آخرین خبرها

برگزاری دادگاه فعال ملی آذربایجان «مجتبی پروین»

۱۴۰۰.۰۷.۲۸, ۰۷:۳۶
برگزاری دادگاه   فعال ملی آذربایجان «مجتبی پروین»

Gunaz.tv

گوناز تی وی: دادگاه «مجتبی پروین» از فعالین ملی مدنی آذربایجان در اردبیل برگزار شد.

 

دیروز یکشنبه ۲۷ مردادماه ۹۸، مجتبی پروین پیرو ابلاغیه ای که از طریق سامانه الکترونیکی قوه قضاییه به ایشان ارسال شده بود جهت ارائه دفاعیات در شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردبیل حاضر شد.

 

علت تشکیل جلسه طبق ابلاغیه ارسالی «مطالبه وجه از بابت خسارت خودرو، مطالبه خسارت دادرسی، مطالبه خسارت تاخیر تادیه و... » بوده است که آقای پروین همانند دادگاههای قبلی تشکیل شده در این خصوص، اساس اتهام را رد نموده و روند محاکمه خویش را غیر قانونی دانسته است.

 

آقای پروین پیشتر در پرونده مفتوحه فوق و با اتهام «آسیب به خودروی نیروی انتظامی» از طرف شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو، به ۳ ماه حبس تعزیری محکوم گردیده بود و دادگاه تشکیل شده فعلی صرفا بعد حقوقی و احتمالا تعیین مقدار خسارت اتهام وارده را دارد.

 

آقای پروین در دادگاه این روند را همراستا با تشدید فشار علیه فعالین مدنی آذربایجانی دانسته و از قاضی پرونده خواسته است به اصل استقلال قوه قضاییه پایبند بوده و با پرونده سازی نهادهای امنیتی همراستا نگردد.

 

 

گوناز تی وی

SH.A

Similar News

اخبار منتخب

Most Read