آخرین خبرها

سکوت‌ به‌ معنای تایید مرگ‌ است ما‌ سکوت نخواهیم کرد؛ توزیع و نصب پوستر‌ و گرافیتی‌ مرتضی پروین در‌ اردبیل‌

۱۴۰۲.۱۲.۰۹, ۰۱:۵۴
سکوت‌ به‌ معنای تایید مرگ‌ است ما‌ سکوت نخواهیم کرد؛ توزیع و نصب پوستر‌ و گرافیتی‌ مرتضی پروین در‌ اردبیل‌

فعالین حرکت ملی آذربایجان‌ امروز‌ سه‌ شنبه‌ ۸ اسفند ماه ۱۴۰۲ در اعتراض به بازداشت‌ مرتضی‌ پروین‌ توسط‌ نهادهای‌ امنیتی و حمایت از اعتصاب غذای وی اقدام به توزیع و نصب گسترده پوستر و گرافیتی‌ این هنرمند‌ و‌ فعال حرکت ملی آذربایجان با متن های اعتراضی کرده‌اند.

Gunaz.tv

به‌ گزارش "صفحه اطلاع رسانی عباس لسانی"،

«جای هنرمند در زندان نیست»

«شکنجه زندانی سیاسی زیر سایه هیاهوی‌ انتخابات‌ در زندان‌ اوین»

«صدای اعتصاب در زندان‌ اوین باشیم»

«آذربایجان‌ میللی‌ مدنی‌ فعاللارینا‌ آزادلیق»

«سکوت‌ به‌ معنای تایید مرگ‌ است ما‌ سکوت نخواهیم کرد»

«لغو‌ کلیه سیاسته‌ ها و خدمات سرکوبگرایانه‌ علیه‌ مرتضی پروین در زندان اوین»

«میله های زندان‌ همبستگی ما‌ را نمی تواند‌ جدا‌ کند»

«چکیج‌ آلتیندا‌ محقر ازیلیر‌ گۆنلرجه‌ بیر‌ دمیر پارچاسی بیر تیغ‌ مهیب‌ اوْلماق‌ اۆچۆن»

عناوین‌ متن‌ های‌ اعتراضی‌ است‌ که‌ در‌ پوسترها و گرافیتی‌ های‌ نقش‌ بسته‌ روی‌ دیوارهای‌ شهر اردبیل‌ توسط‌ فعالین‌ حرکت‌ ملی‌ آذربایجان بصورت گسترده نصب شده است.

 

 

مرتضی پروین‌ جدا‌ هنر‌مند‌ حوزه‌ تجسمی‌ و‌ فعال‌ حرکت ملی آذربایجان سه شنبه ۸ اسفند ماه‌ وارد‌ چهارمین روز‌ از‌ اعتصاب غذای خود شده است.

 

با‌ توجه‌ به‌ وضعیت جسمانی مرتضی‌ پروین و سابقه بیماری‌های وی، این‌ موضوع‌ باعث‌ تشدید‌ نگرانی‌ خانواده‌ این‌ هنرمند و فعال‌ مدنی شده‌ است. مرتضی‌ پروین‌ از بیماری شدید‌ دیسک در مهره‌های‌ پایینی‌ کمر رنج می برد که با‌ توجه‌ به‌ وضعیت وخیم جسمانی و بی‌ حالی، اعتصاب‌ غذای‌ وی‌ می‌ تواند‌ سلامتی‌اش را با مخاطره جدی مواجه سازد.

 

گوناز تی وی

E.Y

 

Similar News

اخبار منتخب

Most Read