بکارگیری کودکان، از بین بردن کار اجباری، و تا 2025 خاتمه دادن به کارکودکان در تمام اشکالش از جمله استخدام و بهره گیری از کودکان سرباز.

8-8- حمایت از حقوق کار و ارتقاء محیط کار امن و مطمئن برای همه کارگران، از جمله کارگران مهاجر، خصوصا" زنان مهاجر و آنانی که به کارهای پر مخاطره مشغولند.

9-8- تا 2030 تدبیر و اجرای سیاست هایی برای ارتقاء توریسم پایدار که بتواند ایجاد اشتغال نماید و فرهنگ و محصولات محلی را ارتقاء دهد .

10-8- تقویت ظرفیت موسسات مالی محلی بمنظور تشویق و توسعه دسترسی به خدمات مالی ،بانکداری و بیمه برای همه.

8-آ- افزایش حمایت "کمک به بازرگانی" برای کشورهای درحال توسعه، خصوصا" کمتر توسعهیافته ها، از جمله بوسیله "چهارچوب ارتقاء یافته برای کشورهای کمتر توسعه یافته".

8-ب- تا 2020 خلق و به جریان انداختن یک استراتژی جهانی برای اشتغال جوانان و اجرای "پیمان کار جهانی ILO ".

برپایی زیرساخت انعطاف پذیر، پیشبرد صنعتی شدن فراگیر و پایدار و تحکیم نوآوری 1-9- توسعه زیرساخت باکیفیت، قابل اتکاء، پایدار و انعطاف پذیر از جمله زیرساخت منطقه ای و فرامرزی، برای حمایت از توسعه اقتصادی و بهزیستی انسانی با تمرکز بر دسترسی همگانی و مقرون بصرفه.

2-9-   گسترش صنعتی شدن فراگیر و پایدار و تا 2030، ارتقاء چشمگیر سهم صنعت از اشتغال و  تولید ناخالص داخلی همسو با شرایط ملی، و دو برابر شدن آن در کشورهای کمتر توسعه یافته.

3-9- افزایش دستیابی بنگاه های کوچک صنعتی و بنگاه های دیگر، خصوصا" در کشورهای درحال توسعه به خدمات مالی از جمله اعتبار مقرون بصرفه و ادغام آنها با زنجیره ارزش و بازارها.

4-9- تا 2030 ارتقاء زیرساخت و و مقاوم سازی صنایع برای پایدارسازی آنها با بهره وری افزایش یافته و انطباق بسیار بیشتر فن آوری های پاک و سازگار با محیط زیست و فرایندهای صنعتی و اقدام همه کشورها برای انطباق با چشم اندازها و توانایی هایشان.

5-9- ارتقاء تحقیقات علمی و توانایی های  فن آوری در بخش های صنعتی در تمام کشورها ،خصوصا" کشورهای درحال توسعه، از جمله تا 2030، تشویق نوآوری و افزایش تعداد کارکنان  تحقیق و توسعه به ازای هریک میلیون نفر جمعیت در حد %X (که تصمیم گیری خواهد شد) و هزینه عمومی و خصوصی تحقیقات و توسعه .

9-آ- تسهیل توسعه زیرساخت پایدار و منعطف در کشورهای درحال توسعه از طریق حمایت های ارتقاء یافته مالی، فنی و فن آورانه به کشورهای افریقایی، کمتر توسعه یافته ، کشورهایی که در مرحله توسعه محبوس شده اند  و SID ها.

9-‌ب-حمایت از توسعه فن آوری داخلی، تحقیق و نوآوری در کشورهای در حال توسعه از جمله از طریق تضمین یک محیط مساعد برای تنوع بخشی به صنایع میان رشته ای و ایجاد ارزش افزوده برای کالاها.

9-‌ج-افزایش چشمگیر دستیابی به ICT و تلاش برای فراهم کردن دسترسی جهانی و مقرون بصرفه به اینترنت در کشورهای کمترتوسعه یافته تا 2020.

 

کاهش نابرابری در درون و بین کشورها

1-10- تا 2030 بدست آوردن تدریجی رشد درآمد 40% قشر زیرین جمعیت  با شتابی بالاتر از متوسط ملی.

2-10- تا 2030 تقویت و ارتقاء فراگیری همگانی از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی صرفنظر از سن، جنسیت، معلولیت، نژاد، قومیت، اصلیت، مذهب، اقتصاد و یا سایر اوضاع.

3-10- تضمین فرصت های مساوی و کاهش نابرابری درآمدها، از جمله از طریق حذف قوانین وسیاست ها و رفتارهای ناعادلانه و پیشبرد قوانین وسیاست ها و اقدامات متناسب در این رابطه.

4-10- اجرای سیاست های خصوصا" سالانه، دستمزدی، و حمایت های اجتماعی و پیشرونده در زمینه برابری بیشتر.

5-10- بهینه سازی مقررات و نظارت بر بازار و موسسات سرمایه جهانی و استحکام بخشیدن به اجرای چنین مقرراتی.

6-10- تضمین ارتقاء بیشتر موقعیت و بیان کشورهای در حال توسعه در تصمیم گیری ها در موسسات بین المللی و جهانی بمنظور ایجاد موسسات کارآمدتر، معتبرتر و پاسخگوتر.

7-10- تسهیل منظم، ایمن، قانونمند و مسئولانه مهاجرت و جابجایی مردم، از جمله از طریق اجرای سیاست های بخوبی برنامه ریزی و مدیریت شده مهاجرت.

10-آ- اجرای اصل حمایت خاص و متفاوت برای کشورهای درحال توسعه، خصوصا" کمتر توسعه یافته مطابق توافقنامه های سازمان تجارت جهانی.

10-‌ب- تشویق  مساعدت رسمی برای توسعه و جریان های مالی، از جمله سرمایه گذاریمستقیم خارجی، در کشورهایی که این نیاز عظیم تر است، خصوصا" کشورهای کمتر توسعه یافته ،کشورهای آفریقایی ،SIDS ، و LLDC ها، در انطباق با برنامه ها و تدابیر ملی آنها.

10-‌ج- تا 2030 حداقل کاهش تا 3%  در هزینه تبادلات مالی و ارسال پول و حذف مسیرهایی که بیشتر از 5% هزینه بردار است .

 

فراگیر، ایمن، تاب آور و پایدار ساختن شهرها و سکونت گاه های انسانی 

1-11- تا 2030 تضمین دسترسی به مسکن و خدمات اولیه مناسب، ایمن و متناسب با درآمد مالی افراد برای همه و بهبود سکونت گاه های غیرر

2-11- فراهم کردن دسترسی به سیستم حمل و نقلی ایمن، قابل استطاعت، قابل دسترسی و پایدار برای همگان. ارتقا ایمنی راه ها، بخصوص گسترش حمل و نقل عمومی با توجه خاص به نیازها و شرایط  گروه های آسیب پذیر، زنان، کودکان ، معلولین و سالمندان.

3-11- تا 2030 ارتقاء شهرنشینی فراگیر و پایدار و  و ظرفیت سازی برای برنامه ریزی و مدیریت مشارکتی، یکپارچه و پایدار سکونت گاه های انسانی در همه کشورها.

4-11- تقویت اقدامات برای حفاظت و نگهداری از میراث فرهنگی و طبیعی جهانی.

5-11- تا 2030 کاهش موارد مرگ و میر و  آسیب ها و  کاهش خسارت های مالی مرتبط با GDP ناشی از سوانح از جمله بلایای مربوط به بیماری های قابل انتقال با آب، با تمرکز بر حفاظت از فقرا و  گروه های آسیب پذیر.

6-11- تا 2030، کاهش میزان  اثرات ناسازگار شهرها بر محیط زیست، از جمله از طریق توجه خاص به کیفیت هوا، مدیریت شهری و پسماند.

7-11- تا 2030 فراهم کردن دسترسی همگانی به فضای سبز و عمومی ایمن، فراگیر و قابل دسترس،  به ویژه" برای زنان وکودکان، سالمندان و معلولان.

11-آ-  ایجاد ارتباطات مثبت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی میان شهرها، حومهها و مناطق روستایی با تقویت برنامه ریزی توسعه ملی و منطقه ای  

11-‌ب- تا 2020 افزایش تعداد شهرها و سکونتگاه های انسانی توسط   سیاست ها و برنامه های یکپارچه در جهت فراگیری، کارایی انرژی، کاهش تغییرات آب و هوایی و هماهنگی با آن، تاب آوری در برابر بلایا و توسعه، تدوین و اجرای مدیریت یکپارچه کاهش خطر بلایا در هماهنگی با چارچوب سند سندای (2030-2015) کاهش خطر بلایا در تمام سطوح

11-‌ج- حمایت از کشورهای کمتر توسعه یافته، از جمله از طریق همکاری مالی و فنی برای ساخت و سازهای پایدار و  بناهای تاب آور از طریق استفاده از مصالح محلی.

 

تضمین الگوهای مصرف و تولید پایدار

1-12- اجرای "چهارچوب ده ساله برنامه ها درباره مصرف و تولید پایدار- YFP10)، همه کشورها اقدام کرده، و کشورهای توسعه یافته رهبری را بعهده گرفته، و توانایی ها وظرفیت های توسعه ای کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته می شود.

2-12- تا 2030 دستیابی به مدیریت پایدار و استفاده موثر از منابع طبیعی.

3-12- تا 2030 نصف کردن سرانه ضایعات غذایی در سطوح خرده فروشی و مصرف کننده، و کاهش هدرروی غذا به موازات زنجیره های تولید و عرضه از جمله ضایعات پس از برداشت کشاورزی.

4-12- تا 2020 دستیابی به مدیریت سازگار با محیط زیست مواد شیمیایی وتمام ضایعات در کل چرخه زیستی آن ها در انطباق با چهارچوب های بین المللی پذیرفته شده و کاهش چشمگیر رها سازی آنها در هوا، آب و خاک برای به حداقل رساندن اثرات منفی  آنها بر سلامت  انسان و محیط زیست.

5-12- تا 2030، کاهش اساسی تولید زباله از طریق ممانعت، کاهش، بازیافت و استفاده مجدد .

6-12- تشویق شرکت ها، خصوصا" شرکت های بزرگ و چند ملیتی به انجام رفتارهای پایدار و افزودن اطلاعات پایدار به چرخه گزارش دهی شان.

7-12- ارتقاء شیوه های خرید عمومی که در ارتباط با سیاست ها و اولویت های ملی شانپایدارند.

8-12- تا 2030 تضمین اینکه همه جا مردم دارای اطلاعات و آگاهی درباره توسعه پایدار و شیوه های زندگی هماهنگ با طبیعت هستند.

12-آ- حمایت از کشورهای درحال توسعه برای تقویت ظرفیت های علمی و فنی آنها برای حرکت بسوی الگوهای پایدار مصرف و تولید.

12-‌ب- خلق و پیاده سازی ابزارهایی برای نظارت بر تاثیرات توسعه پایدار برای گردشگری پایدار که ایجاد شغل کرده و فرهنگ و محصولات محلی را توسعه می دهد.

12-‌ج- تعدیل یارانه های بی تاثیر سوخت های فسیلی که مصرف مسرفانه را بوسیله حذف نوسانات بازار تشویق می کند، در انطباق با اوضاع ملی از جمله بازسازی ساختار مالیاتی و حذف گام به گام یارانه های مضر، چنانچه وجود دارند ،برای نشان دادن  اثرات زیست محیطی شان و به حساب آوردن کامل نیازها و شرایط کشورهای در حال توسعه و به حداقل رساندن تاثیرات احتمالی منفی آنها بر توسعه شان بنحوی که از فقرا و جوامع تحت تاثیر قرارگرفته محافظت کند.

 

اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات اقلیمی و تاثیرات آن*

1-13- تقویت  تابآوری و ظرفیت قابل تطبیق  نسبت به خطرات اقلیمی و بلایای طبیعی در همه کشورها.

2-13- تلفیق اقدامات تغییرات اقلیمی در سیاست های ملی، استراتژی ها و برنامه ریزی ها.

3-13- ارتقاء آموزش، آگاه سازی و ظرفیت انسانی و سازمانی در کاهش تغییرات اقلیمی ،انطباق، کاهش اثرات و هشدار زودهنگام.

13-آ- اجرای تعهد بعهده گرفته شده درباره UNFCC توسط کشورهای شریک توسعه یافته برای هدف استفاده مشترک از سالانه 100 میلیارد دلار تا 2020 از همه منابع برای پاسخگویی به نیازهای کشورهای در حال توسعه در چهارچوب اقدامات برای کاهش معنی دار و شفافیت در اجرا و عملیاتی سازی کامل "صندوق اقلیم سبز"  از طریق سرمایه گذاری هرچه زودتردرآن.

13-ب- پیشبرد سازو کارهایی برای ارتقاء برنامه ریزی و مدیریت موثر موضوعات مربوط بهتغییرات اقلیمی، در کشورهای کمتر توسعه یافته از جمله تمرکز بر زنان، جوانان، جوامع محلی و به حاشیه رانده شده.

محافظت و استفاده پایدار از اقیانوس ها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار 1-14- تا 2025، جلوگیری و کاهش چشمگیر آلودگی دریایی از همه نوع، خصوصا" فعالیت های زمین پایه، از جمله زباله های دریایی و آلودگی مواد مغذی گیاهی.

2-14- تا 2020، مدیریت و محافظت  پایدار اکوسیستم های دریایی و ساحلی برای جلوگیری از  اثرات منفی مهم، از جمله تقویت  تابآوری آنها و اقدام برای بازسازی آنها برای دستیابی به اقیانوس های سالم و مولد.

 3-14به حداقل رساندن و مورد توجه قراردادن اسیدی شدن اقیانوس ها، از جمله بوسیله همکاری علمی ارتقاء یافته در کلیه سطوح. 

4-14- تا 2020، تابع مقررات کردن برداشت و پایان دادن به ماهیگیری  بی رویه، غیرقانونی ،گزارش دهی نشده، و خارج از مقررات ماهیگیری (IUU) و اقدامات نابود کننده ماهیگیری و اجرای برنامه های مدیریت علمی، برای بازیابی  ذخایر ماهی در کوتاه ترین زمان ممکن، حداقل به سطوحی که بتواند برداشت حداکثری پایدار را بر اساس خصوصیات بیولوژیک تعریف شده شان ممکن کند.

5-14- تا 2020، حفاظت از حداقل 10% از نواحی ساحلی و دریایی، استوار بر قوانین ملی و بین المللی و براساس بهترین اطلاعات علمی  موجود.

6-14- تا 2020، ممنوع کردن اشکال مشخصی از یارانه های شرکت های ماهیگیری که منجر به ظرفیت و ماهیگیری بیش از حد می شود، و از میان برداشتن یارانه هایی که به

ماهیگیریIUU کمک می کند، و خودداری از ارائه یارانه های جدیدی از این دست ،و برسمیت شناختن اینکه رفتارهای متناسب و موثر، خاص و متفاوت برای کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته باید یکی از بخش های اصلی مذاکرات مربوط به یارانه های ماهیگیری سازمان تجارت جهانی (WTO) باشد.

7-14- تا 2030 افزایش منفعت های اقتصادی برایSIDS  و کشورهای کمتر توسعه یافته از استفاده پایدار از منابع دریایی، از جمله از طریق مدیریت پایدار شرکت های ماهیگیری، شیلات و توریسم.

14-آ- افزایش دانش علمی، توسعه قابلیت های علمی و انتقال فن آوری دریایی با به حساب آوردن "ضوابط و دستورالعمل های کمیسیون  بین دولتی اقیانوس شناسی  

درباره انتقال فن آوری دریایی"، بمنظور ارتقاء سلامتی اقیانوس و بهینه سازی خدمات تنوع زیستی دریایی به توسعه کشورهای درحال توسعه، خصوصا" SIDS ها و کمتر توسعه یافته ها.

14-‌ب- فراهم کردن دسترسی ماهیگیران صنعتگر مقیاس کوچک به منابع دریایی و بازارها .

14-‌ج- تضمین اجرای کامل قوانین بین المللی، آنچنانکه در UNCLOS برای دولت های شریک آمده، از جمله در صورت امکان اجرا ،بوسیله سازمان های منطقه ای و بین المللی موجود برای حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس ها و منابع انها توسط شرکایشان.

 

محافظت، بازیابی وترویج پایدار استفاده از اکوسیستم های  خشکی، مدیریت پایدار جنگل ها، مبارزه با بیابان زایی و ممانعت و معکوس نمودن روند  تخریب اراضی  و ممانعت از نابودی تنوع زیستی.

 1-15تا سال 2020، تضمین حفاظت، احیاء و بهره برداری پایدار از اکوسیستم های خشکی و آب شیرین سرزمینی و خدمات آنها ، بطور ویژه در جنگلها ، تالاب ها، کوه ها و مناطق خشک ، همگام با تعهدات موافقتنامه های بین المللی

2-15- تا سال 2020، ترویج اجرای مدیریت پایدار انواع جنگل ها، توقف جنگل زدایی، متوقف ساختن روند تخریب جنگل ها، و افزایش جنگل کاری و احیای x ٪ جنگل های سراسر جهان  3-15 تا سال 2020، مبارزه با گسترش بیابان و احیاء خاک و  اراضی تخریب شده، از جمله  اراضی تحت تاثیر بیابان زایی، خشکسالی و سیل، و تلاش برای رسیدن به جهانی عاری از  اراضی تخریب شده

 4-15تا سال 2030، اطمینان از حفاظت از اکوسیستم های کوهستانی، از جمله حفاظت از تنوع زیستی آنها، به منظور افزایش ظرفیت آنها برای تولید مزایایی که برای توسعه پایدار ضروری است

 5-15اقدامی فوری و قابل توجه برای کاهش تخریب زیستگاه های طبیعی، توقف از دست دادن تنوع زیستی، و تا سال 2020 حفظ و جلوگیری از انقراض گونه های در معرض تهدید  6-15 اطمینان از به اشتراک گذاری عادلانه و منصفانه از مزایای ناشی از استفاده از منابع ژنتیکی ، و ترویج دسترسی مناسب به منابع ژنتیکی 

 7-15اقدامی فوری برای پایان دادن به شکار غیر قانونی و قاچاق گونه های حفاظت شده از گیاهان و جانوران، و پرداختن به هر دو عرضه و تقاضای محصولات غیر قانونی حیات وحش

8-15 تا سال 2020 معرفی اقداماتی برای جلوگیری از مقدمه و به طور قابل توجهی کاهش تاثیر گونه های بیگانه و مهاجم در زمین، آب و اکوسیستم ها، و کنترل و یا ریشه کن کردن گونه های اولیه

9-15 تا سال 2020،  تلفیق ارزشهای اکوسیستمها و تنوع زیستی در برنامه ریزی های ملی و محلی، فرایندهای توسعه و استراتژی های کاهش فقر، و حساب رسی 

15-آ- بسیج و استفاده از تمام منابع مالی برای حفظ و استفاده پایدار از اکوسیستم ها

15-‌ب- بسیج قابل توجه همه منابع و در تمام سطوح برای تامین مالی مدیریت پایدار جنگل، و ارائه مشوق های کافی برای کشورهای در حال توسعه برای پیشبرد مدیریت پایدار جنگل، از جمله برای حفاظت و احیای جنگل

15-‌ج- افزایش حمایت های جهانی به تلاش برای مبارزه با شکار غیر قانونی و قاچاق گونه های محافظت شده، از جمله افزایش ظرفیت جوامع محلی به دنبال فرصت های معیشت پایدار

 

ارتقاء دادن جامع صلح دوست و فراگیر برای توسعه پایدار، فراهم کردن دسترسی به عدالت برای همه و برپاداشتن موسسات موثر، پاسخگو و فراگیر در همه سطوح

1-16- کاهش چشمگیر همه انواع خشونت و میزان مرگ های ناشی از آن درهمه جا.

2-16- پایان دادن به سوء استفاده، استثمار، قاچاق و تمامی اشکال خشونت و شکنجه بر علیه کودکان.

3-16- ارتقاء حکومت قانون در سطوح ملی و بین المللی، و تضمین دسترسی برابر به عدالت برای همه.

4-16- تا 2030، کاهش چشمگیر جریان سرمایه و تسلیحات غیرقانونی، تقویت بازیابی و بازگرداندن دارایی های سرقت شده، و مبارزه با تمام اشکال جنایات سازمان یافته.

5-16- کاهش ریشه ای فساد و رشوه در تمام اشکالشان.

6-16- توسعه موسسات موثر، پاسخگو و شفاف در همه سطوح.

7-16- تضمین تصمیم گیری مسئول، فراگیر، مشارکتی و نماینده در تمام سطوح.

8-16- گسترش دادن و تقویت مشارکت کشورهای درحال توسعه در موسسات حکومتی جهانی.

9-16- تا 2030، فراهم کردن هویت قانونی برای همه از جمله ثبت تولدها.

10-16- تضمین دسترسی عمومی به اطلاعات و حفاظت ریشه ای آزادی ها، در انطباق با قوانین ملی و توافق نامه های بین المللی.

16-آ- تقویت موسسات ملی مرتبط، از جمله از طریق همکاری بین المللی، برای ایجاد ظرفیت ها در کلیه سطوح، خصوصا" در کشورهای درحال توسعه، برای جلوگیری از خشونت و مبارزه با تروریسم و جنایت.

16-ب- ارتقاء و اجرای قوانین و سیاست های غیرتبعیض آمیز بمنظور توسعه پایدار. 

 

تقویت ابزارهای اجرا و حیات بخشی دوباره مشارکت جهانی برای توسعه پایدار

1-17- تقویت بکارگیری منابع داخلی، از جمله از طریق حمایت بین المللی از کشورهای درحال توسعه تا ظرفیت داخلیشان برای اخذ مالیات و سایر راه های جمع آوری درآمد را بهینه سازی کنند.

2-17- کشورهای توسعه یافته تعهدات ODA خود را بطور کامل اجرا نمایند، از جمله ارائه

7/%0 GNI در ODA برای کشورهای در حال توسعه و از 15/0 تا 20/0 آن به کشورهای کمتر توسعه یافته.

3-17- بکارگیری منابع مالی اضافی برای کشورهای درحال توسعه از منابع گوناگون.

4-17- کمک به کشورهای درحال توسعه برای دستیابی به پایداری طولانی مدت بدیهی هایشان از طریق سیاست های هماهنگ شده متمرکز بر تقویت سرمایه گذاری بدهی ها، پرداخت بدهی ها، و بازسازی ساختار بدهی ها بشکل متناسب، و توجه به بدهی های خارجی کشورهای فقیر بشدت بدهکار (HIPC) برای کاهش  رنج ناشی از بدهی هایشان.

5-17- انطباق و اجرای روش های توسعه سرمایه گذاری در کشورهای کمتر توسعه یافته.

6-17- ارتقاء همکاری های شمال-جنوب، جنوب- جنوب، و سه طرفه منطقه ای و بین المللی درباره علم، فن آوری، نوآوری ودسترسی به آن، و تقویت تقسیم دانایی بر اساس روش های پذیرفته شده دو جانبه، از جمله از طریق هماهنگی بهینه شده میان سازو کارهای موجود ،بخصوص در سطح سازمان ملل متحد، و بوسیله یک سازو کار تسهیل فن آوری جهانی پس از توافق.

7-17- پیشبرد توسعه، انتقال، تقسیم، و انتشار فن آوری های سازگار با محیط زیست برای کشورهای درحال توسعه بر اساس روش های مطلوب، از جمله روش های اعطایی و ترجیحی ،آنچنانکه بشکل دو جانبه توافق می شود.

8-17- فعال سازی کامل ساز و کار ظرفیت سازی "بانک فن آوری" و STI )علم، فن آوری و نوآوری( برای کشورهای کمتر توسعه یافته تا 2017، و ارتقاء استفاده از فن آوری های توانمند ساز خصوصا" ITC.

9-17- ارتقاء حمایت بین المللی ازظرفیت سازی موثر و هدف گذاری شده در کشورهای درحال توسعه برای حمایت از برنامه های ملی برای اجرای تمام اهداف توسعه پایدار، از جمله از طریق همکاری شمال- جنوب، جنوب- جنوب، و سه جانبه.

20-17- پیشبرد یک سیستم چند جانبه جهانی، براساس قانون، باز، غیر تبعیض آمیز، منصفانه تحت سازمان تجارت جهانی از جمله از طریق به نتیجه رساندن مذاکرات در دستورکار "برنامه توسعه دوحه".

11-17- افزایش چشمگیر صادرات کشورهای درحال توسعه، بخصوص با نگاهی بر دوبرابر ساختن سهم کشورهای کمتر توسعه یافته از صادرات جهانی تا 2020.

12-17-  تحقق بموقع اجرای دسترسی به بازار معاف از حقوق گمرکی، رایگان بر یک اساس ماندگار برای تمام کشورهای کمتر توسعه یافته منطبق با تصمیمات سازمان تجارت جهانی، از جمله از راه تضمین دستورالعمل های ترجیحی مبداء قابل استفاده برای واردات از کشورهای کمتر توسعه یافته شفاف و ساده بوده و دسترسی به بازار را تسهیل نمایند.

13-17-ارتقاء ثبات بازار کلان جهانی از جمله از طریق هماهنگی سیاست ها و وابستگی های سیاستی.

14-17- ارتقاء وابستگی های سیاستی برای توسعه پایدار.

15-17- احترام گذاشتن به فضای سیاستی و رهبری هر کشور برای بنیانگذاری و اجرای سیاست هایی برای فقرزدایی و توسعه پایدار.

16-17- ارتقاء تشریک مساعی جهانی برای توسعه پایدار تکمیل شده توسط مشارکت چند ذینفعه که دانش، تجربه، فن آوری ها و منابع ملی را برای حمایت از دستاوردهای اهداف توسعه پایدار، در همه کشورها، خصوصا" کشورهای درحال توسعه به کار گرفته و تقسیم کند. 

17-17- تشویق و توسعه مشارکت موثرعمومی، عمومی- خصوصی و جامعه مدنی  براساس تجربه و استراتژی یافتن منابع شرکاء. 

18-17- تا 2020، ارتقاء حمایت ظرفیت سازی برای کشورهای درحال توسعه، از جمله برای کمتر توسعه یافته ها و SIDS برای افزایش چشمگیر در دسترس بودن اطلاعات با کیفیت بالا ،بموقع و قابل اعتماد بتفکیک درآمد، جنسیت، سن، نژاد، قومیت، وضعیت مهاجرتی ،معلولیت ،موقعیت جغرافیایی و سایر خصوصیات مربوطه در زمینه های ملی.

19-17- تا 2030، براساس راهکارهای موجود، طراحی ابزارهایی برای پیشرفت درزمینه توسعه پایدار که GDP را کامل می کند، و حمایت از ظرفیت سازی آماری در کشورهای درحال توسعه .  

 

گوناز تی وی

SH.A

Post | Gunaz article thumb

به اشتراک بگذارید :

Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social
دیدگاه‌ها
نوشتن دیدگاه
gun az article

فعالین زن آذربایجانی موقتا از زندان آزاد شدند

۱۳۹۹-۰۸-۰۱

gun az article

گوناز تی وی ۱ آبان ۱۳۹۹: مسیحیان آذربایجان: درگیری با ارامنه جنگ مذهبی نیست

۱۳۹۹-۰۸-۰۱

gun az article

کارگران پتروشیمی اردبیل «هفت ماه» حقوق نگرفته‌اند

۱۳۹۹-۰۸-۰۱

gun az article

گفتگوی احمد اوبالی با رادیوی آمریکا درباره حمایت آذربایجان جنوبی از ارتش آذربایجان

۱۳۹۹-۰۸-۰۱

gun az article

اسامی ۶۶ تن از بازداشت‌شدگان معترض به حمایت‌های ایران از ارمنستان اشغالگر

۱۳۹۹-۰۸-۰۱

gun az article

اسامی زنان آذربایجانی بازداشت شده معترض به حمایت های ایران از ارمنستان

۱۳۹۹-۰۸-۰۱

gun az article

فعالین ملی آذربایجان در زندان تبریز دست به اعتصاب غذا زدند

۱۳۹۹-۰۸-۰۱

gun az article

دیدار جمعی از فعالین ملی با «سجاد جولانی» پس از آزادی موقت وی از زندان اردبیل

۱۳۹۹-۰۸-۰۱

gun az article

خانم «حکیمه احمدی» با وجود تودیع وثیقه صدمیلیونی از دادگاه به زندان تبریز منتقل شد

۱۳۹۹-۰۸-۰۱

gun az article

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام فعال ملی آذربایجان «علی عزیزی» برگزار شد

۱۳۹۹-۰۸-۰۱

gun az article

گوناز تی وی ۳۰ مهر ۱۳۹۹: قاراباغ داواسی دونیا مئدیاسین‌دا، ایرانچیلار نه‌دن ارمنی‌لره دستک وئریرلر

۱۳۹۹-۰۸-۰۱

gun az article

گوناز تی وی ۳۰ مهر ۱۳۹۹: مصاحبه اختصاصی تلویزیون گوناز تی وی با دکتر پاتریک والش درباره جنگ قاراباغ

۱۳۹۹-۰۷-۳۰

gun az article

آزادی موقت فعال ملی آذربایجان «کریم حقیقی» با تودیع سنگین ۵۰۰ میلیون تومانی

۱۳۹۹-۰۷-۳۰

gun az article

تشکیل پرونده برای سه فعال آذربایجانی به جرم حمایت از آزادسازی قاراباغ اشغالی

۱۳۹۹-۰۷-۳۰

gun az article

سفیر آذربایجان در ژاپن: شواهدی دال بر استخدام تروریست‌های خارجی توسط ارمنستان در اختیار داریم

۱۳۹۹-۰۷-۳۰

gun az article

حامیان آزادسازی قاراباغ در رشت با تودیع وثیقه آزاد شدند

۱۳۹۹-۰۷-۳۰

gun az article

احضار فعال ملی آذربایجان «سجاد اسماعیل زاده» به دلیل حمایت از آزادسازی قاراباغ

۱۳۹۹-۰۷-۳۰

gun az article

بازداشت سه فعال ملی آذربایجان در تهران به دلیل اعتراض به حمایت ایران از ارمنستان اشغالگر

۱۳۹۹-۰۷-۳۰

gun az article

«هنر دختر آزادی است»؛ به بهانه بازداشت ۳ تن از هنرمندان آذربایجانی

۱۳۹۹-۰۷-۳۰

gun az article

بازداشت فعال ملی آذربایجان؛ «وحید بیگ زاده» در رشت

۱۳۹۹-۰۷-۳۰