شرکت و سخنرانی جمعیت ارک در ۱۴ مین اجلاس فروم سالیانه حقوق اقلیتهای سازمان ملل در ژنو – ویدئو و ترجمه سخنرانی ها

۱۴.۰۹.۱۴۰۰, ۲۰:۴۷

۱۴ مین اجلاس فروم سالیانه حقوق اقلیتهای ملی، زبانی و ائتنیکی از تاریخ ۲ الی ۳ دسامبر ۲۰۲۱ بمدت دو روز درمرکز سازمان ملل در ژنو تشکیل یافت.

Gunaz.tv Quote | Gunaz article

در این اجلاس، یک هیئت سه نفره از نمایندگان جمعیت حقوق بشر آزربایجان؛ «ارک» نیز در این فروم شرکت داشتند و چهار موضوع داده شده را ارائه کردند. (متن تمامی موضوعات سخنرانی شده در ذیل آمده است.)

 

دو نفر از اعضای ارک موفق شدند در نوبت مقرر شده روی موضوعات پیشنهاد شده به فروم سخنرانی نمایند، دو سخنرانی نیز به دلیل نبود وقت، همراه با متون انگلیسی و فرانسوی در سازمان ملل منتشر گردید. موضوعات ارائه شده پنج مورد بود که جمعیت ارک تنها چهار موضوع را ارائه نمود.

 

فعالین حقوق بشر جمعیت ارک در سازمان ملل وضعیت زندانیان آزربایجان همچون آقایان « عباس لسانی، علیرضافرشی و همچنین آقای پرویز سیابی که به ۱۶ سال محکوم شده اند» را توضیح دادند.

 

سخنرانان ارک از سازمان ملل خواستند که ایران باید «آموزش فراگیر بدون تبعیض» را برای همه تضمین کند.

 باید برای مبارزه با تبعیض نژادی و نفرت پراکنی علیه اقلیت های ملی اقدام فوری صورت گیرد.

 جمعیت ارک همچنین خواستار عدالت برای همه فعالین ملی مدنی از سازمان ملل شد، فعالین ملی مدنی که به خاطر اعتراضات مسالمت آمیزشان به شلاق، زندان و جریمه نقدی محکوم شده اند.

 

سخنرانی فوق ارائه مدیر جمعیت ارک خانم ژاله تبریزی می باشد

 

ترجمه ها:

موضوع ۱ – علل ریشه ای درگیری های معاصر مربوط به اقلیت های ملی یا ائتنیکی

خانم رئیس

در ایران اکثر منازعات اتنیکی ناشی از اعمال تبعیض نژادی، طرد، نا دیده گرفتن هویت و زبان اقلیت های ملی توسط دولت است.

اقلیت ها به عنوان تهدیدی برای تمامیت ارضی ایران تلقی می شوند، در حالیکه برعکس، این اقلیت ها هستند که همواره از سوی مقامات ایرانی مورد تهدید قرار می گیرند. امروز چندین فعال مدنی از جمله علیرضا فرشی و عباس لسانی در زندان هستند زیرا آنان خواهان آموزش به زبان مادری و شناسایی هویت شهروندی خود هستند.

رسانه‌های اجتماعی حکومتی سال‌هاست که به ابزاری برای انتشار نفرت، تعصب وتحریک به خشونت علیه تورک‌های آزربایجان تبدیل شده‌اند، از این نکته نباید غافل ‌شویم که خود دولت باعث درگیری بین اقلیت‌های ملی یا ائتنیکی مختلف می‌شود تا مطالبات آنها را علیه خود آنها برگرداند و آنها را هر چه بیشتر سرکوب کند.

امسال همه ی ما شاهد درگیری‌های خشونت‌آمیز در بلوچستان، خوزستان و آزربایجان بین پلیس ضد شورش و ساکنان این مناطق بخاطرتلاش برای بقای مشروع آنها بودیم.

خانم رئیس ، ایران باید آموزش فراگیر بدون تبعیض را برای همه تضمین کند. باید برای مبارزه با تبعیض نژادی و نفرت پراکنی علیه اقلیت های ملی اقدام فوری انجام دهد.

متشکرم

 

موضوع ۳ – تمرکز بر حقوق اقلیت های ملی زبانی و ائتنیکی و جلوگیری موثر از درگیری

خانم رئیس

برای پیشگیری از درگیری های اقلیتهای ملی و یا ائتنیکی، مسائل اقتصادی، حقوق اجتماعی و فرهنگی و حق توسعه اهمیت حیاتی دارند.

همچنین زبان برای اقلیت های ملی یا ائتنیکی اهمیت فوق العاده ای دارد.

تحمیل یک زبان قالب مانند زبان فارسی در ایران، چه از طریق تدریس در مدارس دولتی و چه از طریق ممنوعیت رسمی، استفاده از زبان های اقلیت ها ی ملی، می تواند محرک درگیری اتنیک باشد، از جمله مثلاً در آزربایجان.

در ایران، اقلیت های ملی به یک سیستم عدالت منصفانه همگانی دسترسی ندارند، همچنین تحریک و نفرت پراکنی به طور فزاینده ای در رسانه های حکومتی و شبکه های اجتماعی علیه اقلیت ها رایج است.

استان های ساکن اقلیت های ملی ائتنیکی به حاشیه رانده شده اند و سرمایه گذاری اقتصادی درآن مناطق انجام نمی گیرد. اقلیت ها اغلب به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی تلقی می شوند.

ارک پیشنهاد می کند که سازمان ملل اقدامات موثری برای مقابله با سیاست های آسیمیلاسیون اقلیت های ملی ائتنیکی در ایران انجام دهد و خواستار اجرای سیاست های فراملیتی و چند فرهنگی در ایران شود.

خانم رئیس ، فعالان ملی مدنی آزربایجانی به دلیل شرکت دراعتراضات مسالمت آمیز به طور سیستماتیک به حبس، شلاق و جریمه نقدی محکوم می شوند. به عنوان مثال آقای پرویز سیابی، وکیل ۷۴ ساله، به دلیل حمایت از تظاهرات جنوب ایران علیه کم آبی به ۱۶ سال زندان محکوم شده. ما خواستار عدالت برای همه فعالین ملی مدنی هستیم.

متشکرم

 

سخنرانی فوق ارائه عضو جمعیت ارک، آقای منصور سیفی می باشد.

 

ترجمه ها:

مو ضوع ۲- چارچوب حقوقی و نهادی: حقوق بشر اقلیت ها و پیشگیری از درگیری

خانم رئیس،

حقوق اقلیت ها جزوحقوق بشر است و جمهوری اسلامی ایران موظف به حمایت از اقلیت ها است.

ما متأسفیم که مقامات ایرانی از کنوانسیون حقوق اقلیت های ملی در کنار سایر تعهدات حقوق بشری پیروی نمی کنند. تبعیض در ایران رایج است. قانون اساسی در تعریف اقلیت هایی که اکثریت جمعیت ایران را تشکیل می دهند، ناکام مانده است این اقلیت ها تا سال ۱۹۲۵ حکومت های خودگردان در مناطق ملی خود داشتند..

ایران امروز از یازده اقلیت ملی و ائتنیک ها و شش ملت با زبان، تاریخ و فرهنگ مستقل خودشان تشکیل شده است. ملت ها در ایران عبارتند از ترکهای آزربایجان ، فارس، کرد، عرب، بلوچ و ترکمن هستند.

ایران مدعی است که یک کشور ملت واحد است اما زبان فارسی را به عنوان زبان غالب اجباری می کند. برای جلوگیری از درگیری و خشونت، ایران باید کشوری دربرگیرنده همه اقلیتهای ملی باشد، اقدام به نفرت پراکنی نکند و به تبعیض علیه ملت های غیر فارس پایان دهد.

جوانان اقلیت های ملی، نژادپرستی و تبعیض اقتصادی و اجتماعی علیه خود را نمی پذیرند.

آقای گزارشگر ویژه

اقلیت‌ها ی ملی و یا اتنیکی در ایران از بی‌تفاوتی دولت نسبت به رفاه آنان رنج می‌برند.

متشکرم

 

موضوع ۵ به سوی صلح پایدار: ابتکارات مثبت برای حفاظت بهتر از حقوق اقلیت ها

برای جلوگیری از درگیری

خانم رئیس

من می خواهم موضوعات کلیدی برای صلح پایدار را بیان کنم.

ما باید از حقوق اقلیت ها مانند آموزش به زبان مادری و توسعه آنها حمایت کنیم. این امربا توقف انواع تبعیض کلید می خورد. هر جا تبعیض باشد جایی برای صلح پایدار نیست، نباید نژاد پرستی وجود داشته باشد. من می گویم نژاد پرستی جامعه را مسموم می کند.

زبان برای هویت اقلیت های ملی موضوع محوری است. دولت ها باید اقداماتی را انجام دهند، تا اعضای اقلیت ها بتوانند به زبان مادری خود آموزش ببینند.

در ایران، ملتها، ائتنیکها و گروه های زبانی مختلف در کنار هم زندگی می کنند، اما فرهنگ، تاریخ و سنت های آنها نادیده گرفته شده است، به عنوان مثال مورد تورک های آزربایجان که هویت آنها نادیده گرفته می شود، این باید تغییر کند.

مقامات ایران، گسترش نفرت نژادی، بیگانه هراسی و عدم مدارا نسبت به اقلیت ها را نباید در کشور تشویق کنند، بلکه باید جلوی اینگونه اعمال را بگیرند. به عنوان مثال، اقلیت های ملی مانند تورک های آزربایجان دارای سابقه ای هستند که طی قرن ها بر کشور خود حکومت می کردند. هدف دولت نباید آسیمیله کردن آنها باشد که منبع اصلی درگیری است و به نفع کشور ما نیست.

متشکرم

 

گوناز تی وی
M.S

Post | Gunaz article thumb

به اشتراک بگذارید :

Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social Post | Gunaz article social
gun az article

والیبالیست مشهور آذربایجان‌جنوبی به باشگاه ترکیه پیوست

۱۴۰۰-۱۱-۰۳

gun az article

شهرداری اورمیه: «غافلگیری مسئولان، فرسودگی و کمبود ماشین آلات» دلیل کندی عملیات برفروبی ارومیه است

۱۴۰۰-۱۱-۰۳

gun az article

زلزله نسبتا شدیدی تبریز را لرزاند

۱۴۰۰-۱۱-۰۳

gun az article

فعال آذربایجانی «محمد عینی» به پلیس اطلاعات و امنیت رشت احضار شد

۱۴۰۰-۱۱-۰۳

gun az article

کودک آذربایجانی پس از ۴ سال صاحب شناسنامه با نام ترکی «آتاخان» شد

۱۴۰۰-۱۱-۰۳

gun az article

با شروع فصل سرما؛ هزاران کارگر ساختمانی بیکار شدند

۱۴۰۰-۱۱-۰۲

gun az article

ساخت مدرسه توسط خیر آذربایجانی به یاد قربانیان فاجعه هواپیمای اوکراینی

۱۴۰۰-۱۱-۰۲

gun az article

احضار «نگار نصیری» شهروند بهائی اهل تبریز به اداره اطلاعات

۱۴۰۰-۱۱-۰۲

gun az article

زدن ۷۴ ضربه شلاق به خبرنگار آذربایجانی به خاطر شکایت نماینده مجلس

۱۴۰۰-۱۱-۰۲

gun az article

اعلام جرم وکلا و فعالین محیط زیست آذربایجان علیه «نیروگاه تبریز»

۱۴۰۰-۱۱-۰۲

gun az article

مسئولان ایران زمین اهدایی اهالی سعیدآباد تبریز برای مجتمع آموزشی را فروختند

۱۴۰۰-۱۱-۰۲

gun az article

دیدار جمعی از فعالین ملی مدنی شهر اردبیل با افشار محب

۱۴۰۰-۱۱-۰۲

gun az article

ابتلای ۳۰ کودک به یک بیماری در روستای «دُهنه» طارم

۱۴۰۰-۱۱-۰۱

gun az article

دادستان اردبیل: مسئولان اردبیل تازه به فکر خرید زنجیر و ماشین‌آلات برف‌روبی افتاده اند

۱۴۰۰-۱۱-۰۱

gun az article

شهردار اردبیل: برف‌روبی شهر اردبیل ۵۰۰ روز زمان می برد + فیلم

۱۴۰۰-۱۱-۰۱

gun az article

تهران واگن‌های مترو تبریز را به شیراز داد + فیلم

۱۴۰۰-۱۱-۰۱

gun az article

هشدار نسبت به ورود سامانه بارشی جدید به آذربایجان‌جنوبی / بسیاری از جاده‌ها همچنان مسدود است

۱۴۰۰-۱۰-۳۰

gun az article

اردبیل‌ همچنان‌ چوب‌ سو‌ مدیریت‌ مسئولین‌ بی‌ کفایت‌ را میخورد

۱۴۰۰-۱۰-۳۰

gun az article

حمله مزدوران ایران به زن ترک قشقایی به بهانه رسانه ای کردن حوادث هلیگان

۱۴۰۰-۱۰-۳۰

gun az article

نماینده ورزقان: ۲۰ سال است مس آزربایجان را به کرمان می‌برند پررو و بدعادت شده اند

۱۴۰۰-۱۰-۳۰