آخرین خبرها

بیانیه سریانی های سوریه در خصوص ظلم و فشار گروه تروریستی پ.ک.ک

۱۴۰۰.۰۷.۲۸, ۰۷:۳۶
بیانیه سریانی های سوریه در خصوص ظلم و فشار گروه تروریستی پ.ک.ک

Gunaz.tv

گوناز تی وی: تروریست‌های پ.ک.ک/ی.پ.گ مدارس متعلق به سریانی‌ها در مناطق تحت اشغال خود در شمال سوریه را بستند.

  

گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ مدارس متعلق به سریانی‌ها در مناطق تحت اشغال خود در شهرک‌های دیریک و الدرباسيه در شمال سوریه را تعطیل کرد.عدم استفاده از مواد درسی تاییده شده از سوی گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ و نداشتن مجوز فعالیت علت این اقدام عنوان شده است.

 

به گزارش گوناز تی وی به نقل از آناتولی،جامعه دموکراتیک سریانی با انتشار بیانیه ای بستن مدارس اقلیت های سریانی را شدیدا محکوم کرد.در این بیاینه با اشاره به افزایش فشار بر سریانی‌ها در مناطق تحت اشغال پ.ک.ک/ی.پ.گ درشمال سوریه تاکیده شده که مفاد درسی ایدئولوژیک پ.ک.ک/ی.پ.گ به سیستم آموزشی آسیب وارد می‌کند. 

 

در این بیانیه بر لغو فوری دستور بستن مدارس سریانی ها تاکید شده است. گروه تروریستی پ.ک.ک/پ.ی.د از سه سال پیش در منطاق تحت اشغال خود، برای وارد کردن مواد درسی خشونت طلبانه مبتنی بر تعصبات قومی فشار وارد می کند. 

 

خانواده ها نیز برای در امان ماندن کودکان خود از تبلیغات تروریست‌ها، اقدام به ثبت نام آنها در مدارس خصوصی می‌کنند. اما این مدارس نیز توسط این گروه تحت فشار قرار گرفته و با تهدید و بستن مدارس سعی می‌کند مواد درسی و تبلیغ ایدولوژی خود را تحمیل کند.

 

گوناز تی وی

M.Y

 

Similar News

اخبار منتخب

Most Read