آخرین خبرها

خودداری سپاه پاسداران از تخلیه زمینهای غصبی روستای قوجور تکاب و تهدید اهالی + سند

۱۴۰۱.۰۵.۲۶, ۰۶:۳۳
خودداری سپاه پاسداران از تخلیه زمینهای غصبی روستای قوجور تکاب و تهدید اهالی + سند

Gunaz.tv

سپاه پاسداران ایران در سال ۱۳۶۴ با سوء استفاده از ناآرامی های اوایل انقلاب، این اراضی را تصرف کرده است. پس از سالها دوندگی و پیگیری اهالی روستای قجور از طریق مجاری قانونی، در نهایت شعبه دوم دادگاه عمومی تیکان تپه، سپاه پاسداران را محکوم نمود و اسفندماه ۹۸ با صدور اجرائیه ای، سپاه پاسداران را مکلف کرد تا ظرف ۱۰ روز نسبت به تخلیه این اراضی و پرداخت خسارت به اهالی روستای قجور اقدام نماید.

 

اما علیرغم گذشت ۳ سال از صدور حکم تخلیه، سپاه پاسداران نه تنها اراضی غصبی کشاورزان روستای قوجور را پس نداده بلکه به دنبال رسانه ای شدن این خبر در فضای مجازی، اقدام به تهدید و پرونده سازی علیه کشاورزان کرده است و با قلدری و تهدید کشاورزان تلاش دارد رای دادگاه را بایکوت کند و صدای این کشاورزان آذربایجانی را خفه نماید.

 

دادگاه تیکان تپه همچنین سپاه پاسداران را به پرداخت حدود ۱۰ میلیون تومان «بابت ایام تصرف» و ۱۲۳ میلیون تومان «بابت خسارت وارده ناشی از خاکبرداری» در حق مالکان این اراضی محکوم کرد.

 

ارزش تقریبی این زمین ها چند ده میلیارد تومان برآورد می شود.

 

تصرف غیرقانونی این اراضی توسط سپاه پاسداران، صدمات جبران ناپذیری را به اهالی روستای قوجور وارد کرده و مالکان این اراضی خواهان خارج شدن هر چه سریعتر سپاه پاسداران از اراضی آباواجدادی شان هستند.

 

 

 

 

گونازتیوی

SH.A

اخبار منتخب