آخرین خبرها

بهزاد خدابنده‌لو به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قوشاچای(میاندوآب) احضار شد

۱۴۰۲.۱۲.۱۰, ۰۷:۲۰
بهزاد خدابنده‌لو به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قوشاچای(میاندوآب) احضار شد

بهزاد خدابنده‌لو فعال حرکت ملی آذربایجان جهت دفاع از اتهام انتسابی به شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قوشاچای(میاندوآب) احضار شد

Gunaz.tv

به گزارش گونازتی‌وی به نقل از صفحه اطلاع رسانی عباس لسانی، این فعال آذربایجانی بنابر ابلاغیه‌ای که در تاریخ ۸ اسفندماه ۱۴۰۲ تنظیم گردیده و از طریق سامانه الکترونیکی قوه قضاییه(ثنا) در اختیار وی قرار گرفته، مقرر گردیده طی پنج روز از زمان مشاهده ابلاغیه، جهت دفاع از اتهامات انتسابی در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قوشاچای حاضر گردد.

 

اتهامات این فعال مدنی آذربایجانی در احضاریه صادره «تبلیغ به نفع گروه‌ها یا سازمان‌های مخالف نظام»، «تشویش اذهان عمومی» و «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده است و تا لحظه تنظیم خبر از دلایل طرح و مصادیق اتهامی اطلاع دقیقی در دست نمی باشد.

 

گونازتی‌وی

SH.A

Similar News

اخبار منتخب

Most Read