آخرین خبرها

جمعیت حقوق بشر آذربایجان (ارک) در۱۶مین فرم اقلیتهای ملی سازمان ملل؛ خواستار آزادی فوری و بدون قید وشرط فعالان مدنی آذربایجان هستیم

۱۴۰۲.۰۹.۱۳, ۰۱:۵۱
جمعیت حقوق بشر آذربایجان (ارک) در۱۶مین فرم اقلیتهای ملی سازمان ملل؛ خواستار آزادی فوری و بدون قید وشرط فعالان مدنی آذربایجان هستیم

جمعیت حقوق بشر آذربایجان (ارک) در سازمان ملل با اشاره به بازداشت‌های خودسرانه فعالین ملی مدنی آذربایجان از سوی نیروهای امنیتی در ایران، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط این فعالان شد

Gunaz.tv

به گزارش" صفحه اطلاع رسانی عباس لسانی"، در ۱۶مین فرم اقلیت های ملی در سازمان ملل متحد -ژنو که طی روزهای ۳۰ نوامبر و۱ دسامبر(روزهای پنجشنبه و جمعه ۹ و۱۰ آذرماه۱۴۰۲) برگزار شد آقای منصور سیفی به نمایندگی از جمعیت حقوق بشر آذربایجان سخنرانی کرد.

 

منصور سیفی با اشاره به سیاستهای تبعیض آمیز حکومت ایران در امر توسعه علیه اقلیت های ملی گفته است: «توسعه پایدار واصول آن هرگز در ایران تحقق نیافته است. به ویژه،اصل همه شمول بودن آن با گفتمان و سیاستگزاری ایران بیگانه است.

 

این امر بر اقلیتهای ملی که اکثریت جمعیت ایران را تشکیل می دهند تأثیر می گذارد. آنها آسیب پذیر هستند زیرا انسجام اجتماعی آنها به طور مداوم از بین برده می شود و هیچ گونه حمایتی برای مشارکت در حوزه های اجتماعی-اقتصادی ندارند

 

ایشان ادامه داده است:

«مقامات ایرانی از همگون سازی برای تحمیل سیاست های تبعیض آمیز و نژادپرستانه واعمال هژمونی سیاسی برای به حاشیه راندن ملت های اقلیت استفاده می کنند. ترک‌های آذربایجان از امکانات بهداشتی، آموزشی و اقتصادی محروم هستند، در حالی که نابرابری‌ها تشدید می‌شود

 

آقای سیفی با اشاره به بازداشت فعالان ملی ملی مدنی آذربایجانی از سوی نیروهای امنیتی افزوده است: «سیستم‌های نظارتی ایران دائماً ترکهای آذربایجان را برای جلوگیری از تبلیغ هویت خودشان رصد می‌کنند و فعالان آذربایجانی را مرتبا بازداشت می کنند.

 

جمهوری اسلامی ایران سرکوب دائمی بر آذربایجانی ها را اعمال می کند و دستگیریهای خودسرانه در شهرهای آذربایجان ادامه دارد. امروز تعدادی از فعالین مدنی همچنان برای مدت نامعلومی در بازداشت هستند.

 

جمعیت حقوق بشرآذربایجان(ارک)، خواستار آزادی فوری وبدون قید وشرط این فعالان مدنی از زندان های جمهوری اسلامی ایران است

 

گوناز تی وی

E.Y

 

اخبار منتخب