آخرین خبرها

جلسه بازپرسی «سعید مینایی» نویسنده و فعال تورک آذربایجانی برگزار شد

۱۴۰۳.۰۲.۰۴, ۰۷:۵۵
جلسه بازپرسی «سعید مینایی» نویسنده و فعال تورک آذربایجانی برگزار شد

جلسه بازپرسی «سعید مینایی» نویسنده و فعال آذربایجانی، در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای اوین تهران برگزار شد.

Gunaz.tv

آقای مینایی در جریان این جلسه که روز یکشنبه ۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ برگزار شد، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی جهت برهم زدن امنیت ملی» به دفاع از خود پرداخت.

 

در این جلسه، شعبه پنجم بازپرسی دادسرای اوین به آقای سعید مینایی در قبال دفاع از اتهام های واهی وارده، فقط ۵ دقیقه وقت تحت عنوان آخرین دفاع اختصاص داد.  این در حالی است که طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، محاکمه متهمین سیاسی باید علنی و در حضور هئیت منصفه انجام و متهم نیز باید حق استفاده از وکیل مدافع را داشته باشد و همچنین وقتِ کافی برای متهم در جهت دفاع از خود منظور شود. متاسفانه هیچکدام از این موارد در حق سعید مینایی اعمال نشده و یک محاکمه ناعادلانه برگزار گردیده است.

 

این فعال‌ مدنی آذربایجانی ساکن‌ بناب (بین‌ائو) ‌در‌ تاریخ‌ ۱۷ بهمن‌ ماه‌ ۱۴۰۲ توسط‌ نیروهای‌ امنیتی‌ بازداشت‌ شده‌ بود این فعال مدنی آذربایجانی ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ با‌ تودیع‌ وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی‌ موقتا‌ تا‌ پایان مراحل دادرسی از‌ زندان‌ اوین‌ آزاد‌ شده‌ بود.

 

گونازتی‌وی

SH.A

Similar News

اخبار منتخب

Most Read