آخرین خبرها

با حکم دادگاه اداره ثبت احوال ملزم به صدور شناسنامه برای «بایجان» شد

۱۴۰۲.۰۹.۱۴, ۰۱:۰۳
با حکم دادگاه اداره ثبت احوال ملزم به صدور شناسنامه برای «بایجان» شد

رامین جبرئیلی شاعر، فعال مدنی آذربایجانی و پدر «بایجان» پس از آنکه با مخالفت اداره ثبت و احوال آذربایجان شرقی برای صدور شناسنامه مواجه گردید. پس از نزدیک به ۲ ماه مجادله حقوقی طی مراحل دادرسی توانسته اند با حکم دادگاه عمومی حقوقی تبریز، اداره ثبت و احوال آذربایجان شرقی را ملزم به صدور شناسنامه برای نوزاد آذربایجانی کنند.

Gunaz.tv

به گزارش "صفحه اطلاع رسانی عباس لسانی"، در دادنامه صادره شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تبریز به ریاست جعفر جودت آمده است:

استناداً به اصل ۲۰قانون اساسی ، ماده ۲۰ قانون ثبت احوال و تبصره های ذیل آن و مواد ۱۹۸ ، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، حکم به الزام اداره ثبت احوال شهرستان تبریز به صدور شناسنامه برای فرزند خواهان با نام کوچک «بایجان» با حفظ سایر مشخصات سجلی و از باب تسبیب ، پرداخت هزینه های دادرسی وفق مقررات و حق الوكاله مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام میدارد و اما در ارتباط با دعوی خواهان بطرفیت اداره کل ثبت احوال استان، توجه به اینکه متولی صدور شناسنامه برای فرزندان خواهان اداره ثبت احوال شهرستان بوده و ضرورتی به طرف دعوی واقع شدن اداره کل ثبت احوال ملاحظه نمی شود لذا در این قسمت، دادگاه استناداً به ماده ۲قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد.

 

پیشتر والدین تعدادی از کودکان از جمله «آییل» ، «هونتای» ، «تۆرک آی» ، «یاغیش» ، «آتاکان» ، «اوْغوز» ، «آلپ آرسلان» ، «تارکان» ، «آننا» ، «سادای» ، «وولکان»، «آنار»، «دولون آی»و ... نیز در صفحات اینستاگرامی و مصاحبه با رسانه ها از مخالفت سازمان ثبت احوال با صدور شناسنامه برای فرزندانشان بعلت مغایرت با دستورات و بخشنامه های صادره مبنی بر انتخاب اسامی از لیست مصوب سازمان خبر داده بودند.

 

گفتنی است، اداره‌ ثبت‌ احوال‌ کشور در اکثر شهرهای تورک نشین علی رغم پیگیری‌ والدینی که‌ قصد انتخاب نام‌ تورکی‌ برای‌ فرزندان‌ خویش را دارند با صدور شناسنامه برای نام‌های انتخابی با دلایلی همچون بیگانه بودن نام و یا عدم وجود نام انتخابی در لیست اسامی مجاز مخالفت می‌کنند و در برخی موارد روند صدور شناسنامه با دخالت دادگاه و یا فشار افکار عمومی سال‌ها به طول می‌کشد.

 

گوناز تی وی

E.Y

 

اخبار منتخب