آخرین خبرها

امروز ۱ خرداد سالگرد قیام ضدنژادپرستانه ملت آذربایجان جنوبی است

۱۴۰۳.۰۳.۰۱, ۰۹:۵۷
امروز ۱ خرداد سالگرد قیام ضدنژادپرستانه ملت آذربایجان جنوبی است

امروز ۱ خرداد سالگرد قیام خرداد سال ۱۳۸۵ ملت آذربایجان جنوبی علیه تورک‌ستیزی و نژادپرستی سیستماتیک در ایران است.

Gunaz.tv

۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۵ روزنامه «ایران» ارگان رسمی دولت ایران کاریکاتوری منتشر کرد که محتوایش به سخره گرفتن میلیونها تورک بود. به دنبال این گستاخی، صدها هزار تورک در شهرهای مختلف آذربایجان از جمله تبریز، زنجان، اردبیل، سولدوز (نقده)، مراغه، اهر، اورمیه، مرند، قوشاچای و ..… به خیابان ها ریختند و نزدیک به ده روز با تظاهرات گسترده، برعلیه سیاست های نژادپرستانه و تورک ستیزانه حکومت ایران قیام کردند.

 

این قیام اعتراضی علیه تحقیر، تبعیض ملی و سرکوب حقوق ملی- مدنی ملت تورک آذربایجان و سایر تورک های ایران، توسط حکومت تهران سرکوب شد. در شهرهای کوچک و بزرگ آذربایجان جنوبی ده ها نفر شهید و صدها زخمی شدند و هزاران آذربایجانی زندانی و شکنجه شدند و این قیام موجب تحولی عمیق در تاریخ مبارزات ملت آذربایجان جنوبی گردید.

 

رسانه های فارسی زبان داخلی و خارجی، این حرکت آزادیخواهانه ملت آذربایجان را بایکوت و یا تحریف کردند و در بسیاری موارد، مخالفین رژیم در داخل و خارج ایران هم اعلام کردند در کنار حکومت ایران و در برابر خواسته های ملت آذربایجان خواهند ایستاد.

 

این قیام نشان داد، پیوستن نسل جوان آذربایجان به حرکت ملی آذربایجان بویژه دانشجویان و دانش آموزان، و پیوستن ده ها هزار نفر از فعالین جوان از هر طبقه و قشر واز سایر تورک های ایران به صفوف حرکت ملی آذربایجان، ارتقاء فراگیر و تعمیق شعور ملی، سیاست آسیمیلاسیون حکومت ایران را دچار شکست کرده و نوید بخش آینده ای روشن است.

 

قیام خرداد ۱۳۸۵ تورکهای آذربایجان با مرکزیت تبریز نقطه عطفی در تاریخ مبارزه ملی ملت آذربایجان جنوبی است. این قیام حرکتی بود که ضربه های سنگینی به نظام اجتماعی و سیاسی فارس محور و تورک‌ستیز ایران وارد کرد و گفتمان کثرت فرهنگی و حق طلبی ملت آذربایجان را در فضای سیاسی ایران فراگیر کرد.

 

قیام خرداد اعتماد به نفس ملت تحت ستم آذربایجان جنوبی را به او باز گرداند و نشان داد که ملت آذربایجان با تکیه به نیروی خود قادر به ایجاد تغییرات بنیادین در جهت تامین حقوق ملی خود است و تضمین آزادی آذربایجان از استعمار سیاسی اقتصادی فرهنگی حکومت ایران در گرو ایده آلهای آزادی طلبانه ملت تورک آذربایجان جنوبی است.

 

گونازتی‌وی

SH.A

Similar News

اخبار منتخب

Most Read