آخرین خبرها

احضار تلفنی «افشین صبحی» به پلیس اطلاعات و امنیت اردبیل

۱۴۰۱.۰۹.۰۹, ۱۸:۱۰
احضار تلفنی «افشین صبحی» به پلیس اطلاعات و امنیت اردبیل

Gunaz.tv

دیروز‌ سه‌ شنبه‌ ۸ آذر ماه‌ ۱۴۰۱ افشین صبحی‌ فعال ملی مدنی آزربایجان‌جنوبی طی تماس تلفنی به  پلیس اطلاعات و امنیت اردبیل احضار، مورد بازجویی و تهدید قرار گرفته‌ است.

 

به‌ گزارش گوناز تی وی به نقل از کانال تلگرامی عباس لسانی، افشین صبحی فعال ملی مدنی آزربایجان‌جنوبی‌ طی تماسهای مکرری که دیروز‌ سه‌ شنبه‌ ۸ آذرماه‌ ۱۴۰۱ از طرف پلیس اطلاعات و امنیت اردبیل دریافت نموده بود در اداره مذکور حاضر، مورد بازجویی، تهدید به بازداشت و تحت‌ فشارهای روحی و روانی قرار گرفته است.

 

نیروهای امنیتی امنیتی‌ در مدت‌ زمان‌ بازجویی‌ که‌ بیش‌ از‌ ۳ ساعت‌ به‌ طول‌ انجامیده به‌ آقای صبحی گفته‌ اند که‌ اگر به فعالیت هایش ادامه‌ دهد‌ و‌ با فعالین‌ حرکت‌ ملی‌ در ارتباط باشد احکام حبس طویل المدت در انتظار اوست.

 

همچنین نیروهای امنیتی بعد از بازجویی آقای صبحی به منزل پدری ایشان مراجعه‌ نموده‌ و‌ بدون‌ ارائه حکم‌ اقدام‌ به‌ تفتیش منزل آقای‌ صبحی‌ نموده‌ اند.

 

گفتنی است طی ماه های اخیر ‌نهاد های امنیتی در‌ شهرهای‌ مختلف‌ آذربایجان بخصوص شهر اردبیل در‌ اقدامی‌ غیر‌ قانونی برای‌ جلوگیری‌ از‌ فعالیت کنشگران مدنی آذربایجانی با‌ ‌تماس‌ تلفنی‌ فعالین‌ و نزدیکانشان را‌ احضار‌، تهدید‌ به‌ بازداشت‌ و‌ شکنجه‌ میکند، اکثر‌ فعالین‌ آذربایجانی‌ این‌ اقدام‌ را‌ غیر‌ قانونی‌ دانسته‌ و خواستار‌ ارسال‌ ابلاغیه‌ قضایی‌ میشوند.

 

گوناز تی وی
M.S

اخبار منتخب