آخرین خبرها

صدسال فریاد برای پایان‌ آپارتاید؛ توزیع کتابهای ترکی در مدارس اورمیه

۱۴۰۲.۰۷.۰۱, ۱۰:۱۰
صدسال فریاد برای پایان‌ آپارتاید؛ توزیع کتابهای ترکی در مدارس اورمیه

جمعی از فعالین‌ حرکت ملی آذربایجان در شهر اورمیه همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در اعتراض به تک زبانی بودن سیستم‌ آموزشی‌ کشور‌ اقدام‌ به توزیع‌ گسترده‌ صدها‌ جلد کتاب تورکی‌ کودکانه‌ بین کودکان آذربایجانی نمودند.

Gunaz.tv

به گزارش صفحه اطلاع رسانی عباس لسانی، کتاب‌ها عمدتاً شامل آموزش زبان و داستان‌های تورکی کودکانه بوده و در حین توزیع کتاب به‌ کودکان‌ و‌ والدین‌ آنها اطلاعاتی در مورد حقوق زبانی و‌ فواید‌ آموزش به زبان مادری داده شده است.

 

همه ساله همزمان با آغاز سالتحصیلی در اول مهر، فعالین حرکت ملی آذربایجان همراه با اقشار مختلف ملت آذربایجان با توزیع کتابهای تورکی، ثبت دیوار گرافیتی و دیوارنویسی و... به انحاء مختلف اعتراضشان را به عدم تحصیل به زبان مادری بیان می کنند.

 

گونازتی‌وی

SH.A

 

 

Similar News

اخبار منتخب

Most Read