آخرین خبرها

حاشیه سبز‌ رودخانه‌ «بالیقلی‌‌چای‌» اردبیل در آستانه‌ فروش و‌ نابودی

۱۴۰۲.۰۶.۲۴, ۰۷:۲۰
حاشیه سبز‌ رودخانه‌ «بالیقلی‌‌چای‌» اردبیل در آستانه‌ فروش و‌ نابودی

حاشیه‌ و فضای سبز‌ رودخانه‌ «بالیقلی‌‌چای‌» اردبیل با‌ تغییر‌ کاربری‌ و‌ فروش به عوامل شخصی و باندهای‌ ناشناخته زمین‌ خوار، زیر نظر نهادهای‌ ذیربط و‌ مدیران استانی‌ در‌ معرض‌ نابودی‌ و‌ حذف‌ درختان‌ و‌ فضای‌ سبز حاشیه‌ این‌ رودخانه‌ قرار‌ گرفته‌ است.

Gunaz.tv

به گزارش گونازتی‌وی به نقل از صفحه اطلاع رسانی عباس لسانی، با استناد به اظهارات مطلعین و فعالین محیط‌ زیست‌ استان اردبیل‌، حاشیه سبز‌ و‌ کرانه‌ اطراف‌ رودخانه‌ ی‌ «بالیقلی‌‌چای‌» اردبیل که‌ پوشیده از‌ درختان‌ و‌ فضای‌ سبز‌ شهری‌ است، جز معدود‌ کاربری‌ های‌ عمومی‌ در این شهر‌ به‌ حساب‌ می‌ آید که کناره‌ های‌ بالیقلی چای‌ از‌ پل‌ عطایی‌ تا‌ شام‌ اسبی‌ و پارک‌ معلم مورد‌ تعرض‌، تصاحب و‌ اشغال واقع‌ شده‌ است‌ و‌ حتی بخشی‌ از این‌ تصاحب‌ ها در بستر رودخانه اتفاق افتاده است.

 

بعد از خشک شدن کامل رودخانه بالیقلی‌ چای اردبیل و‌ اعتراض فعالین محیط زیست و‌ شهروندان اردبیلی به این موضوع تاکنون هیچ مسئولی در استان پیگیر رسیدگی به وضعیت اسفناک رودخانه بالیقلی چای نشده است، اکنون نیز بعد‌ از خشکانیدن تعمدی رودخانه بالیقلی، شهروندان نگرانند حاشیه و‌ فضای‌ سبز آن را نیز‌ با‌ تغییر کاربری به فروش برسانند.

 

منابع صفحه مذکور اطلاع یافته اند از حریم‌ و‌ حاشیه‌ ی رودخانه‌ بالیقلی چای‌ مابین‌ میدان‌ قدس‌ و‌ بیمارستان‌ امام خمینی‌ برای‌ احداث‌ پارکینک‌ هتل‌ شخصی یاکاموز‌ با هزینه‌ ساخت‌ ۷ هزار‌ میلیارد‌ تومان‌ ساماندهی‌ و‌ به‌ تصویب‌ رسیده‌ است. این پروژه تاییدیه‌ ماده‌ ۵ را نیز دارا می باشد، فقط عملیات‌ ساخت‌ و‌ ساز آن باقی مانده است.

 

به‌ عقیده‌ فعالین‌ محیط‌ زیست‌ شهر اردبیل تغییر‌ کاربری‌ این‌ عرصه‌ ی شهری به هر عنوان نوعی دست اندازی در‌ حقوق شهروندی و‌ نابودی طبیعت و‌ اکوسیستم شهری‌ است.

با‌ از بین بردن‌ طبیعت‌، منابع‌ طبیعی و‌ فضای سبز‌ شهرهای‌ مناطق‌ مختلف‌ آذربایجان که‌ استارت این‌ موضوع‌ توسط‌ حکومت حاکم‌ در ایران‌ از سالها‌ پیش‌ کلیت خورده‌ است، شهر اردبیل‌ نیز در آینده ای نه چندان دور به شهر سنگی و‌ بدون‌ آب و‌ پوشش گیاهی تبدیل خواهد‌ شد.

 

 رودخانه‌ بالیقلی‌ چای‌ اردبیل با‌ حوزه‌ آبریز‌  ۱۶۰۰ کیلومتر مربع‌ و‌ با‌ طول ۷۵ کیلومتر معروف ترین پل های تاریخی را‌ نیز‌ روی‌ خود‌ دارد. پل‌ یئددی‌ گؤز، قیرمیزی کؤرپۆ، پل یعقوبیه و...به گفته تاریخدانان،ستارخان‌ بعد از فرار از زندان نارین‌قلعه اردبیل از پل‌ یئددی‌ گؤز‌ «هفت چشمه» عبور‌ کرد و به‌ یارانش ملحق شد تا راهی نجف شوند و‌ فتوای مشروطه را از‌ مجتهدان بگیرند.

 

گونازتی‌وی

SH.A

Similar News

اخبار منتخب

Most Read