آخرین خبرها

مرتضی پروین‌ ۳۳ سالگی خود را در زندان اوین جشن گرفت

۱۴۰۳.۰۱.۲۸, ۰۰:۴۷
مرتضی پروین‌ ۳۳ سالگی خود را در زندان اوین جشن گرفت

دوشنبه‌ ۲۷ فروردین‌ ماه‌ ۱۴۰۳ مرتضی پروین جدا هنرمند و فعال‌ حرکت ملی آذربایجان تولد ۳۳ سالگی خود را در زندان اوین‌ جشن‌ گرفت.

Gunaz.tv

به‌ گزارش صفحه اطلاع‌ رسانی عباس لسانی، مرتضی پروین‌ جدا‌ هنرمند‌ حوزه‌ی هنرهای‌ تجسمی‌ و‌ فعال‌ حرکت‌ ملی‌ آذربایجان‌ وارد ۳۳ سالگی خود در سالن‌ ۳ اندرزگاه‌ ۴ زندان‌ اوین‌ شده‌ است.

 

آقای‌ پروین‌ در‌ حالی‌ تولد‌ خود‌ در‌ زندان‌ اوین‌ را‌ با هم بندی های خود از جرایم‌ مختلف جشن می‌ گیرد‌ که‌ در هفتادمین‌ روز‌ از بازداشت غیر قانونی‌ خویش توسط‌ نیروهای‌ اطلاعاتی تاکنون‌ از‌ آزادی‌ موقت‌ با تودیع‌ وثیقه، خدمات‌ تخصصی‌ درمان‌ با‌ وجود‌ کمر‌ دیسک شدید، دسترسی به وکیل، و امکانات‌ اولیه‌ بهداشتی‌ رفاهی‌ زندان، به سفارش وزارت‌ اطلاعات جمهوری اسلامی ایران منع شده‌ است.

 

آقای‌ پروین‌ در‌ تاریخ‌ ۱۷ بهمن‌ ماه‌ ۱۴۰۲ توسط‌ نیروهای‌ اطلاعاتی بدون‌ رویت‌ حکم‌ قضایی در منزل پدری خویش بازداشت شده بود.

 

اتهام‌ ایشان‌ در‌ مرحله‌ ی مقدماتی‌ اقدام‌ علیه‌ امنیت ملی‌ و‌ اجتماع‌ و‌ تبانی‌ به‌ قصد بر هم زدن امنیت کشور توسط‌ شعبه‌ی ۵ بازپرسی دادسرای عمومی‌ و‌ انقلاب‌ ناحیه‌ ۳۳ شهید مقدس «امنیت تهران» به‌ بازپرسی ناصر جلایر سرنقی‌ عنوان‌ شده‌ است.

 

گوناز تی وی

E.Y

 

Similar News

اخبار منتخب

Most Read