آخرین خبرها

جلسه بازپرسی ییلماز مهرعلی بیگلو در دادسرای شهرستان جلفا برگزار شد

۱۴۰۳.۰۳.۰۶, ۰۷:۰۵
جلسه بازپرسی ییلماز مهرعلی بیگلو در دادسرای شهرستان جلفا برگزار شد

جلسه رسیدگی به پرونده ییلماز مهرعلی بیگلو فعال حرکت ملی آذربایجان در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان جلفا برگزار شده است.

Gunaz.tv

به گزارش " صفحه اطلاع رسانی عباس لسانی"، آقای مهرعلی بیگلو با انتشار مطلبی در صفحه اینستاگرامی خویش خبر از برگزاری جلسه بازپرسی خویش با مصادیق اتهامیِ؛ «دعوت به تجمع، تشویش اذهان عمومی، اقدامات قومگرایانه و پانترکیستی» داده است اما از عناوین قانونی اتهامی ایشان، زمان بازداشت، احضار یا گشوده شدن پرونده علیه ایشان، قرار تامین صادره در پرونده مذکور جهت آزادی موقت وی و... تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی در دست نمی‌باشد.

 

این دانش آموخته حقوق آذربایجانی و وکیل معزول، اطلاع داده است که ضمن بی‌پایه و اساس دانستن اتهامات مطرح شده در جلسه بازپرسی، اتهامات مذکور را رد کرده است.

 

گونازتی‌وی

SH.A

Similar News

اخبار منتخب

Most Read