آخرین خبرها

سعید مینایی به‌ شعبه‌‌ ۵ بازپرسی دادسرای‌ اوین احضار شد

۱۴۰۳.۰۱.۳۰, ۰۷:۴۰
سعید مینایی به‌ شعبه‌‌ ۵ بازپرسی دادسرای‌ اوین احضار شد

سعید مینایی‌ فعال‌ حرکت‌ ملی آذربایجان‌ طی دریافت احضاریه‌ ای‌ به‌ شعبه‌ی‌ ۵ بازپرسی دادسرای‌ عمومی‌ و‌ انقلاب ناحیه ۳۳ «امنیت تهران» احضار‌ شده‌ است.

Gunaz.tv

به گزارش گونازتی‌وی به نقل از صفحه اطلاع رسانی عباس لسانی، در احضاریه‌ صادره توسط شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی‌ و‌ انقلاب‌ ناحیه‌ ۳۳ شهید مقدس «امنیت‌ تهران» از آقای سعید مینایی خواسته شده که ظرف مدت پنج روز جهت اخذ آخرین دفاع در رابطه با اتهام «اجتماع و تبانی جهت برهم زدن امنیت ملی» در شعبه مذکور حاضر شوند.

 

سعید مینایی فعال‌ مدنی آذربایجانی ساکن‌ بناب (بین‌ائو) ‌در‌ تاریخ‌ ۱۷ بهمن‌ ماه‌ ۱۴۰۲ توسط‌ نیروهای‌ امنیتی‌ بازداشت‌ شده‌ بود این فعال مدنی آذربایجانی ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ با‌ تودیع‌ وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی‌ موقتا‌ تا‌ پایان مراحل دادرسی از‌ زندان‌ اوین‌ آزاد‌ شده‌ بود.

 

گونازتی‌وی

SH.A

Similar News

اخبار منتخب

Most Read