آخرین خبرها

با حکم دادگاه اداره ثبت احوال ملزم به صدور شناسنامه برای ائلین شد

۱۴۰۲.۰۳.۱۷, ۰۶:۳۶
با حکم دادگاه اداره ثبت احوال ملزم به صدور شناسنامه برای ائلین شد

میر‌مجید نقی زاده پدر "ائلین" نوزاد آذربایجانی پس از آنکه با مخالفت اداره ثبت و احوال آذربایجان شرقی برای صدور شناسنامه مواجه شد پس از نزدیک ۳ ماه مجادله حقوقی با همراهی اصغر محمدی و هادی علیپور شاه گلدی وکلای آذربایجانی طی مراحل دادرسی توانسته اند با حکم دادگاه عمومی حقوقی تبریز، اداره ثبت و احوال آذربایجان شرقی را ملزم به صدور شناسنامه برای نوزاد آذربایجانی کنند.

Gunaz.tv

به گزارش گونازتی‌وی به نقل از صفحه اطلاع رسانی عباس لسانی، در دادنامه صادره شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تبریز به ریاست جعفر جودت آمده است:

«استناداً به اصل ۲۰قانون اساسی ، ماده ۲۰ قانون ثبت احوال و تبصره های ذیل آن و مواد ۱۹۸ ، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، حکم به الزام اداره ثبت احوال شهرستان تبریز به صدور شناسنامه برای فرزند خواهان با نام کوچک " ائلین " با حفظ سایر مشخصات سجلی و از باب تسبیب ، پرداخت هزینه های دادرسی وفق مقررات و حق الوكاله مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام میدارد و اما در ارتباط با دعوی خواهان بطرفیت اداره کل ثبت احوال استان، توجه به اینکه متولی صدور شناسنامه برای فرزندان خواهان اداره ثبت احوال شهرستان بوده و ضرورتی به طرف دعوی واقع شدن اداره کل ثبت احوال ملاحظه نمی شود لذا در این قسمت، دادگاه استناداً به ماده ۲قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد.»

 

پیشتر والدین تعدادی از کودکان از جمله "آییل" ، " تۆرک آی " ، "یاغیش" ، "آتاکان" ، "اوغوز" ، " آلپ آرسلان" ، "آننا"، "ولکان"، "تارکان و ... نیز در صفحات اینستاگرامی و مصاحبه با رسانه ها از مخالفت سازمان ثبت احوال با صدور شناسنامه برای فرزندانشان بعلت مغایرت با دستورات و بخشنامه های صادره مبنی بر انتخاب اسامی از لیست مصوب سازمان خبر داده بودند.

 

در سالهای گذشته هزاران تورک آذربایجانی بر اثر کارشکنی های اداره ثبت احوال از حقوق اولیه خود محروم شده اند و کودکانشان به جرم انتخاب نام تورکی، ماهها و سالها بی شناسنامه مانده اند. برای مثال «آنار نعمتپور» اهل کلیبر و ساکن تهران ۷ سال، «اوغوز فیض الله نژاد» اهل ماکو ۵ سال، «اونور هدایتی» اهل تکاب ۴ سال، «آتاخان چوپانی» اهل تبریز ۴ سال، «آتالای اصلانی» اهل تبریز ۴ سال، «هونتای مهرعلیبیلو» اهل جلفا ۳ سال، «تارکان غریبی» اهل شبستر ساکن تهران ۲۱ ماه، «سئوگی قیاسی» اهل تبریز ۱۵ ماه، «آییل جولانی» اهل اردبیل ۹ ماه، «خاقان محمودی» اهل تبریز ۶ ماه و «سادای کوشی» اهل تبریز ۲ ماه، به دلیل ترکی بودن نامشان بدون شناسنامه مانده اند.

 

در قرآن‌ و‌ احادیث نبوی ‌که مقامات جمهوری اسلامی خود را مقید به رعایت آن میدانند انتخاب‌ نام‌ نیک‌ برای‌ فرزند‌ جزو وظایف والدین‌ محسوب‌ میشود‌ که مسئولین مربوطه این‌ حق‌ را از والدین‌ سلب نموده و‌ ثبت احوال کشور با ارائه لیستی از نامهای فارسی مانع نامگذاری والدین به نامهای انتخابی میشوند.

 

بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی و قوانین جاری سازمان ثبت احوال، حق دادخواهی والدین در مواجهه با چنین محدودیت و ممنوعیت هایی در محاکم عمومی دادگستری محفوظ است‌.

 

گونازتی‌وی

SH.A

Similar News

اخبار منتخب

Most Read