آخرین خبرها

تداوم سیاست های آسیمیلاسیون و تبعیض بر علیه ترکان اویغور

۱۴۰۰.۰۷.۲۸, ۰۷:۳۶
تداوم سیاست های آسیمیلاسیون و تبعیض بر علیه ترکان اویغور

Gunaz.tv
 بر اساس نتایج تحقیقات دانشگاه ملبورن استرالیا سیاست های آسیمیلاسیون و تبعیض زبانی، دینی، فرهنگی و … ترکان اویغور در ترکستان شرقی توسط دولت چین ادامه دارد و بنا به گزارشات سازمانهای حقوق بشر بسیاری از ترکان اویغور در ترکستان شرقی به علت ترک و مسلمان بودن مورد انواع تبعیض ها واقع می گردند.   بسیاری از سرمایه دارانی که به منطقه ترک و مسلمان نشین اویغور مهاجرت کرده و سرمایه گذاری می کنند از نیروی کار گروههای چین هان در کارخانجات بهره می برند و در صورت استفاده از ترکان اویغور با قیمت بسیار نازلتری از آنان استفاده می کنند.   تحقیقات دانشگاه ملبورن استرالیا حاکی از تبعیض فوق العاده شدید دولت چین برعلیه ترکان مسلمان اویغور میباشد که بیش از ۸۰%جامعه ترک اوغور به کارهای کشاورزی مشغول اند و توسعه یافتگی در امور اقتصادی، آموزش، سلامت، اجتماعی و … تفاوت فاحشی در جامعه غالب هان را نشان می دهد.   دولت چین برای اجرای سیاست های آسیمیلاسیون و ژنوساید ائتنیکی ترکان اویغور اقداماتی از جمله سهل نمودن امکان مهاجرت هان ها، حذف مالیات مهاجرین هان به ترکستان شرقی، دادن حق بیمه به مهاجرین به منطقه ترک نشین، استفاده از نیروی انسانی مهاجرین به این مناطق و.. را در پیش گرفته است. آمارهای حقوق بشر جهانی تغییر دمگرافی دولتی برای زدودن هویت ترکان اویغور در چین را تهدیدی برای بقاء این جامعه معرفی می کند.   بر اساس ارقام رسمی دولت چین امروزه حدود ۸میلیون ترک در ترکستان شرقی مسکون اند، همین امارهای دولتی حاکی از وجود ۱٫۵میلیون بیکار در ترکستان شرقی را نشان می دهند. ترکان اویغوری که نسبت به تداوم سیاست های آسیمیلاسیون و تبعیض دولت چین برمی خیزند اکثراً کشته می شوند و آخرین نمونه آن در سال ۲۰۰۹بود که ۱۹۴ترک اویغور توسط دولت چین به قتل رسید. ترکستان شرقی (Doğu Türkistan) از سال ۱۹۴۹تا به اکنون تحت حاکمیت جمهوری خلق چین می واقع شده است.   متاسفانه در ایران نیز علارغم زندگی در سال ۲۰۱۲سیاست های آسیمیلاسیون زبانی – فرهنگی تداوم دارد و امیدی به تصحیح این آسیمیلاسیون در آینده هم نیست. مهمترین ابزار این سیاست های آسیمیلاسیون زبان فارسی و سیستم آموزشی تحمیلی به زبان فارسی می باشد که نه تنها حق زیستن از زبان های مادری ترک، عرب، بلوچ و … را گرفته و می گیرد بلکه سبب ژنوساید فرهنگی و نوعی بی هویتی را نیز فراهم ساخته است. علارغم اینکه زبان فارسی به گفته حاجی بابائی وزیر آموزش و پرورش تنها زبان مادری ۳۰%دانش آموزان را به سیستم آموزشی و تحصیلی می باشد ولی بر زبان مادری ۷۰%ملل غیرفارس ارجحیت دارد و تحمیل می گردد. در کنار این مناطق ملی ترک نشین تنها به علت وجود هویت ائتنیکی ترک بسیار عقب مانده تر از دیگر مناطق ملی ملت حاکم واقع شده و گوئی در استعمار داخلی بسر می برند. b.o

اخبار منتخب