آخرین خبرها

عباس لسانی در جمع فعالین ملی؛ همه باید تلاش کنیم تا تبریز به مثابه قلعه تسخیر ناپذیر آذربایجان در طول تاریخ، دوباره عظمت ملی خود را بازیابد

۱۴۰۳.۰۱.۲۱, ۰۱:۲۶
عباس لسانی در جمع فعالین ملی؛ همه باید تلاش کنیم تا تبریز به مثابه قلعه تسخیر ناپذیر آذربایجان در طول تاریخ، دوباره عظمت ملی خود را بازیابد

عباس لسانی در دیدار با فعالین حرکت ملی در رابطه با موضوع شهرچیلیک در حرکت ملی آذربایجان عنوان نمودند که هر شهر و منطقه ای در آذربایجان جایگاه خود را دارد، اما همه باید تلاش کنیم تا خدشه ای برهستی و عظمت تبریز وارد نشود وبه مثابه همیشه تاریخ این قلعه تسخیر ناپذیر ملت آذربایجان قدرت و عظمت خود را بازیابد.

Gunaz.tv

لسانی در جمع کثیری از فعالین حرکت ملی و زندانیان سیاسی سابق با اشاره بر سیاستهای شوونیزم فارس جهت تفرقه افکنی در میان مردم شهرها و مناطق مختلف آذربایجان، عنوان کردند:

 

« باید دقت داشته باشیم که یکی از ابزار شوونیزم فارس در صد سال اخیر جهت استحاله فرهنگی و حذف هویت و هستی ملت آذربایجان مسئله شهرچیلیک می باشد تا در پی آن رقابتی ناسالم در بین شهرها و مناطق مختلف آذربایجان ایجاد کرده و بدینوسیله راه را برای اجرایی کردن سیاستهای ضد آذربایجانی خود هموار کنند

 

آقای لسانی با تشریح اینکه فلسفه وجودی حرکت ملی آذربایجان از بین بردن اختلاف میان شهرها و حرکت به سوی اتحاد و بیرلیک می باشد اضافه نمودند:

« همه شهرها و مناطق مختلف آذربایجان اهمیت و جایگاه خود را دارند، اما همه باید تلاش کنیم تا تبریز به مثابه قلعه تسخیر ناپذیر آذربایجان در طول تاریخ دوباره قدرت و عظمت ملی خود را بازیابد

 

ایشان در ادامه افزودند:

« هویت ملی، سرزمین تاریخی آذربایجان و انحراف از منافع ملی خطوط قرمز ما هستند و همه باید بدانند که این موارد قابل مذا‌کره نیستند وبرای حفظ آنها تا پای جان مبارزه خواهیم کرد و اگر لازم باشد به شخصه از تمامی اعتبار و آبروی خود خواهم گذشت و در مقابل همه افراد و جریانهای انحرافی که سعی در ضربه زدن به منافع ملی دارند، خواهم ایستاد

 

مباحث دیگر مطرح شده توسط عباس لسانی طی روزهای آتی منتشر خواهد شد.

 

گوناز تی وی

E.Y

 

Similar News

اخبار منتخب

Most Read