آخرین خبرها

تایید حکم ۲سال حبس و مجازات های تکمیلی علی رضی‌زاده نادارلی (نظرلو) در دادگاه تجدیدنظر استان تهران

۱۴۰۲.۰۷.۰۹, ۱۶:۴۵
تایید حکم ۲سال حبس و مجازات های تکمیلی علی رضی‌زاده نادارلی (نظرلو) در دادگاه تجدیدنظر استان تهران

شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم محکومیت ۲سال حبس تعزیری و منع عضویت در گروه‌ و خروج از کشور، علی رضی زاده نادارلی (نظرلو) فعال حرکت ملی آذربایجان را تایید و یکسال از حکم مذکور را به مدت ۵سال به حالت تعلیق درآورده است.

Gunaz.tv

به گزارش "صفحه اطلاع رسانی عباس لسانی"، قضات شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حکم صادره، دادنامه دادگاه بدوی را از حیث رسیدگی، رعایت تشریفات دادرسی و تطبیق موضوع با مقررات وفق قوانین دانسته و اعتراض متهم را بلاوجه عنوان کرده است همچنین در قمست پایانی دادنامه با تایید حکم صادر توسط دادگاه بدوی، ۱سال از حکم ۲سال محکومیت آقای رضی زاده را به حالت تعلیق درآورده و عنوان شده است: «...لذا وفق بند الف ماده ۴۵۵ قانون مذکور ضمن رد تجدید نظرخواهی واصله دادنامه بدوی را با تعلیق یکسال از حبس نامبرده به مدت پنج سال در اجرای مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی تأیید می نماید...».

 

علی رضی زاده نادارلی (نظرلو) پیشتر به اتهام «عضویت در گروهک غیر قانونی پان‌ترکیسم به قصد بر هم زدن امنیت کشور» توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به ۲ سال حبس تعزیزی و مجازات های تکمیلی و ۲ سال منع عضویت در گروه و خروج از کشور محکوم شده بود.

 

در دادنامه صادره توسط شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران آمده بود: "... بدلیل ایجاد صفحه در اینستاگرام در زمینه ترویج تفکرات قومی و پانترکی و حمایت از جریانات تجزیه طلبی و انتشار ویدیویی در حمایت از محکومین ضد امنیتی پان ترکی و گاماج و عباس لسانی و لطیف حسنی و ابراهیم نوری و... و دیگر شواهد و قرائن و اظهارات و اقرار صریح و ضمنی متهم  با استناد به ماده ۴٩٩ قانون تعزیرات به دو سال حبس  تعزیری و مجازات تکمیلی دو سال منع عضویت در گروهها و خروج از کشور محکوم می نماید."

 

گوناز تی وی

E.Y

Similar News

اخبار منتخب

Most Read